Hotarari

Consiliul Judetean Teleorman

2015

 

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1 din 29 ianuarie 2015 privind : validarea unui mandat de consilier judeþean
Hotararea nr. 2 din 29 ianuarie 2015

privind : atribuirea licenþelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeþean de persoane prin curse regulate speciale 'unui operator de transport rutier

Hotararea nr. 3 din 29 ianuarie 2015

privind: modificarea Anexei la Hotãrârea Consiliului Judeþean Teleorman nr. 148 din 28 august 2014

Hotararea nr. 4 din 29 ianuarie 2015

privind: acordul Consiliului Judeþean Teleonnan pentru efectuarea unor lucrãri la douã imobile din patrimoniul judeþului Teleorman

Hotararea nr. 5 din 29 ianuarie 2015

privind: aprobarea contribuþiei sub formã de cotizaþie a Judeþului Teleorman,  prin Consiliul Judeþean Teleorman, la Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã "Teleormanul" pentru anul 2015

Hotararea nr. 6 din 29 ianuarie 2015

privind: aprobarea contribuþiei, sub formã de cotizaþie, a Judeþului Teleorman, prin Consiliul Judeþean Teleorman, la Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã "Segarcea Vale-Liþa-Turnu Mãgurele", pentru anul 2015

Hotararea nr. 7 din 29 ianuarie 2015

privind: aprobarea contribuþiei, sub formã de cotizaþie, a Judetului Teleorman, prin Consiliul Judeþean Teleorman, la Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã "Uda Clocociov-Saelele-Lunca", pentru anul 2015

Hotararea nr. 8 din 29 ianuarie 2015

privind: aprobarea contribuþiei sub formã de cotizaþie a Judeþului Teleorman prin Consiliul Judetean Teleorman, la Asociaþia Club -Sportiv Baschet Teleorman -Alexandria, pentru anul 2015.

Hotararea nr. 9 din 29 ianuarie 2015

privind: aprobarea contribuþiei sub formã de cotizaþie a Consiliului Judeþean Teleorman la Uniunea Naþionalã a Consiliilor Judeþene din România, pentru anul 2015.

Hotararea nr. 10 din 29 ianuarie 2015

privind: aprobarea Programul activitãþilor, manifestãrilor, competiþiilor ºi acþiunilor cultural-sportive ºi de tineret, religioase, educative ºi de divertisment-recreere care se organizeazã ºi finanþeazã de Consiliul Judeþean Teleorman în anul 2015

Hotararea nr. 11 din 29 ianuarie 2015

privind: modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Judetean Teleorman nr. 84 din 21 iunie 2012, cu modificãrile ºi completarile ulterioare

Hotararea nr. 12 din 29 ianuarie 2015

privind: aprobarea costului mediu lunar si a contributiei lunare de întretinere a  persoanelor vârstnice îngrijite în Cãminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia in anul 2015

Hotararea nr. 13 din 29 ianuarie 2015

privind: aprobarea costului mediu lunar ºi a contribuþiei lunare de întreþinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Cãminul pentru Persoanele Vârstnice Furculeºti in anul 2015

Hotararea nr. 14 din 29 ianuarie 2015

privind: stabilirea cuantumului cheltuielilor de functionare a centrelor de zi pentru protecþia copllului de la nivelul mun'icipiilor, oraºelor ºi comunelor, precum ºi' stabilirea cotei-pãrþi de fmanþare din bugetul judeþului pentru anul 2015

Hotararea nr. 15 din 29 ianuarie 2015

privind: modificarea Hotãrârii Consiliului Judeþean Teleonnan nr.33 din 28 aprilie 2010, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare 

Hotararea nr. 16 din 29 ianuarie 2015

privind: stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcþionare a Centrului de Recuperare ºi Consiliere Psihologicã pentru Minori cu Dizabilitãþi din subordinea Consiliului Local al oraºului Zimnicea precum ºi stabilirea cotei-pãrþi de finanþare din bugetul judeþului pentru anul 2015;

Hotararea nr. 17 din 29 ianuarie 2015

privind: aprobarea utilizãrii excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2014, pentru finanþarea cheltuielilor secþiunii de funcþionare ºi secþiunii de dezvoltare în anul 2015.

Hotararea nr. 18 din 29 ianuarie 2015

privind: stabilirea preþului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimã in naturã, pentru anul 2015.

Hotararea nr. 19 din 29 ianuarie 2015

privind: stabilirea preþului mediu pentru masa verde de pe pajiºti, pentru anul 2015.

Hotararea nr. 20 din 29 ianuarie 2015

privind: aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii, cuantumul tarifelor, precum ºi modalitãþile de încasare ºi utilizare a fondurilor Camerei Agricole Judeþene Teleorman, pentru amd 2015.

Hotararea nr. 21 din 29 ianuarie 2015

privind: modificarea anexei nr.2 la Hotãrâre a Consiliului Judeþean Teleorman nr.108 din 24 iunie 2014, cu modificãrile si completãrile ulterioare

Hotararea nr. 22 din 29 ianuarie 2015 privind: modificarea anexei nr.2 la Hotãrârea Consiliului Judetean Teleorman nr.197 din 17 decembrie 2013, cu modificãrile si completãrile ulterioare
Hotararea nr. 23 din 12 februarie 2015 privind: actualizarea componentei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Teleorman
Hotararea nr. 24 din 12 februarie 2015 privind: schimbarea denumirii Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Alexandria si a Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Rosiorii de Vede
Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015 privind: acordul Consiliului Judetean Teleorman pentru executarea unor lucrari la imobilul situat in municipiul Alexandria, str. Ion Creanga, nr. 52-54, P+1, proprietate publica a judetului Teleorman
Hotararea nr. 26 din 12 februarie 2015 privind: aprobarea devizului general actualizat pentru unele obiective de investitii ce privesc reabilitarea si/sau modernizarea drumurilor judetene
Hotararea nr. 27 din 12 februarie 2015 privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 176 din 21 octombrie 2014
Hotararea nr. 28 din 12 februarie 2015 privind: aprobarea Actelor aditionale la Conventia de colaborare nr. 162859/12.12.2014 si la Conventia de colaborare nr. 162860/12.12.2014, aprobate prin Hotararea nr. 53 din 22 aprilie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 29 din 12 februarie 2015 privind: aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a judetului Teleorman prin Consiliul Judetean Teleorman, in calitate de membru asociat la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia, pentru anul 2015
Hotararea nr. 30 din 12 februarie 2015 privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria pe anul 2015
Hotararea nr. 31 din 12 februarie 2015 privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Rosorii de Vede pe anul 2015
Hotararea nr. 32 din 12 februarie 2015 privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Poroschia pe anul 2015
Hotararea nr. 33 din 12 februarie 2015 privind: aprobarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2015 si estimarile pentru anii 2016-2018
Hotararea nr. 34 din 12 februarie 2015

privind: aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, a numarului  de personal si fondului salariilor de baza pe anul 2015 si estimarile pentru anii 2016-2018, ale institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului Judetean Teleorman

Hotararea nr. 35 din 26 martie 2015

privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr.30 din 12 februarie 2015

Hotararea nr. 36 din 26 martie 2015

privind:modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015

Hotararea nr. 37 din 26 martie 2015

privind:stabilirea cuantumului cheltuielilor de functionare a Centrului de zi pentru copiii aflati in situatii de risc din comuna Gratia precum §i stabilirea cotei-parti de finantare din bugetul judetului pentru anul 2015;

Hotararea nr. 38 din 26 martie 2015

privind: scoaterea din functiune a unor mijloace fixe medicale si nemedicale din evidentele Spitalului de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede

Hotararea nr. 39 din 26 martie 2015

privind: atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate operatorului de transport rutier S.C. Transvalady S.R.L. Alexandria

Hotararea nr. 40 din 26 martie 2015

privind:aprobarea contributiei, sub forma de cotizatie, a Judetului Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Beciu - Plopii Slavitesti - Slobozia Mandra", pentru anul 2015

Hotararea nr. 41 din 26 martie 2015

privind: aprobarea contributiei, sub forma de cotizatie, a Judetului Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Situatii de Urgenta Sud Muntenia", pentru anul 2015

Hotararea nr. 42 din 26 martie 2015

privind: aprobarea contributiei, sub forma de cotizatie, a Judetului Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman, la Asociatia de Dezvoltare IntercomunitaraManagementul Deseurilor Teleorman", pentru anul 2015

Hotararea nr. 43 din 26 martie 2015

privind:aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Judetului Teleorman prin Consiliul Judetean Teleorman, in calitate de membru asociat la Asociatia Euro Teleorman, pentru anul 2015.

Hotararea nr. 44 din 26 martie 2015

privind: respingerea proiectului de hotarare privind preluarea in administrarea Consiliului Judetean Teleorman a tronsonului de drum comunal DC 45, DN 65A-Didesti-insuratei-Meriani (DC 105), km 6+100-8+100, L=2,000 kin, din administrarea Consiliului Local al Comunei Dobrotesti

Hotararea nr. 45 din 26 martie 2015

privind: aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Reabilitare tronson DJ 612, Babaita-Orbeasca, km 34+150­39+354 (L=5,204 km)"

Hotararea nr. 46 din 26 martie 2015

privind:rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2015

Hotararea nr. 47 din 26 martie 2015

privind: desemnarea managerului interimar al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Teleorman

Hotararea nr. 48 din 26 martie 2015

privind: aprobarea Intelegerii de Cooperare Intre Judetul Teleorman din Romania si Guvernoratul Thi Qar din Republica Irak.

Hotararea nr. 49 din 26 martie 2015

privind: exercitarea cu caracter temporar, prin detasare, a functiei de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al judetului Teleorman de care doamna Ionescu Iuliana

Hotararea nr. 50 din 29 aprilie 2015

privind:aprobarea organizarii retelei scolare de invatimant special din judetul Teleorman pentru anul scolar 2015-2016

Hotararea nr. 51 din 29 aprilie 2015

privind:modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr.30 din 12 februarie 2015, cu modificarile ulterioare

Hotararea nr. 52 din 29 aprilie 2015

privind:modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificarile ulterioare

Hotararea nr. 53 din 29 aprilie 2015

privind:modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015

Hotararea nr. 54 din 29 aprilie 2015

privind:aprobarea intelegerii de cooperare Intre Judetul Teleorman din Romania si Regiunea Pleven din Republica Bulgaria

Hotararea nr. 55 din 29 aprilie 2015

privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr.118 din 30 septembrie 2009, cu modificarile ulterioare.

Hotararea nr. 56 din 29 aprilie 2015

privind: acordul Consiliului Judetean Teleorman pentru efectuarea unor lucrari de ancorare a unui cablu de fibra optica

Hotararea nr. 57 din 29 aprilie 2015

privind: darea in administrare Agentiei Nationale de Presa. AGERPRES, a unui imobil in administrarea Consiliului Judetean Teleorman

Hotararea nr. 58 din 29 aprilie 2015

privind: aprobarea delegani gestiunii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pe traseul TR 079 Alexandria-Nenciulesfi-Vedea cuprins in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2014-2019, unui operator de transport rutier, precum si a tarifului utilizat de acesta

Hotararea nr. 59 din 29 aprilie 2015

privind: modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.121 din 26 iulie 2013, cu modificarile completarile ulterioare

Hotararea nr. 60 din 29 aprilie 2015

privind: modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.144 din 28 august 2014

Hotararea nr. 61 din 29 aprilie 2015

privind: modificarea anexei nr.1 si a anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.38 din 27 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 62 din 29 aprilie 2015

privind: aprobarea organigramei Si a statului de functii ale Serviciului de Deservire, Paza si Protocol

Hotararea nr. 63 din 29 aprilie 2015

privind: constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de solutionare a contestatiilor si aprobarea Regulanientului de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managementului Bibliotecii Judetene "Marin Preda" Teleorman — institutie publica de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Teleorman

Hotararea nr. 64 din 29 aprilie 2015

privind: constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de solutionare a contestatiilor si aprobarea Regulamentului de organizare si desrasurare a evaluarii anuale a managementului Muzeului Judetean Teleorman — institutie publica de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Teleorman

Hotararea nr. 65 din 29 aprilie 2015

privind: aprobarea Regulamentului de organizare si desfa§urare a concursului de proiecte de management sj a Caietului de objective pentru ocuparea postului de manager al Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleoniian

Hotararea nr. 66 din 29 aprilie 2015

privind: constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de management organizat in vederea incredintarii managementului Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman si stabilirea calendarului de desfasurare a concursului

Hotararea nr. 67 din 29 aprilie 2015

privind: modificarea Hotirarii Consiliului Judetean Teleorman nr.34 din 12 februarie 2015.

Hotararea nr. 68 din 29 aprilie 2015

privind:rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2015

Hotararea nr. 69 din 29 aprilie 2015

privind: aprobarea executiei bugetului propriu at judetului pentru sectiunile de functionare si dezvoltare, la 31 martie 2015.

Hotararea nr. 70 din 29 aprilie 2015

privind:aprobarea documentatiei tehnico- economice pentru obiectivul de investitie „Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman", la faza proiect tehnic revizuit

Hotararea nr. 71 din 28 mai 2015

privind: acordul Consiliului Judetean Teleorman pentru efectuarea unor lucrari la imobilul situat in strada Libertatii nr. 1, municipiul Alexandria, proprietate publica a judetului Teleorman

Hotararea nr. 72 din 28 mai 2015

privind: acordul Consiliului Judetean Teleorman pentru executarea unor lucrari la imobilul situat in municipiul Alexandria, str. Av Alexandru Colfescu nr. 63, proprietate privata a judetului Teleorman

Hotararea nr. 73 din 28 mai 2015

privind: atribuirea in folosinta gratuita a unor spatii proprietate privata a judetului Teleorman

Hotararea nr. 74 din 28 mai 2015

privind: modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 19 din 25 februarie 2010, cu modificarile ulterioare

Hotararea nr. 75 din 28 mai 2015

privind: darea in administrarea Consiliului Judetean Giurgiu a tronsonului de drum judetean DJ 503, Inn. jud. Giurgiu-Dfaganesti Vlasca, km 35+900-38+794, L=2,894 km

Hotararea nr. 76 din 28 mai 2015

privind: darea in administrare Serviciuiui de Ambulanta Judetean Teleorman, a unor spatii proprietate publica a judetului

Hotararea nr. 77 din 28 mai 2015

privind: indreptarea unor erori materiale cuprinse in Anexele nr. 1 si nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 70 din 29.04.2015

Hotararea nr. 78 din 28 mai 2015

privind:modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr.30 din 12 februarie 2015, cu modificarile ulterioare

Hotararea nr. 79 din 28 mai 2015

privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificarile ulterioare

Hotararea nr. 80 din 28 mai 2015

privind: modificarea Hotararii Consiliului Judetean Teleolinan nr. 32 din12 februarie 2015, cu modificarile ulterioare

Hotararea nr. 81 din 28 mai 2015

privind: modificarea anexei nr.1 si anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr.187 din 21 octombrie 2014

Hotararea nr. 82 din 28 mai 2015

privind: scoaterea din functiune a unor mijloace fixe din evidentele Camerei Agricole Judetene Teleorman.

Hotararea nr. 83 din 28 mai 2015

privind: aprobarea contului anual de executie at bugetului propriu at judetului Teleorman, pe anul 2014.

Hotararea nr. 84 din 28 mai 2015

privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2015

Hotararea nr. 85 din 28 mai 2015

privind: aprobarea Planului judetean privind asigurarea cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta pentru anul 2015

Hotararea nr. 86 din 28 mai 2015

privind: constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de management organizat in -vederea. Incredinfarii managementului Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman si stabilirea calendarului de desfasurare a concursului

Hotararea nr. 87 din 25 iunie 2015

privind: modificarea componenþei nominale a Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publica Teleorman

Hotararea nr. 88 din 25 iunie 2015

privind: modificarea anexei la Hotãrârea Consiliului Judeþean Teleorman nr. 115 din 20 septembrie 2012, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

Hotararea nr. 89 din 25 iunie 2015

privind: modificarea Hotãrârii Consiliului Judeþean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificãrile ulterioare

Hotararea nr. 90 din 25 iunie 2015

privind: aprobarea încadrãrii drumurilor judeþene pe niveluri de viabilitate ºi de intervenþie în timpul iernii 2015-2016.

Hotararea nr. 91 din 25 iunie 2015

privind: acordul Consiliului Judeþean Teleorman pentru executarea unor lucrãri la imobilul situat în municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, proprietate publicã a judeþului Teleorman.

Hotararea nr. 92 din 25 iunie 2015

privind: darea în folosintã gratuitã a unor spaþii din  ,,Palatul administrativproprietate publicã a statului, aflat în administrarea Consiliului Judeþean Teleorman.

Hotararea nr. 93 din 25 iunie 2015

privind: acordul Consiliului Judeþean Teleorman pentru închirierea, prin licitaþie publicã, a unui spaþiu medical din imobilul Policlinicã situat în municipiul Alexandria, strada Mihãiþã Filipescu, nr. 32, proprietate privatã a judeþului Teleorman.

Hotararea nr. 94 din 25 iunie 2015

privind: aprobarea tarifelor pentru serviciile de elaborare a proiectelor de amenajamente pastorale întocmite de cãtre Camera Agricolã Judeþeanã Teleorman, pentru anul 2015.

Hotararea nr. 95 din 25 iunie 2015

privind: aprobarea rezultatului final al evaluãrii anuale a managementului Muzeului Judeþean Teleorman, instituþie publicã de culturã aflatã în subordinea Consiliului Judeþean Teleorman.

Hotararea nr. 96 din 25 iunie 2015

privind: aprobarea rezultatului final al evaluãrii anuale a managementului Bibliotecii Judeþene ,,Marin Preda”, instituþie publicã de culturã aflatã în subordinea Consiliului Judeþean Teleorman.

Hotararea nr. 97 din 25 iunie 2015

privind: modificarea anexei nr. 2 la Hotãrârea Consiliului Judeþean Teleorman nr. 62 din 29 aprilie 2015.

Hotararea nr. 98 din 25 iunie 2015

privind: rectificarea bugetului propriu al judeþului Teleorman pe anul 2015.

Hotararea nr. 99 din 25 iunie 2015

privind: prelungirea exercitãrii cu caracter temporar a funcþiei publice de conducere vacante de director general al Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Teleorman de cãtre doamna ªefu Olguþa

Hotararea nr. 100 din 25 iunie 2015

privind: asigurarea disponibilitãþii temporare a resurselor financiare în vederea implementãrii proiectului "Pe urmele moºtenirii coridorului verde al Dunãrii de Jos"

Hotararea nr. 101 din 25 iunie 2015

privind: actualizarea Monografiei economico-militare a judeþului Teleorman.

Hotararea nr. 102 din 16 iulie 2015

privind: modificarea Hotãrãrii Consiliului Judeþean Teleorman nr.30 din 12 februarie 2015, cu modificãrile ulterioare

Hotararea nr. 103 din 16 iulie 2015

privind: aprobarea „Planului operativ de acþiune pe timpul iernii 2015-2016

Hotararea nr. 104 din 16 iulie 2015

privind: completarea Hotãrârii Consiliului Judeþean Teleorman nr. 92 din 25 iunie 2015

Hotararea nr. 105 din 16 iulie 2015

privind: darea în administrare Serviciului de deservire pazã ºi protocol a unor spaþii proprietate publicã a Judeþului Teleorman

Hotararea nr. 106 din 16 iulie 2015

privind: acordul Consiliului Judeþean Teleorman pentru închirierea, prin licitaþie publicã, a unui spaþiu din incinta Spitalului Judeþean de Urgenþã Alexandria, proprietate publicã a judeþului Teleorman

Hotararea nr. 107 din 16 iulie 2015

privind: preluarea în administrarea Consiliului Judeþean Teleorman a tronsonului de drum comunal DC 82, Preajba-Poeni (DJ 701), km 20+750-23+250, L=2,500 km, din administrarea Consiliului Local al Comunei Poeni

Hotararea nr. 108 din 16 iulie 2015

privind: aprobarea execuþiei bugetului propriu al judeþului pentru secþiunile de funcþionare ºi dezvoltare, la 30 iunie 2015

Hotararea nr. 109 din 16 iulie 2015

privind: rectifica rea bugetului propriu al judeþului Teleorman pe anul 2015

Hotararea nr. 110 din 16 iulie 2015

privind: modificarea Hotãrârii Consiliului Judeþean Teleorman nr.34 din 12 februarie 2015

Hotararea nr. 111 din 16 iulie 2015

privind: aprobarea organigramei ºi a statului de funcþii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeþean Teleorman

Hotararea nr. 112 din 26 august 2015

privind: modificarea Hotãrârii Consiliului Judeþean Teleorman nr.30 din 12 februarie 2015, cu modificãrile ulterioare

Hotararea nr. 113 din 26 august 2015

privind: scoaterea din funcþiune a unor mijloace fixe medicale ºi nemedicale din evidenþele Spitalului Judeþean de Urgenþã Alexandria

Hotararea nr. 114 din 26 august 2015

privind: modificarea anexei nrJ la Hotãrârea Consiliului Judetean Teleorman nr. 120 din 20 septembrie 2012, cu modificãrile ulterioare

Hotararea nr. 115 din 26 august 2015

privind: aprobarea Planului de analizã ºi acoperire a riscurilor identificate la nivelul judeþului Teleorman

Hotararea nr. 116 din 26 august 2015

privind: modificarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Consiliului Judeþean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

Hotararea nr. 117 din 26 august 2015

privind: aprobarea dev:izului general actualizat pentru obiectivul de investiþii "Reabilitare DJ 611, limitã judeþ Giurgiu-Gratia-Sârbeni-limitã judeþ Dambovita, km 6+800-16+ 180, (9,380 km)"

Hotararea nr. 118 din 26 august 2015

privind: aprobarea indicatorilor ºi a documentaþiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiþii "Reabilitare Clãdire Centru de Recoltat", în faza documentatie de avizare a lucrãrilor de interventii

Hotararea nr. 119 din 26 august 2015

privind: aprobarea indicatorilor ºi a documentaþiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiþii "Reabilitare ºi modernizare DJ 679B, Scrioaºtea (DN 65A) -Stejaru -lim. Jud. Olt, km 0+000 -13+500, (L=13,500 km)", in faza documentatie de avizare a lucrãrilor de interventii

Hotararea nr. 120 din 26 august 2015

privind: aprobarea documentaþiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiþii "Reabilitare ºi modernizare DJ 612A, Roºiorii de Vede -Balta Sãratã, km 17+527 -33+649, L= 16,122 km", în faza proiect tehnic

Hotararea nr. 121 din 26 august 2015

privind: modificarea Hotãrârii Consiliului Judeþean Teleorman nr.18 din 29 ianuarie 2015

Hotararea nr. 122 din 26 august 2015

privind: modifIcarea anexei m.2 la Hotãrârea Consiliului Judeþean Teleorman nr.24 din 27 februarie 2013, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

Hotararea nr. 123 din 26 august 2015

privind: aprobarea rezultatului final al concursului de management organizat în vederea încredinþãrii managementului Centrului Judeþean de Conservare ºi Promovare a Culturii Tradiþionale Teleorman, a proiectului de management ºi duratei pentru care se va încheia contractul de management

Hotararea nr. 124 din 26 august 2015

privind: repartizarea pe unitãþi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, pentru finanþarea cheltuielilor privind drumurile judeþene ºi comunale pentru anul 2015

Hotararea nr. 125 din 26 august 2015

privind: rectifica rea bugetului propriu al judeþului Teleorman pe anul 2015

Hotararea nr. 126 din 26 august 2015

privind: modificarea Hotãrârii Consiliului Judetean Teleorman nr.34 din 12 februarie 2015, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

Hotararea nr. 127 din 26 august 2015

privind: modificarea Hotãrârii Consiliului Judeþean Teleorman nr.87 din 3 iulie 2009, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

Hotararea nr. 128 din 10 septembrie 2015 privind: rectificarea bugetului propriu al judeþului Teleorman pe anul 2015
Hotararea nr. 129 din 23 septembrie 2015 privind: completarea Anexei nr.1 la Hotãrâre a Consiliului Judeþean Teleorman nr. 155 din 15 noiembrie 2012 privind validarea desemnãrii nominale a membrilor Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã Teleorman pentru mandatul 2012-2016
Hotararea nr. 130 din 23 septembrie 2015 privind: acordul Consiliului Judeþean Teleorman pentru efectuarea unor lucrãri la unele imobile din patrimoniul judeþului Teleorman .
Hotararea nr. 131 din 23 septembrie 2015 privind: aprobarea indicatorilor ºi a. documentaþiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiþii ce privesc modernizarea drumurilor judeþene, în faza documentaþie de avizare a lucrãrilor de intervenþii
Hotararea nr. 132 din 23 septembrie 2015 privind: actualizarea anexelor nr. 5 ºi 6 privind modelul de acord ºi autorizaþie pentru amplasarea sau executarea de lucrãri în zona drumurilor publice judeþene aprobate prin Hotãrârea Consiliului Judeþean Teleorman nr. 5 din 27 ianuarie 2010, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Hotararea nr. 133 din 23 septembrie 2015 privind: modificarea Hotãrârii Consiliului Judeþean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificãrile ulterioare
Hotararea nr. 134 din 23 septembrie 2015 privind: asigurarea disponibilitãþii resurselor fmanciare în vederea implementãrii proiectului "Creºterea eficienþei managementului situaþiilor de urgenþã în regiunea transfrontalierã Teleorman -Veliko Tarnovo (EESM)"
Hotararea nr. 135 din 23 septembrie 2015 privind: asigurarea disponibilitãþii resurselor finanCiare în vederea implementãrii proiectului "Îmbunãtãþirea conectivitãþii la reþeaua TEN-T prin . modernizare DJ Q12 Antoneºti-Rãdoieºti (DJ 601C), km 55+594 -km 63+773 (L = 8,132 lan) ºi a drumului municipal PVN 10471 III -118 DoIna Mitropolia -Yasen / Gorna Mitropolia -limita municipalitatea (DoIna Mitropolia -Iskar) -Staroseltsi/III -137/ de la km O la km '7 + 310 ºi extinderea podului în satul Gorna Mitropolia la km 5 + 750 în regiunea transfrontalierã a Dunãrii"
Hotararea nr. 136 din 23 septembrie 2015 privind: asigurarea disponibilitãþii resurselor :financiare în vederea implementãrii Proiectului Îmbunãtãþirea conectivitãþii la reþeaua TEN-T prin . " modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) -Negreni, km 87+000 -km 94+160 (L = 7,160 km) ºi construcþia unui nou tronson de legãturã . al drumului republican 11-52, de la OK 9722 a strãzii Svishtovski polk, nr.33 la OT 759 a strãzii Dunav, oraº Syishtov, District Veliko Târnovo"
Hotararea nr. 137 din 23 septembrie 2015 privind: asigurarea disponibilitãþii resurselor. financiare în vederea implementãrii proiectului "Îmbunãtãþirea conectivitãþii la reþeaua TEN-T prin modernizare DJ 612 Orbeasca (DJ 504) -Cãlineºti (DJ 703), km 39+924 -km 48+061 ( L = 8,137 km) ºi a drumului PVN 2145 I I11-3402 / municipiul Slavyanovo -limitã (pleven -Pordim) -Totleben-II-3/E83 (4,150 km) "
Hotararea nr. 138 din 23 septembrie 2015 privind: asigurarea disponibilitãþii resurselor financiare în vederea implementãrii proiectului ,Îmbunãtãþirea conectivitãþii la reþeaua TEN-T prin modernizare DJ 612 Cãlineºti (DJ 703) -Antoneºti, km 48+080 -km 55+594 ( L = 7,514 km) ºi a drumului municipal LOV2096/III-305-Sadovets-Aglen/limita municipalitatii (Lukovit -Cherven Bryag) -Rakita-Telish /PVN1186/, tronson de la Rakita la drumul national I-3 (E83)
Hotararea nr. 139 din 23 septembrie 2015 privind: transmiterea unor bunuri aferente obiectivului de investiþii "Sistem Integrat de Management al Deºeurilor în judeþul Teleorman" din administrarea Consiliului Judetean Teleorman în administrarea Consiliilor locale ale municipiilor Alexandria, Tumu Mãgurele ºi oraºului Zimnicea
Hotararea nr. 140 din 23 septembrie 2015 privind: rectificarea bugetului propriu al judeþului Teleorman pe anul 2015
Hotararea nr. 141 din 23 septembrie 2015 privind: modificarea Hotãrârii Consiliului Judeþean Teleorman nr.30 din 12 februarie 2015, cu modificãrile ulterioare
Hotararea nr. 142 din 23 septembrie 2015 privind: modificarea Hotãrârii Consiliului Judeþean Teleorman nr.34 din 12 februarie 2015, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Hotararea nr. 143 din 23 septembrie 2015 privind: exercitarea cu caracter temporar, prin detaºare, a funcþiei de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenþã a Persoanelor al judeþului Teleorman de cãtre doamna Ionescu Iuliana
Hotararea nr. 144 din 23 septembrie 2015 privind: delegarea atribuþiilor corespunzãtoare funcþiei publice de conducere de director general al Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Teleorman pânã la ocuparea postului pnn concurs
Hotararea nr. 145 din 23 septembrie 2015 privind: modificarea anexei nr.2 la Hotãrârea Consiliului Judeþean Teleorman nr.108 din 24 iunie 2014, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Hotararea nr. 146 din 23 septembrie 2015 privind: aprobarea organigramei ºi a statului de funcþii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Roºiorii de Vede
Hotararea nr. 147 din 23 septembrie 2015 privind: modificarea anexei nr.2 la Hotãrârea Consiliului Judeþean Teleorman nr.117 din 26 iulie 2013, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Hotararea nr. 148 din 8 octombrie 2015 privind: repartizarea pe unitãþi administrativ -teritoriale a cotei de 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale ºi a cotei de 20% din cota de 18,5 % din impozitul pe venit, precum ºi sumele reþinute ca urmare a diminuãrii cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pe anul 2016 ºi estimãri pentru anii 2017 -2019.
Hotararea nr. 149 din 29 octombrie 2015 privind: modificarea Hotãrârii Consiliului Judeþean Teleorman nr.30 din 12 februarie 2015, cu modificãrile ulterioare
Hotararea nr. 150 din 29 octombrie 2015 privind: modificarea Hotãrârii Consiliului Judeþean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificãrile ulterioare
Hotararea nr. 151 din 29 octombrie 2015 privind: modificarea Hotãrârii Consiliului Judeþean Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015, cu modificãrile ulterioare
Hotararea nr. 152 din 29 octombrie 2015 privind: aprobarea execuþiei bugetului propriu al judeþului pentru secþiunile de funcþionare ºi dezvoltare, la 30 septembrie 2015
Hotararea nr. 153 din 29 octombrie 2015 privind: rectificarea bugetului propriu al judeþului Teleorman pe anul 2015
Hotararea nr. 154 din 29 octombrie 2015 privind: modificarea Hotãrârii Consiliului Judeþean Teleorman nr.34 din 12 februarie 2015, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Hotararea nr. 155 din 29 octombrie 2015 privind: constituirea comisiei de evaluare finalã, a comisiei de soluþionare a contestaþiilor ºi aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluãrii finale a managementului Bibliotecii ºi Judeþene Marin Preda Teleorman - instituþie publicã de culturã aflatã în subordinea Consiliului Judeþean Teleorman
Hotararea nr. 156 din 29 octombrie 2015 privind: aprobarea Planului de ocupare a funcþiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeþean Teleorman Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Teleorman Serviciul Public Comunitar de Evidenþã a Persoanelor Teleorman ºi Camera Agricolã Judeþeanã Teleorman, pentru anul 2016
Hotararea nr. 157 din 29 octombrie 2015 privind: modificarea anexei nr.2 la Hotãrârea Consiliului Judeþean nr.62 din 29 aprilie 2015, cu modificãrile ulterioare
Hotararea nr. 158 din 29 octombrie 2015 privind: modificarea anexei nr.2 la Hotãrârea Consiliului Judeþean Teleorman nr.115 din 26 iulie 2013
Hotararea nr. 159 din 29 octombrie 2015 privind: modificarea anexei nr.2 la Hotãrârea Consiliului Judeþean Teleorman nr.121 din 26 iulie 2013 cu modificãrile ulterioare
Hotararea nr. 160 din 6 noiembrie 2015 privind: stabilirea unor taxe locale pentru anul 2016
Hotararea nr. 161 din 13 noiembrie 2015 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleonnan nr.30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 162 din 13 noiembrie 2015 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 163 din 13 noiembrie 2015 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 164 din 13 noiembrie 2015 privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20%, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a sumelor reţinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a unor venituri proprii, pentru anul 2015.
Hotararea nr. 165 din 13 noiembrie 2015 privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene, pentru anul 2015
Hotararea nr. 166 din 13 noiembrie 2015 privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul2015
Hotararea nr. 167 din 13 noiembrie 2015 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 168 din 26 noiembrie 2015 privind: repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor necesare realizării drepturilor de care beneficiază copiii, elevii şi tinerii cu cerinte educationale speciale, integrati În Învăţământul de masa
Hotararea nr. 169 din 26 noiembrie 2015 privind: darea în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale pentru locuinţe, a unui spaţiu din "Palatul Administrativ", proprietate publică a statului, aflat in administrarea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 170 din 26 noiembrie 2015

privind: predarea din administrarea Consiliului Judetean Teleorman a unor tronsoane de drumuri comunale din judeţul Teleonnan în administrarea unor consilii locale şi incetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 107 din 16

iulie 2015

Hotararea nr. 171 din 26 noiembrie 2015

privind: aprobarea normativelor privind consumul lunar de carburanţi pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Judetean

Teleorman precum şi ale instituţiilor publice din subordine.

Hotararea nr. 172 din 26 noiembrie 2015 privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2015
Hotararea nr. 173 din 26 noiembrie 2015 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 174 din 8 decembrie 2015 privind: aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului "Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria, județul Teleorman" și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia
Hotararea nr. 175 din 8 decembrie 2015 privind: aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului "Centru social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman" și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia
Hotararea nr. 176 din 22 decembrie 2015 privind: aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii "Reabilitare DJ 504, Alexandria (DE70) -Orbeasca de Sus-Tătărăştii de Sus -limită judeţ Argeş, km 54+ 187-1 10+926, (L=S6,739 km)" şi "Modernizare DJ S04, limită judeţ Giurgiu-Cernetu, km 30+ 000 -42+060, (L=12,060 km)", În faza proiect tehnic
Hotararea nr. 177 din 22 decembrie 2015

privind:  aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pe traseul TR 059 Turou Măgurele-Ciuperceni-Poiana cuprins În Programul de transport public jud eţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2014-2019. unui operator de transport rutier, precum şi a tarifului utilizat de acesta

Hotararea nr. 178 din 22 decembrie 2015 privind:  aprobarea actelor adiţionale la contractele de asociere încheiate Între Judeţul Teleonnan prin Consiliul Judeţean Teleorrnan şi Unităţi Administrativ-Teritoriale din judeţul Teleorman
Hotararea nr. 179 din 22 decembrie 2015 privind:  aprobarea Acordului de paneneriat Între Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, Primăria Svisthov, districtul Veliko Tamovo din Republica Bulgaria şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "A.D. Ghica" al Judeţului Teleorman,
Hotararea nr. 180 din 22 decembrie 2015 privind:  aprobarea Acordului de parteneriat Între Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Piteşti -Sistemul de Gospodarire a Apelor, Teleorman şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "A.D. Ghica" al Judeţului Teleorman
Hotararea nr. 181 din 22 decembrie 2015 privind:  aprobarea Acordului de parteneriat Între Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Filiala Teleorman -Neajlov şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "A.D. Ghica" al Judeţului Teleorman
Hotararea nr. 182 din 22 decembrie 2015 privind:  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 183 din 22 decembrie 2015 privind:  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 184 din 22 decembrie 2015 privind:  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 185 din 22 decembrie 2015 privind:  aprobarea executiei estimate a bugetului propriu al judetului pentru sectiunile de functionare şi dezvoltare, pentru trimestrul patru al anului 2015
Hotararea nr. 186 din 22 decembrie 2015 privind:  rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2015
Hotararea nr. 187 din 22 decembrie 2015 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 188 din 22 decembrie 2015 privind:  aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi functionare ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia
Hotararea nr. 189 din 22 decembrie 2015 privind:  aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Bibliotecii Judeţene "Marin Preda", instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 190 din 22 decembrie 2015 privind:  prelungirea duratei de implementare a proiectului Îmbunătălirea managementului situatiilor de urgenţă În zona transfrontalieră (IMES)" şi a cheltuielilor necesare finalizării acestuia
Hotararea nr. 191 din 29 decembrie 2015 privind:  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 192 din 29 decembrie 2015 privind:  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 193 din 29 decembrie 2015 privind:  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 194 din 29 decembrie 2015 privind:   rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2015
Hotararea nr. 195 din 29 decembrie 2015 privind:  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare
Hotararea nr. 196 din 29 decembrie 2015

privind:  repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumei ce reprezintă 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată şi din cota de 18,5

% din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2016 şi estimări pe anii 2017 - 2019.

Hotararea nr. 197 din 29 decembrie 2015 privind:  repartizarea sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene, pentru anul 2016 şi estimări pe anii 2017-2019.

 

         2014

         2013

         2012

         2011

         2010

         2009

         2008

         2007

         2006

   2005 - 2004