Hotarari

Consiliul Judetean Teleorman

2018

 

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1 din 15 ianuarie 2018 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 173 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea realizării proiectului "Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) - Iim. jud. Dâmboviţa, km 38+838 - 87+313 (48,475 km)" şi a cheltuielilor necesare implementării
Hotararea nr. 2 din 15 ianuarie 2018 privind: validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr.689 din 21 decembrie 2017
Hotararea nr. 3 din 15 ianuarie 2018 privind: repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019 - 2021
Hotararea nr. 4 din 15 ianuarie 2018 privind: repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene, pentru anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021
Hotararea nr. 5 din 25 ianuarie 2018 privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Fedeleş Oana Raluca, prin demisie
Hotararea nr. 6 din 25 ianuarie 2018 privind: validarea unui mandat de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 7 din 25 ianuarie 2018 privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 89 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 8 din 25 ianuarie 2018 privind: modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 6 din 25 ianuarie 2017
Hotararea nr. 9 din 25 ianuarie 2018 privind: stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman şi pentru serviciile publice din subordine
Hotararea nr. 10 din 25 ianuarie 2018 privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.15 din 27 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 11 din 25 ianuarie 2018 privind: darea în administrare Centrului de Transfuzie Sanguină Teleorrnan a unor spaţii, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 12 din 25 ianuarie 2018 privind: propunerea Judeţului Teleorman pentru postul de administrator provizoriu în Consiliul de Administratie al S.C. APA SERV S.A.
Hotararea nr. 13 din 25 ianuarie 2018 privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii modernizare DJ 504, limită judeţ Giurgiu-Cemetu, km 30+000-42+060 L=12 060 km
Hotararea nr. 14 din 25 ianuarie 2018 privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare DJ 504, Alexandria (DE 70)-Orbeasca de Sus-Tătărăştii de Sus-limită judeţ Argeş, km 54+ 187-110+926, L=56,739 km
Hotararea nr. 15 din 25 ianuarie 2018 privind: aprobarea devizului general actualizat pentnl obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 601 C, Cosmeşti (DJ 601 B) '-Gălăteni (DJ 506), km 0+000 -km 7+338, (7,338 km)"
Hotararea nr. 16 din 25 ianuarie 2018 privind: aprobarea devizului . general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 601 C, Gălăteni (DJ 506) -Perii Broşteni (DJ 504), km 7+364 -17+363 (9,999 km)"
Hotararea nr. 17 din 15 februarie 2018 privind: stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2018
Hotararea nr. 18 din 15 februarie 2018 privind: stabilirea preţului mediu pentru masa verde de pe pajişti, pentru anul 2018
Hotararea nr. 19 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea contributiei sub formă de cotizatie a Judetului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, În calitate de membru asociat la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2018
Hotararea nr. 20 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea contributiei sub formă de cotizatie a Judetului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, în calitate de membru asociat la Asociaţia Euro Teleorman, pentru anul 2018
Hotararea nr. 21 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2017, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare, în anul 2018
Hotararea nr. 22 din 15 februarie 2018 privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorrnan nr.118 din 26 iulie 2013
Hotararea nr. 23 din 15 februarie 2018 privind: suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult la nivelul judeţului Teleorman, pe anul 2018
Hotararea nr. 24 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleonnan, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Teleormanul", pentru anul 2018
Hotararea nr. 25 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia", pentru anul 2018
Hotararea nr. 26 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2018
Hotararea nr. 27 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2018
Hotararea nr. 28 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria pe anul 2018
Hotararea nr. 29 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap din Centrul de îngrijire şi asistenţă Olteni, Centrul de îngrijire şi asistenţă Videle şi Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Videle, pentru anul 2018
Hotararea nr. 30 din 15 februarie 2018 privind: stabilirea cuantumului cheltuielilor de funct,i onare a centrelor de zi pentru protecţia copilului de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, stabilirea cotei-părţi de fmanţare din bugetul judeţului pentru anul 2018 şi aprobarea actelor adiţionale la contractele de parteneriat
Hotararea nr. 31 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice, a contribuţiei persoanelor vârstnice şi a contribuţiei susţinătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrele pentru persoane vârstnice Furculeşti şi Cervenia, pentru anul 2018
Hotararea nr. 32 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a copiilor cu nevoi sociale şi speciale din Centrele rezidenţiale şi de zi din structura Direcţiei Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman,pentru anul 2018
Hotararea nr. 33 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea contribuţiei Judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman la finanţarea Centrului Social pentru îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale, comuna Saelele, pentru anul 2018.
Hotararea nr. 34 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021
Hotararea nr. 35 din 15 februarie 2018 privind: aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 36 din 15 februarie 2018 privind: promovarea de către Judeţul Teleorman a unor acţiuni civile pentru recuperarea prejudiciului ce se va constata defmitiv în dosarul nr. 986/P/2014.
Hotararea nr. 37 din 5 martie 2018 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.2l din 15 februarie 2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2017, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare, în anul 2018
Hotararea nr. 38 din 5 martie 2018 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman or.34 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021
Hotararea nr. 39 din 29 martie 2018 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 155 din 31.10.2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii de Ordine Publică Teleorman, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 40 din 29 martie 2018 privind: stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse si Asistenta Educati onală Teleorman
Hotararea nr. 41 din 29 martie 2018 privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L., pe anul 2018
Hotararea nr. 42 din 29 martie 2018 privind: scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe din evidenţele contabile ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.
Hotararea nr. 43 din 29 martie 2018 privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene "Marin Preda"
Hotararea nr. 44 din 29 martie 2018 privind: modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 4 la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman nr. 144 din 28 septembrie 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman şi Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman, pentru anul 2018
Hotararea nr. 45 din 29 martie 2018 privind: aprobarea Protocolului de colaborare Între Consiliul Judeţean Teleorman şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman
Hotararea nr. 46 din 29 martie 2018 privind: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Teleormanul"
Hotararea nr. 47 din 29 martie 2018 privind: aprobarea contribuţiei, sub formă de cotizaţie, a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Managementul Deşeurilor Teleorman", pentru anul 2018
Hotararea nr. 48 din 29 martie 2018 privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Libertăţii, nr. 1, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 49 din 17 aprilie 2018 privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman", În faza studiu de fezabilitate
Hotararea nr. 50 din 25 aprilie 2018 privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru închirierea, prin licitaţie publică, a două spaţii medicale din imobilul Policlinică situat în municipiul Alexandria, strada Mihăiţă Filipescu, nr. 32, proprietate privată a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 51 din 25 aprilie 2018 privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea lucrărilor pe tarif de racordare la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Libertăţii, nr. 1, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 52 din 25 aprilie 2018 privind: predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A., a amplasamentulUI teren, pentru realizarea obiectivului de investiţii "Construire corp nou la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, S+P+5E", în municipiul Alexandria, judeţul Teleorman
Hotararea nr. 53 din 25 aprilie 2018 privind: stabilirea unor taxe locale pentru anul 2019
Hotararea nr. 54 din 25 aprilie 2018 privind: modificarea Anexei nr. lla Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman. nr.140 din 15 decembrie 2010 privind aprobarea componenţeI Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeţului Teleorman şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 55 din 25 aprilie 2018 privind: aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare, la 31 martie 2018
Hotararea nr. 56 din 25 aprilie 2018 privind: aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman
Hotararea nr. 57 din 25 aprilie 2018 privind: modificarea anexei nr.6 a) la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.3S/1S.02.2018 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 58 din 25 aprilie 2018 privind: constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de solutionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare si desfăşurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Judeţene Marin Preda" Teleorman - instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 59 din 25 aprilie 2018 privind: constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Judeţean Teleorman instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 60 din 25 aprilie 2018 privind: aprobarea contractului de parteneriat între judeţul Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman si comuna Talpa, prin Consiliul Local al comunei Talpa, în vederea cofinanţării cheltuielilor de funcţionare aferente Centrului Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice Dependente "Sf. Maria", comuna Talpa, pentru anul 2018
Hotararea nr. 61 din 30 mai 2018 privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări de către Serviciul de Deservire, Pază şi Protocol, în calitate de comodatar, la imobilul situat în municipiul Alexandria, strada Tudor Vladimirescu, m. 44, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 62 din 30 mai 2018 privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Bucureşti, bl.T3, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 63 din 30 mai 2018 privind: aprobarea Normelor specifice privind realizarea sau amplasarea în zona drumului de interes judeţean a panourilor publicitare, a oricăror construcţii sau activităţi comerciale, căi de acces, amenaj ări sau instalaţii în orice scop
Hotararea nr. 64 din 30 mai 2018 privind: aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Teleorman, pe anul 2017
Hotararea nr. 65 din 30 mai 2018 privind: aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Judeţului Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, în calitate de membru asociat la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2018
Hotararea nr. 66 din 30 mai 2018 privind: modificarea anexelor nr. 3 şi nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 144 din 28 septembrie 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman şi Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman, pentru anul 2018, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 67 din 30 mai 2018 privind: aprobarea situaţiilor financiare anuale şi acoperirea pierderii contabile Înregistrate la 31.12.2017 de către S.C.Piscicola Teleorman S.R.L.
Hotararea nr. 68 din 30 mai 2018 privind: prelungirea duratei mandatului administratorului provizoriu, propus de Judetul Teleorman în Consiliul de Administraţie al S.C. APA SERV S.A.
Hotararea nr. 69 din 30 mai 2018 privind: aprobarea Actului adiţional nr.1 la contractul de imprumut de folosintă (comodat) nr.65 din 8 aprilie 2016, încheiat între Judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţa Al.D.Ghica al judeţului Teleorman
Hotararea nr. 70 din 28 iunie 2018 privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Burcescu Marian Cătălin, prin demisie
Hotararea nr. 71 din 28 iunie 2018 privind: aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Teleorman , Directia de Sănătate Publică Teleorman, Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman si Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 72 din 28 iunie 2018 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.27 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2018
Hotararea nr. 73 din 28 iunie 2018 privind: modificarea anexelor nr.I şi nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.38 din 23 februarie 2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 74 din 28 iunie 2018 privind: aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României pentru perioada 2018 - 2022, precum si stabilirea măsurilor educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate pentru anul şcolar 2018-2019, în judeţul Teleorman
Hotararea nr. 75 din 28 iunie 2018 privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.12l din 26 iulie 2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 76 din 28 iunie 2018 privind: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 63 din 20 aprilie 2012, privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a preluat managementul asistenţei medicale, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 77 din 28 iunie 2018 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 3 din 15 ianuarie 2018 privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019 - 2021.
Hotararea nr. 78 din 28 iunie 2018 privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2018
Hotararea nr. 79 din 28 iunie 2018 privind: aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Judeţean Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 80 din 28 iunie 2018 privind: aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Judetene Marin Preda" Teleorman , instituţie publică de , " cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 81 din 28 iunie 2018 privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru execuţia lucrărilor şi amplasarea echipamentelor ce fac obiectul investiţiei "Iluminat arhitectural în centrul municipiului Alexandria,la imobilul "Palatul administrativ,proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 82 din 28 iunie 2018 privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru constituirea unui drept de uz cu titlu gratuit asupra Racordului de medie tensiune şi a postului de transformare, alimentare cu energie electrică PCTF Turnu Măgurele, parte din obiectivul «Punct control şi trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (Romania)-Nikopol(Bulgaria)", proprietate privată a Judeţului Teleorman, în cotă de 60%
Hotararea nr. 83 din 28 iunie 2018 privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru efectuarea unor lucrări la un spaţiu din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr 52-54, et. 2, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 84 din 28 iunie 2018 privind: aprobarea clasificării drumurilor judeţene în clase tehnice
Hotararea nr. 85 din 28 iunie 2018 privind: actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Teleorman, ediţia 2016
Hotararea nr. 86 din 28 iunie 2018 privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 87 din 28 iunie 2018 privind: aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 88 din 18 iulie 2018 privind: modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.175 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Hotararea nr. 89 din 18 iulie 2018 privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la mai multe imobile, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 90 din 18 iulie 2018 privind: aprobarea încadrării drumurilor judeţene pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie în timpul iernii 2018 – 2019
Hotararea nr. 91 din 18 iulie 2018 privind: scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe medicale şi nemedicale din evidenţele Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Hotararea nr. 92 din 18 iulie 2018 privind: aprobarea criteriilor, a procedurilor pentru numirea şi eliberarea din functie a administratorului public precum şi a atribuţiilor specifice funcţiei de administrator public din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 93 din 18 iulie 2018 privind: aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare, la 30 iunie 2018
Hotararea nr. 94 din 18 iulie 2018 privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2018
Hotararea nr. 95 din 18 iulie 2018 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 35 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 96 din 18 iulie 2018 privind: modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr.140 din 15 decembrie 2010 privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeţului Teleorman şi a Regulamentului de Organizare şi Functionare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 97 din 18 iulie 2018 privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii Creşterea eficienţei energetice a clădirii Palatul Administrativ, în faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii-Anexele pot fi consultate/solicitate la compartimentul Cancelarie
Hotararea nr. 98 din 27 august 2018 privind: aprobarea trecerii unor construcţii din domeniul public in domeniul privat al Judeţului Teleorman
Hotararea nr. 99 din 27 august 2018 privind: modificarea Anexei nI. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 100 din 27 august 2018 privind: completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr. 18 din 25 februarie 2010. privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Hotararea nr. 101 din 27 august 2018 privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentm efectuarea unor lucrări la imobilul situat În municipiul Alexandria, str. libertăţii nr. 1, proprietate publică ajudeţului Teleorman
Hotararea nr. 102 din 27 august 2018 privind: aprobarea "Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2018-2019"
Hotararea nr. 103 din 27 august 2018 privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman În consiliul de administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Roşiorii de Vede, pentru anul şcolar 2018·2019
Hotararea nr. 104 din 27 august 2018 privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman În Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, pentru anul şcolar 2018-2019
Hotararea nr. 105 din 27 august 2018 privind: constituirea comisiei de evaluare anuală, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman - instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 106 din 27 august 2018 privind: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorrnan nr.15 din 27 ianuarie 2016, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria cu modificările şi completări le ulterioare
Hotararea nr. 107 din 27 august 2018 privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2018
Hotararea nr. 108 din 27 august 2018 privind: promovarea de către Judeţul Teleorman a unor acţiuni civile pentru recuperarea prejudiciului ce se va constata definitiv în dosarul penal nr. 22120/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti
Hotararea nr. 109 din 26 septembrie 2018 privind: aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile şcolare naţionale şi internaţionale şi a cuantumului stimulentelor financiare alocate elevilor şi profesorilor îndrumători
Hotararea nr. 110 din 26 septembrie 2018 privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Teleorman în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Teleorman, pentru anul şcolar 2018-2019
Hotararea nr. 111 din 26 septembrie 2018 privind: modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.188 din 22 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia
Hotararea nr. 112 din 26 septembrie 2018 privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la mai multe imobile, proprietate publică a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 113 din 26 septembrie 2018 privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru închirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu medical din imobilul Policlinică situat în municipiul Alexandria, strada Mihăiţă Filipescu, nr. 32, proprietate privată a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 114 din 26 septembrie 2018 privind: aprobarea Actului adiţional la Acordul de parteneriat între Judetul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, Primăria Svisthov, districtul Veliko Tarnovo din Republica Bulgaria şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  A.D. Ghlca al Județului Teleorman
Hotararea nr. 115 din 26 septembrie 2018 privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2018
Hotararea nr. 116 din 26 septembrie 2018 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 35 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 117 din 26 septembrie 2018 privind: majorarea capitalului social al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L.
Hotararea nr. 118 din 15 octombrie 2018 privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2018
Hotararea nr. 119 din 15 octombrie 2018 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.27 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede pe anul 2018
Hotararea nr. 120 din 19 octombrie 2018 privind: aprobarea Studiului de oportunitate pentru proiectul "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria". Anexa se afla la hotararea in original si poate fi consultata/solicitata la compartimentul Cancelarie
   

 

         2017

         2016

         2015

         2014

         2013

         2012

         2011

         2010

         2009

         2008

         2007

         2006

   2005 - 2004