ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                 

HOTĂRÂRE

 

       

privind: constituirea Consiliului Județean Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședința de constituire, conform prevederilor art.891  alin (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-    Sentința civilă nr. 162 din data de 15 iunie 2012 a Tribunalului Teleorman;

-         hotărârea de validare a mandatelor consilierilor județeni;

-          depunerea jurământului de către președintele consiliului județean și consilierii județeni aleși la data de 10 iunie 2012;

-          prevederile art. 90 coroborat cu art. 34 din Legea nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1 Se constituie Consiliul Județean Teleorman, format din președinte și 32 consilieri, aleși la data de 10 iunie 2012, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Nume și prenume

Funcția

Apartenența politică

1.

Dragnea Nicolae Liviu

Președinte

Uniunea Social Liberală

2

Vlad Eugen Ovidiu

Consilier județean

Uniunea Social Liberală

3

Bălan Ilie

Consilier județean

Uniunea Social Liberală

4

Simionescu Adrian Constantin

Consilier județean

Uniunea Social Liberală

5

Iliescu Alexandru

Consilier județean

Uniunea Social Liberală

6

Cioabă Petre

Consilier județean

Uniunea Social Liberală

7

Vrăjitoarea Emilian

Consilier județean

Uniunea Social Liberală

8

Gâdea Adrian Ionuț

Consilier județean

Uniunea Social Liberală

9

Ștefan Mihai Gabriel

Consilier județean

Uniunea Social Liberală

10

Bleajă Cornel

Consilier județean

Uniunea Social Liberală

11

Florea Dan

Consilier județean

Uniunea Social Liberală

12

Ionescu Adelina Mariana

Consilier județean

Uniunea Social Liberală

13

Zavera Niculae

Consilier județean

Uniunea Social Liberală

14

Ghinea Simona Alina

Consilier județean

Uniunea Social Liberală

15

Tîrnăcop Aurica

Consilier județean

Uniunea Social Liberală

16

Șerban Gabriel Alin

Consilier județean

Uniunea Social Liberală

17

Toțe Marioara

Consilier județean

Uniunea Social Liberală

18

Piper Savu Florin

Consilier județean

Uniunea Social Liberală

19

Alcea Cristiana

Consilier județean

Uniunea Social Liberală

20

Seferovici Georgeta

Consilier județean

Uniunea Social Liberală

21

Banu Daniel

Consilier județean

Uniunea Social Liberală

22

Savu Adrian

Consilier județean

Uniunea Social Liberală

23

Zorilă Nicolaie

Consilier județean

Uniunea Social Liberală

24

Nițulescu Teodor

Consilier județean

Alianța pentru Teleorman

25

Șuică Iulian

Consilier județean

Alianța pentru Teleorman

26

Ion Petre

Consilier județean

Alianța pentru Teleorman

27

Frăsineanu Fulvia Florentina

Consilier județean

Alianța pentru Teleorman

28

Pîrjol George

Consilier județean

Alianța pentru Teleorman

29

Neagu Florin

Consilier județean

Alianța pentru Teleorman

30

Amarie Constantin

Consilier județean

Alianța pentru Teleorman

31

Burghiu Mihaela

Consilier județean

Alianța pentru Teleorman

32

Izină Ion

Consilier județean

Partidul Poporului – Dan Diaconescu.

33

Neagu Tudor

Consilier județean

Partidul Poporului – Dan Diaconescu.

 

Art.2. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ persoanelor și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr. 82 din 21 iunie  2012