Hotarari

Consiliul Judetean Teleorman

2012

 

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1 din 4 ianuarie 2012

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 3 iulie 2009

Hotararea nr. 2 din 4 ianuarie 2012

privind: stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2012.

Hotararea nr. 3 din 4 ianuarie 2012

privind :  aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor Camerei Agricole Teleorman, pentru anul 2012.

Hotararea nr. 4 din 4 ianuarie 2012 privind:  repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul  pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,  precum  și a celor reținute din cota de 80% ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul 2012.
Hotararea nr. 6 din 3 februarie 2012

privind: aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul  Județean Teleorman, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Segarcea Vale-Lița- Turnu Măgurele” pentru anul 2012 

 
Hotararea nr. 7 din 3 februarie 2012

privind: aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul  Județean Teleorman, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Uda Clocociov-Saelele-Lunca” pentru anul 2012 

Hotararea nr. 8 din 3 februarie 2012 privind: aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul  Județean Teleorman, pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Beciu– Plopii Slăvitești-  Slobozia Mândra” pentru anul 2012 
Hotararea nr. 10 din 3 februarie 2012

privind : aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația Club Sportiv Baschet Teleorman -Alexandria, pentru anul 2012.

Hotararea nr. 12 din 3 februarie 2012 privind: aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman, prin Consiliul  Județean Teleorman,  pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul” pentru anul 2012 
Hotararea nr. 13 din 3 februarie 2012

privind: aprobarea contribuției, sub formă de cotizație, a Județului Teleorman,  prin Consiliul Județean Teleorman, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2012

Hotararea nr. 19 din 3 februarie 2012 privind: aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Județului Teleorman  prin Consiliul Județean Teleorman la Asociația EuroTeleorman, pentru anul 2012.
Hotararea nr. 21 din 3 februarie 2012

privind : aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar din anul 2011 pentru finanțarea cheltuielilor Secțiunii de Dezvoltare, pe anul 2012

Hotararea nr. 22 din 3 februarie 2012

privind:  aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază  pe anul 2012, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului  Județean Teleorman.

Hotararea nr. 23 din 3 februarie 2012 privind: aprobarea bugetului  propriu al județului Teleorman pe anul 2012
Hotararea nr. 24 din 3 februarie 2012 privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Pază a județului Teleorman, pentru anul 2012
Hotararea nr. 25 din 3 februarie 2012

privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Teleorman

Hotararea nr. 26 din 3 februarie 2012

privind: aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui spațiu proprietate publică  a județului Teleorman

Hotararea nr. 27 din 3 februarie 2012

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Teleorman nr. 95 din 30  iulie 2009

Hotararea nr. 28 din 3 februarie 2012

privind: atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier SC Alpin Star S.R.L. pe traseul TR 065 Ciolănești-Necșești-           Vîrtoape gară 

Hotararea nr. 29 din 3 februarie 2012

privind: aprobarea Raportului de evaluare, a prețului minim de pornire a licitației  și a documentației de licitație în vederea închirierii prin licitație publică a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman

Hotararea nr. 30 din 23 februarie 2012

privind: alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman, prevăzut în bugetul     propriu al județului pe anul 2012.

Hotararea nr. 31 din 23 februarie 2012 privind: aprobarea utilizării diferenței din excedentul bugetar înregistrat la 31 decembrie 2011 pentru finanțarea unor cheltuieli ale Secțiunii de Dezvoltare, pentru anul 2012
Hotararea nr. 32 din 23 februarie 2012

privindrectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2012

Hotararea nr. 33 din 23 februarie 2012

pentru:   modificarea Hotărârii Consililui Județean Teleorman nr.169 din 28 decembrie 2011 

Hotararea nr. 34 din 23 februarie 2012

privind: atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport rutier SC Interagro S.R.L. pentru traseele Izvoarele-              Smârdioasa-Bragadiru-Zimnicea și Turnu Măgurele-Vînători-Zimnicea

Hotararea nr. 35 din 23 februarie 2012

privind: atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport  rutier SC Lavcom S.R.L. pe traseul TR 036 Turnu Măgurele-Lița-Beciu

Hotararea nr. 36 din 23 februarie 2012 privind: constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman și stabilirea calendarului de desfășurare a concursului
Hotararea nr. 37 din 23 februarie 2012 privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia de orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Teleorman
Hotararea nr. 39 din 23 martie 2012

privind: aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui spațiu proprietate publică  a județului Teleorman

Hotararea nr. 40 din 23 martie 2012

privind: aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, operatorului de transport rutier SC Alpin Star SRL, precum și a tarifului utilizat

Hotararea nr. 41 din 23 martie 2012

privind : renunțarea la cererea de recurs formulată de către Consiliul Județean Teleorman în dosarul nr. 3182/87/2011

Hotararea nr. 44 din 23 martie 2012

privind: aprobarea închirierii prin licitație publică, a unui spațiu din imobilul Centrul de Sănătate ,,Regele Carol I” Deparați, proprietate publică a județului Teleorman

Hotararea nr. 57 din 20 aprilie 2012 privind:  prelungirea perioadei de rambursare a facilității, de la 30 de luni la 33 luni, respectiv până la data de 16.08.2012, la Contractul de Linie de Credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru Administrații Publice Locale nr.27/17.11.2009.
Hotararea nr. 58 din 20 aprilie 2012

privind: aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, operatorului de transport rutier SC Lavcom SRL, precum și a tarifului utilizat

Hotararea nr. 59 din 20 aprilie 2012

privind: atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport rutier SC Transiscom Impex S.R.L. pentru traseele Alexandria-Buzescu-Mavrodin și Plosca-Călinești-Mavrodin

Hotararea nr. 60 din 20 aprilie 2012

privind: atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport rutier SC Bălășescu I.J. S.R.L. pentru traseele Videle-              Ciolănești și Drăgănești Vlașca-Videle(Parc 13 Zăvestreni)

Hotararea nr. 61 din 20 aprilie 2012

privind: aprobarea nivelului minim al redevenței pentru un cabinet medical concesionat situat în clădirea ,,Dispensar și farmacie” din cadrul Spitalului de Psihiatrie Poroschia

Hotararea nr. 64 din 18 mai 2012

privind : aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  Spitalului de Psihiatrie Poroschia,  pe anul 2012

Hotararea nr. 65 din 18 mai 2012

privind : aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci pe anul 2012

Hotararea nr. 66 din 18 mai 2012

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roșiori de Vede, pe anul 2012

Hotararea nr. 67 din 18 mai 2012

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.21 din 03  februarie 2012.

Hotararea nr. 68 din 18 mai 2012

pentru :  modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.22 din 03 februarie 2012. 

Hotararea nr. 69 din 18 mai 2012 privind: aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului și descărcarea de activitate a Consiliului de administrație al S.C Piscicola Teleorman SRL pe anul financiar 2011 precum și Bugetul de venituri și Cheltuieli pentru anul 2012
Hotararea nr. 70 din 18 mai 2012 privind :  rectificarea bugetului propriu al județului,  pe anul 2012
Hotararea nr. 73 din 18 mai 2012

privind: abrogarea  unor Hotărâri ale Consiliului Județean Teleorman

Hotararea nr. 75 din 18 mai 2012 privind: aprobarea „Raportului privind stadiul realizării măsurilor din  Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru localitățile Turnu Mǎgurele și Zimnicea” pentru anul 2011
Hotararea nr. 80 din 21 iunie 2012 privind: alegerea Comisiei de validare  a mandatelor consilierilor județeni aleși la data de 10 iunie 2012
Hotararea nr. 81 din 21 iunie 2012 privind:  validarea mandatelor consilierilor județeni aleși la data de10 iunie 2012         
Hotararea nr. 82 din 21 iunie 2012 privind: constituirea Consiliului Județean Teleorman
  Hotararea nr. 83 din 21 iunie 2012 privind: alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Teleorman
Hotararea nr. 84 din 21 iunie 2012 privind: organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, ale Consiliului Județean Teleorman
Hotararea nr. 88 din 12 iulie 2012

privind: aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare tronson DJ 506B Smîrdioasa(DN51)-Izvoarele(DN51), km 3+904-10+674 (L=6,770 km), în faza documentație de avizare a  lucrărilor de intervenție .

Hotararea nr. 90 din 12 iulie 2012

privind : aprobarea clasificării drumurilor județene în clase tehnice și  a incadrării  acestora  pe niveluri de viabilitate și de intervenție în timpul  iernii 2012-2013

Hotararea nr. 94 din 12 iulie 2012 privind : repartizarea  pe  unități administrativ - teritoriale  a  sumei  din  cota de  20% din  limita de sume defalcate  din TVA și din cota de 18,5% din impozitul   pe venit   pentru   echilibrarea   bugetelor  locale  precum  și  a  celor reținute din cota de 80%, ca urmare a diminuării cu  gradul de   necolectare  a   veniturilor  proprii,  pentru   susținerea  programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte  de infrastructură  care   necesită  cofinanțare  locală,  propuneri  pentru  anul  2013  și  estimări pentru anii 2014-2016.
Hotararea nr. 95 din 9 august 2012

privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Nițulescu Teodor, prin demisie

Hotararea nr. 96 din 9 august 2012

privind: atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport rutier SC Bălășescu I.J. S.R.L. pentru traseele Videle-              Ciolănești și Drăgănești Vlașca-Videle(Parc 13 Zăvestreni)

Hotararea nr. 97 din 9 august 2012

privind: darea în administrare Consiliului Local al comunei Drăgănești Vlașca a unui imobil, proprietate  publică a județului Teleorman

Hotararea nr. 98 din 9 august 2012

privind : prelungirea perioadei de rambursare a facilității, de la 33 de luni la 42 luni, respectiv până la data de 16.05.2013, la Contractul de Linie de Credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru Administrații Publice Locale nr. 27/17.11.2009.   

Hotararea nr. 99 din 9 august 2012

privind : aprobarea execuției bugetului propriu al județului pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare și execuția bugetului împrumuturilor interne,  la data de 30 iunie 2012.

Hotararea nr. 100 din 9 august 2012

pentru: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 148 din 11 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

Hotararea nr. 101 din 9 august 2012

privind:  aprobarea neutilizării sumei de 1.581.667,35  lei din contractul nr. 21/09.10.2008 – linie de credit pentru investiții finanțate din fonduri europene pentru Administrațiile Publice Locale cu modificările și          completările ulterioare, incheiat cu CEC BANK SA  

Hotararea nr. 102 din 9 august 2012 privind: desemnarea  reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comisia județeană privind incluziunea socială
Hotararea nr. 103 din 9 august 2012

privind: stabilirea limitei valorii zilnice pentru produsul lactat și pentru produsul de panificație, acordate pentru elevii din învățământul primar si gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, pentru anul școlar 2012-2013

Hotararea nr. 104 din 9 august 2012

pentru: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean nr.49 din 20 aprilie 2012

Hotararea nr. 105 din 9 august 2012 privind: exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman de către doamna Piperea Elena
Hotararea nr. 106 din 9 august 2012 privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2012
Hotararea nr. 114 din 20 septembrie 2012

pentru: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean nr.50 din 20 aprilie 2012.

Hotararea nr. 115 din 20 septembrie 2012  privind: includerea în domeniul public  al județului Teleorman,  a obiectivelor din cadrul proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman” nr.2002/RO/16/P/PE/024
Hotararea nr. 116 din 20 septembrie 2012

privind: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de administrație al Muzeului Județean  Teleorman.

Hotararea nr. 117 din 20 septembrie 2012

privind : desemnarea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman și a 3 consilieri județeni pentru a face parte din Comitetul de organizare pentru nominalizarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică

Hotararea nr. 119 din 20 septembrie 2012

privind: desemnarea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale ale Județului Teleorman.

Hotararea nr. 120 din 20 septembrie 2012 privind: atribuirea în folosinta gratuita, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Managementul Deseurilor Teleorman” a constructiilor, instalatiilor, echipamentelor si terenului aferente Depozitului Central de la Mavrodin, proprietate publica a  judetului Teleorman.  
Hotararea nr. 122 din 24 octombrie 2012 pentru: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 65 din 18 mai 2012.
Hotararea nr. 123 din 24 octombrie 2012

pentru:  modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.66 din 18 mai 2012.

Hotararea nr. 124 din 24 octombrie 2012

pentru: modificarea anexei la Hotărârea  Consiliului Județean Teleorman nr.110 din 20 septembrie 2012.

Hotararea nr. 129 din 24 octombrie 2012

privind: atribuirea în folosință gratuită, a unor spații proprietate privată a județului Teleorman

Hotararea nr. 130 din 24 octombrie 2012

privind: darea în folosință gratuită a unor spații din ,,Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean  Teleorman

Hotararea nr. 131 din 24 octombrie 2012

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.133 din 28  octombrie 2011

Hotararea nr. 132 din 24 octombrie 2012

privind: acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea unor lucrări la un bun imobil, proprietate publică a județului Teleorman

Hotararea nr. 133 din 24 octombrie 2012

pentru: modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman  nr. 19 din 25 februarie 2010

Hotararea nr. 137 din 24 octombrie 2012

privind: aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Centrală termică și instalații termice interioare, Căminul pentru Persoane Vârstnice Cervenia, județul Teleorman”, în faza de proiect tehnic și acordul Consiliului Județean Teleorman pentru realizarea  lucrărilor la acest obiectiv

Hotararea nr. 139 din 24 octombrie 2012 privind: asocierea Județului Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman cu unele unități administrativ–teritoriale, în vederea  participării la ’’ Programul  privind măsurile de protecție a mediului  prin creșterea         suprafețelor împădurite în județul Teleorman pe perioada 2011- 2020’’
Hotararea nr. 140 din 24 octombrie 2012

pentru: aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman

Hotararea nr. 141 din 24 octombrie 2012

privind: aprobarea implementării proiectului „Achiziție echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului  de intervenție în situații de urgentă și pentru acordarea asistenței medicale de urgentă  și a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia- etapa a  II-a”, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Situații de Urgență Sud Muntenia”

Hotararea nr. 142 din 24 octombrie 2012 privind:   aprobarea activităților în care va fi implicat Consiliul Județean  Teleorman în managementul și implementarea proiectului „Achiziție echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia etapa a-II-a” și a cheltuielilor județului Teleorman legate de proiect
Hotararea nr. 153 din 15 noiembrie 2012 privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de administrație al Bibliotecii Județene “Marin Preda”
Hotararea nr. 154 din 15 noiembrie 2012

privind: desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Teleorman în consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria

Hotararea nr. 156 din 15 noiembrie 2012

 privind: aprobarea  Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate

 

 

         2011

         2010

         2009

         2008

         2007

         2006

   2005 - 2004