Dispoziții ale Președintelui

Consiliului Judetean Teleorman

2021

 

Numar

Titlu

Dispoziția nr. 1  din  05  ianuarie 2021  privind: constituirea comisiei privind predarea unor bunuri, proprietate privată a Judeţului Teleorman, Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria
Dispoziția nr. 2  din  06  ianuarie 2021  privind: aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice si a Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2021
Dispoziția nr. 3  din  06  ianuarie 2021  privind: aprobarea Strategiei anuale de achiziţii sectoriale şi a Programului anual al achiziţiilor sectoriale pe anul 2021

Dispoziția nr.4-27 din 07 ianuarie 2021 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii
Dispoziția nr. 28  din  07 ianuarie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 11 februarie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Dispoziția nr. 29  din  08 ianuarie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea plotului de irigaţii SPP 14, aferent O.U.A.I. TOTIŢE din sistemul hidroameliorativ Olt Călmăţui, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Tumu Măgurele şi comunelor Putineiu şi Traian, judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 30  din  08 ianuarie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea plotului de irigaţii SPP 32, aferent O.U.A.I. ZOOVEG 2002 din sistemul hidroameliorativ Olt Călmăţui, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Liţa şi Putineiu, judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 31 din  08 ianuarie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 772 din 25 noiembrie 2020 privind constituirea comisiei pentru monitorizarea, controlul şi stabilirea măsurilor ce se impun în vederea desfăşurării în bune condiţii a traficului rutier pe drumurile judeţene în iarna 2020 - 2021
Dispoziția nr. 32 din  08 ianuarie 2021  privind: acoperirea defmitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare Înregistrat la 31 decembrie 2020, din excedentul bugetului local al anilor precedenţi
Dispoziția nr. 33 din  08 ianuarie 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului ZAHARIA IONUŢ-DANIEL
Dispoziția nr. 34 din  08 ianuarie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea plotului de irigaţii SPP 12, aferent O.U.A.I. LIŢA 2005 din sistemul hidroameliorativ Olt Călmăţui, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Turnu Măgurele şi comunei Ciuperceni, judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 35 din  08 ianuarie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea plotului de irigaţii SPP13 aferent O.U.A.I. TOTIŢE din sistemul hidroameliorativ Olt-Călmăţui, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Tumu Măgurele şi comunei Ciuperceni, judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 36 din  08 ianuarie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea plotului de irigaţii SPP33 aferent O.U.A.I. ZOOVEG 2002 din sistemul hidroameliorativ Olt-Călmăţui, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Tumu Măgurele şi comunelor Liţa, Segarcea-Vale, judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 37 din  13 ianuarie 2021  privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 2 din 6 ianuarie 2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2021
Dispoziția nr. 38 din  19 ianuarie 2021  privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de furnizare având ca obiect "Autoturisme"
Dispoziția nr. 39 din  19 ianuarie 2021  privind: desemnarea secretarului general al judeţului pentru repartizarea corespondenţei primite la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr. 40 din  20 ianuarie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est "- pe DJ 506, pe tronsonul cuprins între km 77+600 - km 80+400, între satul Linia Costii până în satul Talpa Ogrăzile: Covoare bituminoase cu beton asfaltic BA 16 inclusiv preluare denivelări şi aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală sau mecanizată, între satul Linia Costii până în satul Talpa Ogrăzile
Dispoziția nr. 41 din  20 ianuarie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est"- amplasare indicatoare rutiere, marcaje transversale pe drumurile judeţene DJ 504, DJ 506, DJ 601D, DJ 612 şi DJ 701 şi marcaje rutiere longitudinale pe DJ 701, între localităţile Poeni Lada, km 58+098 - km 77+080 (8,307 km echiv)
Dispoziția nr. 42 din  22 ianuarie 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă a numelui de familie purtat în timpul căsătoriei, al numitului FRUNZĂ SANDU-PETRE
Dispoziția nr. 43 din  22 ianuarie 2021  privind: completarea Dispoziţiei nr. 776 din 4 decembrie 2020 a preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman privind delegarea unor atribuţii vicepreşedinţilor consiliului judeţean şi secretarului general al judeţului Teleorman
Dispoziția nr. 44 din  25 ianuarie 2021  privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 28 ianuarie 2021
Dispoziția nr. 45 din  29 ianuarie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţ "Modernizarea trecerii la nivel km 45+640 linia 105 Într staţiile Videle-Giurgiu N" cu amplasamentul pe teritoril comunelor Botoroaga şi Drăgăneşti Vlaşca, judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 46 din  29 ianuarie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare şcoala, str. Primăriei, nr.9, comuna Vedea, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 47 din  29 ianuarie 2021  privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 549 din 05 decembrie 2019 privind nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria", cu modificările ulterioare
Dispoziția nr. 48 din  29 ianuarie 2021  privind: nominalizarea persoanelor care vor face parte din Comisia judeţeană Teleorman pentru recensământul general agricol din România şi a Secretariatului tehnic judeţean Teleorman pentru recensământul general agricol din România
Dispoziția nr. 49 din  03 februarie 2021  privind: delegarea atribuţiilor Secretarului general al judeţului, precum şi a unor atribuţii la nivelul Direcţiei juridice, din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispoziția nr.50-80 din 05 februarie 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii
Dispoziția nr. 81 din  05 februarie 2021  privind: actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr. 82 din  09 februarie 2021  privind: încetarea, prin demisie, a raportului de servIc1U al domnului Vişinoiu Florentin Claudiu, inspector, clasa 1, grad profesional superior la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr. 83 din  11 februarie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 432 din 22.06.2020 privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi privat al Judeţului Teleorman
Dispoziția nr. 84 din  12 februarie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de promovare organizat în data de 17 martie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului judeţean Teleorman
Dispoziția nr. 85 din  18 februarie 2021  privind: desemnarea domnului Florescu Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, să exercite atribuţiile domnului Gâdea Adrian Ionuţ, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, în data de 19 februarie 2021
Dispoziția nr. 86 din  22 februarie 2021  privind:convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 25 februarie 2021
Dispoziția nr. 87 din  22 februarie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de promovare organizat în data de 24 martie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului judeţean Teleorman
Dispoziția nr. 88 din  22 februarie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 24 martie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa 1, grad profesional debutant la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică
Dispoziția nr. 89 din  23 februarie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare şi modernizare DJ 703, limită judeţ Olt-Balaci, Ciolăneşti (DJ 701)-Buzescu (DE 70)" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Balaci, Siliştea Gumeşti, Ciolăneşti, Necşeşti, Vârtoape, Călineşti, Mavrodin şi Buzescu, judeţul Teleorman
Dispoziția nr. 90 din  23 februarie 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a prenume lui minorei CONSTANTIN ALEXANDRA-ELENA-IONELA
Dispoziția nr. 91 din  23 februarie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 26 martie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării unor funcţii publice de execuţie vacante, de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul achiziţii publice şi contracte şi de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul achiziţii publice directe ale Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice
Dispoziția nr. 92 din  24 februarie 2021  privind: avansarea în gradaţia 5 a domnului Olteanu Iulian, consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman.
Dispoziția nr. 93 din  24 februarie 2021  privind: avansarea în gradaţia 2 a doamnei Drăghici Livia Andreea, consilier juridic, clasa 1, grad profesional principal la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman.
Dispoziția nr. 94 din  24 februarie 2021  privind: constituirea Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului pentru activitatea desfăşurată în perioada 29.10.2020 - 31.12.2020
Dispoziția nr. 95 din  24 februarie 2021  privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 88 din 02 aprilie 2019 privind nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţulTeleorman" cu modificările ulterioare
Dispoziția nr. 96 din  25 februarie 2021  privind: numirea domnului Vişan Puiu pe perioada nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment autoritatea judeţeană de transport al Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi din cadrul Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului
Dispoziția nr. 97 din  25 februarie 2021  privind: numirea doamnei Cristian Victoriţa pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa 1, grad profesional debutant, gradaţia 5 la Compartiment gestiunea patrimoniului al Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi din cadrul Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului
Dispoziția nr. 98 din  25 februarie 2021  privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Tatarici Doina, consilier, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5 în cadrul Serviciului proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice, prin mutarea definitivă pe funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul structuri asociative al Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi din cadrul Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului
Dispoziția nr. 99 din  26 februarie 2021  privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Dragodan Alexandrina, consilier, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul Servicii Publice Deconcentrate, Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Teleorman, prin transfer la cerere pe funcţia publică vacantă de consilier, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.100 din 26 februarie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de promovare organizat în data de 31 martie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv la Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Dispozițiile nr.101-134 din 04 martie 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii
Dispoziția nr.135 din 05 martie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţi "Înlocuire staţii de pompare apă uzată menajeră, comun: Vedea, sat Vedea, judeţul Teleorman" cu amplasamentul p' teritoriul comunei Vedea, sat Vedea, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.136 din 10 martie 2021  privind: constituirea comisiei de constatare a nerealizării investiţiei "Centru transfrontalier româno-bulgar pentru situaţii de urgenţă"
Dispoziția nr.137 din 10 martie 2021  privind: desemnarea domnului Florescu Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, să exercite atribuţiile domnului Gâdea Adrian Ionuţ, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, în perioada 11-12 martie 2021
Dispoziția nr.138 din 10 martie 2021  privind: delegarea unor atribuţii vicepreşedinţilor consiliului judeţean şi secretarului general al judeţului Teleorman
Dispoziția nr.139 din 10 martie 2021  privind: aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, circulaţia si păstrarea documentelor Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.140 din 10 martie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei nr. 207 din 11 februarie 2020 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean Teleorman şi a Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.141 din 10 martie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei nr.84 din 12 februarie 2021 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de promovare organizat în data de 17 martie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul financiar contabilitate al Directiei economice din cadrul Consiliului Judet, ean Teleorman
Dispoziția nr.142 din 12 martie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Magazii cereale şi anexă exploataţie agricolă" - (7 magazii depozitare cereale şi 1 magazie depozitare piese de schimb utilaje agricole) -construcţii începute a fi executate fără autorizaţie de construire, cu amplasamentul în comuna Vedea, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.143 din 16 martie 2021  privind: constituirea comisiei de examen şi de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul organizat în data de 15 aprilie 2021 proba scrisă, în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a unor funcţionari publici din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.144 din 16 martie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei nr.87 din 22 februarie 2021 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de promovare organizat în data de 24 martie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.145 din 16 martie 2021  privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 135 din 30 mai 2019 privind nominalizarea membrilor Echipei de Implementare a proiectului "Capacitate administrativă modernă s, i inovativă"
Dispoziția nr.146 din 18 martie 2021  privind: stabilirea indemnizaţiei lunare a doamnei Fedeleş Oana Raluca, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.147 din 18 martie 2021  privind: stabilirea procentului de majorare a indemnizaţiei vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, doamna Fedeleş Oana Raluca, pe perioada implementării proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile
Dispoziția nr.148 din 18 martie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei nr. 100 din 26 februarie 2021 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de promovare organizat în data de 31 martie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv la Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.149 din 18 martie 2021  privind: desemnarea a trei reprezentanţi ai comunităţii ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman
Dispoziția nr.150 din 18 martie 2021  privind: desemnarea persoanelor care răspund de urmărirea curentă a comportării drumurilor judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.151 din 18 martie 2021  privind: desemnarea persoanelor care răspund de îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce revin Consiliului Judeţean Teleonnan în cadrul activităţii de recensământ al circulaţiei rutiere pe drumurile judeţene în anul 2021
Dispoziția nr.152 din 18 martie 2021  privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 2 din 6 ianuarie 2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2021, modificată şi completată
Dispoziția nr.153 din 18 martie 2021  privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.13129.03.2019 privind obiectivul "Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti - Vlaşca (DE 70) - Limita judeţului Dârnboviţa, krn 38+838 - krn 87+313, (L=48,475 krn)" cu amplasamentul pe teritoriul oraşului Vide le şi comunelor Drăgăneşti-Vlaşca, Botoroaga, Moşteni, Blejeşti, Purani, Siliştea şi Poeni, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.154 din 22 martie 2021  privind: modificarea şi completarea dispoziţiei nr. 139 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, circulaţia şi păstrarea documentelor Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.155 din 22 martie 2021  privind: modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 207 din 11 februarie 2020 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean Teleorman şi a Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, modificată şi completată
Dispoziția nr.156 din 22 martie 2021  privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 89 din 02 aprilie 2019 privind nominalizarea membrilor Echipei de Implementare a proiectului "Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE70) - Iim. jud. Dâmboviţa, km 38+838 - 87+313 (L=48,475)", cu modificările ulterioare
Dispoziția nr.157 din 22 martie 2021  privind: constituirea Grupurilor de lucru pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a judeţului Teleorman pentru perioada 2021- 2030
Dispoziția nr.158 din 22 martie 2021  privind: convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 22 martie 2021
Dispoziția nr.159 din 22 martie 2021  privind: emiterea unei noi autorizaţii de construire pentru finalizarea lucrărilor rămase de executat, urmare pierderii valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 17 din 04.10.2019 "Locuinţă parter' '- al cărei beneficiar este Sandu Ion
Dispoziția nr.160 din 25 martie 2021  privind: delegarea calităţii preşedintelui consiliului judeţean, de reprezentant de drept al Judeţului Teleorman în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Managementul Deşeurilor Teleorman", domnul ui Adrian Florescu
Dispoziția nr.161 din 25 martie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est"- pe DJ 601, pe tronsonul cuprins între km 52+395 - km 54+595, în intravilanul oraşului Videle: Covoare bituminoase cu beton asfaltic BA 16, inclusiv frezarea îmbrăcăminţii bituminoase existente
Dispoziția nr.162 din 25 martie 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului IONESCU JOSE-IANIS
Dispoziția nr.163 din 25 martie 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorei IONESCU ERIKA-JASMIN
Dispoziția nr.164 din 26 martie 2021  privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 30 martie 2021
Dispoziția nr.165 din 29 martie 2021  privind: organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect - Servicii de elaborare documentatii tehnico - economice/ alte documentaţii privind obiectivul de investitii "Reabilitare şi modernizare DJ 703, limită ,judeţ Olt - Balaci, Ciolăneşti (DJ 701) - Buzescu (DE 70)"
Dispoziția nr.166 din 29 martie 2021  privind: organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect - Servicii de elaborare documentatii tehnico - economice/alte documentaţii pentru obiectivul de investitii" Vacanţă pentru suflet în Teleorman"
Dispoziția nr.167 din 30 martie 2021  privind: incetarea suspendării raportului de serviciu şi reluarea activităţii de către doamna Tătaru Pârvu Alina Mihaela, consilier, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 4 la Biroul buget, finanţe şi baze de date din cadrul Direcţiei economice a Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.168 din 30 martie 2021  privind: avansarea în gradaţia 5 a doamnei Ghibirdic Iuliana, inspector, clasa 1, grad profesional superior la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleonnan
Dispoziția nr.169 din 31 martie 2021  privind: numirea domnului Coman Marius - Cătălin pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, în funcţia publică de conducere de şef serviciu la Serviciul fmanciar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.170 din 31 martie 2021  privind: numirea doamnei Cîrpaciu Carmen Mihaela în funcţia contractuală de consilier, treapta IA, gradaţia 1 la Cabinet vicepreşedinte 2 pe durata mandatului vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, doamna Fedeleş Oana Raluca
Dispoziția nr.171 din 02 aprilie 2021  privind: numirea domnului Duncea-Borca Marian-Florin pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa 1, grad profesional debutant, gradaţia 2 la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică
Dispoziția nr.172 din 02 aprilie 2021  privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Răboj Ioana, inspector, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul secretariat, juridic şi administrativ din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman, prin transfer la cerere pe funcţia publică vacantă de inspector, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartiment educaţie, cultură, tineret şi comunicare al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.173 din 05 aprilie 2021  privind: exercitarea temporară a atribuţiilor vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman care se află în concediu de odihnă, concediu medical, concediu pentru evenimente familiale deosebite, alte concedii prevăzute de legislaţia în vigoare sau delegaţii

Dispozițiile nr.174-201 din 06 aprilie 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii
Dispoziția nr.202 din 07 aprilie 2021  privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de produse având ca obiect "Bonuri valorice de carburant"
Dispoziția nr.203 din 07 aprilie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 10 mai 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa 1, grad profesional superior la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.204 din 09 aprilie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic în specialitatea boli infecţioase, din cadrul secţiei Boli infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.205 din 09 aprilie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Locuinţă P+M" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, sat Meri, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.206 din 13 aprilie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est "- pe DJ 503, pe tronsonul cuprins între km 35+900 (limită jud. Giurgiu) şi km 38+794 (intersecţia cu E 70) şi tronsonul cuprins între km 40+ 100 (U.A. T. Drăgăneşti Vlaşca) şi km 41 +800 (U.A.T. Drăgăneşti Vlaşca): Covor bituminos cu beton asfaltic tip BAD 20, covoare bituminoase cu beton asfaltic BA 16 inclusiv preluare denivelări şi covor bituminos cu beton asfaltic BA 16 inclusiv frezarea îmbrăcăminţii bituminoasa existente
Dispoziția nr.207 din 13 aprilie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul "ÎntreJinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeJene - Lot 2 - Zona nr. 2 Est" - pe DJ 612, Ion 18+678 (intersecţia cu DJ 503) - Ion 17+578 (pod peste râul Cenuşaru)
Dispoziția nr.208 din 13 aprilie 2021  privind: încetarea prin acordul părţilor, a contractului individual de muncă nr. 9/17.12.2020, al domnului Dumitrescu Mircea, consilier, treapta IA, gradaţia 5 la Cabinet preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.209 din 13 aprilie 2021  privind: modificarea şi completarea Anexei la Dispoziţia nr. 744 din 9 noiembrie 2020 privind numirea domnului Dumitrescu Mircea în funcţia de administrator public în cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.210 din 13 aprilie 2021  privind: încetarea aplicabilităţii unor dispoziţii emIse de preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.211 din 14 aprilie 2021  privind: numirea doamnei Crişu Sanda în funcţia contractuală de consilier, treapta IA, gradaţia 5 la Cabinet vicepreşedinte 1 pe durata mandatului vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Florescu Adrian
Dispoziția nr.212 din 16 aprilie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Amenajarea hidroenergetică a râului Olt pe sectorul Izbiceni Dunăre. C.H.E. Islaz", cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Turnu Măgurele şi comunelor Islaz, Liţa şi Lunca, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.213 din 16 aprilie 2021  privind: emiterea unei noi autorizaţii de construire pentru fmalizarea lucrărilor rămase de executat, urmare pierderii valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 20 din 10.10.2018 "Reabilitarea amenajării de irigaţii Olt - Călmăţui - etapa II - judeţul Teleorman (SPA Dunărea, SRP 1, SRP 2+3, canalul de aducţiune CA 2, canalul de aducţiune CA 3, canalul de distribuţie CD 4, canalul de distribuţie CD 7, stăvilarele pe canalele de aducţiune şi distributie (9 buc.))"- al cărei beneficiar este ANIF-Filiala TeritoriaIă de îmbunătăţiri Funciare Teleorman-Neajlov
Dispoziția nr.214 din 16 aprilie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 17 mai 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Dispoziția nr.215 din 19 aprilie 2021  privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 22 aprilie 2021
Dispoziția nr.216 din 20 aprilie 2021  privind: îndreptarea erorii materiale strecurate în conţinutul Dispoziţiei nr. 168 din 30 martie 2021 privind avansarea în gradaţia 5 a doamnei Ghibirdic Iuliana, inspector, clasa 1, grad profesional superior la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.217 din 26 aprilie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţi "Construire staţie de bază pentru servicii de comunicaţi electronice" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, sa Albeşti, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.218 din 27 aprilie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţi "Reabilitare şi modernizare DJ 703, limită judeţ Olt-Balaci Ciolăneşti (DJ 701) - Buzescu (DE 70)" cu amplasamentul p{ teritoriul comunelor Balaci, Siliştea Gumeşti, Ciolăneşti, Necşeşti Vârtoape, Călineşti, Mavrodin şi Buzescu, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.219 din 28 aprilie 2021  privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.18/10.05.2019 privind obiectivul" DALI, PAC, PTE şi AT - Amenajare intersecţie cu sens giratoriu pe VO 6F km 1+410 cu DJ 504 km 54+163 " cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Alexandria, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.220 din 28 aprilie 2021  privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.19/10.05.2019 privind obiectivul" DALI, PAC, PTE şi AT - Amenajare intersecţie cu sens giratoriu pe VO 6F km 11+440 cu DJ 703 km 101+523 " cu amplasamentul pe teritoriul comunei Buzescu, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.221 din 29 aprilie 2021  privind: încetarea suspendării raportului de muncă al domnului Fota Viorel, manager al Bibliotecii Judeţene "Marin Preda" Teleorman, ca urmare a încetării contractului de management încheiat pe durată determinată şi revenirea pe funcţia de contabil şef deţinută anterior
Dispoziția nr.222 din 29 aprilie 2021  privind: numirea managerului interimar la Biblioteca Judeţeană "Marin Preda" Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.223 din 29 aprilie 2021  privind: promovarea doamnei Olteanu Nicoleta Luminiţa în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa 1, gradul profesional principal, gradaţia 4 la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.224 din 29 aprilie 2021  privind: promovarea domnului Tismănaru Cristian George în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa 1, gradul profesional principal, gradaţia 2 la Biroul resurse umane salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.225 din 29 aprilie 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui minorului VINTILĂ TONY -ADRIAN
Dispoziția nr.226 din 05 mai 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului CHERANA MATEI
Dispoziția nr.227 din 05 mai 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a prenumelui numitei VLAD IOANA
Dispoziția nr.228 din 05 mai 2021  privind: modificarea Dispoziţiei nr. 214 din 16 aprilie 2021 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 17 mai 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman

Dispozițiile nr.229-258 din 05 mai 2020 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii
Dispoziția nr.259 din 06 mai 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii "Modernizarea plotului de irigaţii SPP20, aferent O.U.A. Uda-Clocociov - SPP 20 din sistemul hidroameliorativ Olt Călmăţui, judeţul Teleorman", cu amplasamentul pe teritoritoriul comunelor Uda-Clocociov şi Slobozia Mândra, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.260 din 07 mai 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii " Înfiinţare distribuţie gaze naturale în comunele Liţa Segarcea-Vale, Lunca, Saelele, Uda-Clocociov, Slobozia Mândra, Plopii· SIăviteşti şi Beciu, constituite în Asociaţia de Dezvoltan Intercomunitară "Valea Sîiului" cu amplasamentul pe teritoriu comunelor Liţa, Segarcea-Vale, Lunca, Saelele, U da-Clocociov Slobozia Mândra, Plopii-SIăviteşti şi Beciu, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.261 din 11 mai 2021  privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic în specialitatea anatomie patologică, din cadrul Serviciului Anatomie Patologică al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.262 din 11 mai 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul "Intreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est"pe DJ 506, pe tronsonul cuprins între km 80+400 - km 85+500 ( intersecţie cu DJ 701), în localitatea Talpa: Covor bituminos cu beton asfaltic BA 16 inclusiv preluare denivelări, covor bituminos cu beton asfaltic BA 16 inclusiv frezarea îmbrăcăminţii bituminoase existente
Dispoziția nr.263 din 11 mai 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui dl familie al numitului MITRULEASA SORIN-MIHAI
Dispoziția nr.264 din 11 mai 2021  privind: reînnoirea mandatului membrilor comisiei paritare desemnaţi prin Dispoziţia nr. 215 din 11 mai 2018 privind constituirea comisiei paritare la nivelul Consiliului Judeţean Teleonnan, cu modificările ulterioare
Dispoziția nr.265 din 11 mai 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui dE familie purtat în timpul căsătoriei al numitei BADEA-PÎRVA DANIELA· MARIANA
Dispoziția nr.266 din 13 mai 2021  privind: menţinerea în funcţia publică de execuţie peste vârsta standard de pensionare, pentru al doilea an consecutiv, a doamnei Ciubreag Elena - consilier, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice
Dispoziția nr.267 din 13 mai 2021  privind: îndreptarea erorii materiale strecurate în conţinutul Dispoziţiei nr. 223 din 29 aprilie 2021, privind promovarea doamnei Olteanu Nicoleta Luminiţa în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa 1, gradul profesional principal, gradaţia 4 la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleonnan
Dispoziția nr.268 din 13 mai 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitei CIDRIŢĂ MIHAELA
Dispoziția nr.269 din 13 mai 2021  privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: "Modernizare LEA joasă tensiune şi branşamente aferente PTA 4281 Dudu, judeţul Teleorman" în comunele Plopii Slăviteşti şi Beciu, al cărei beneficiar este S.C. Distribuţie Energie Oltenia S.A.- reprezentată prin S.C. Ruxel S.R.L.
Dispoziția nr.270 din 13 mai 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1-Zona nr. 1 Vest" - refacerea părţii carosabile, a acostamentului şi a taluzului drumului judeţean DJ 546, km 11+250 pe raza comunei Segarcea Vale
Dispoziția nr.271 din 13 mai 2021  privind: modificarea Dispoziţiei nr. 424 din 9 iunie 2020 privind organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă pentru achiziţia publică de produse având ca obiect: Achiziţie de echipamente medicale şi nemedicale pentru implementarea proiectului "Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman": Lot 1 - Echipamente medicale, Lot 2 - Echipamente medicale, Lot 3 - Echipamente medicale, Lot 4 - Echipamente medicale, Lot 5 - Echipamente medicale, Lot 6 - Echipamente medicale, Lot 7 - Echipamente medicale, Lot 8 - Echipamente medicale, Lot 9 - Echipamente medicale, Lot 1 O - Echipamente medicale, Lot 11 - Echipamente medicale, Lot 12 - Videoproiectoare, Lot 13 - Mobilier
Dispoziția nr.272 din 17 mai 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului PIREA MARIUS-CĂTĂLIN
Dispoziția nr.273 din 17 mai 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului PIREA ELIS-ANDREI
Dispoziția nr.274 din 17 mai 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiții "Înlocuire stații pompare ape uzate menajere in comuna Vedea, sat Vedea, județul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, sat Vedea, județul Teleorman
Dispoziția nr.275 din 17 mai 2021  privind: constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul "Intreținere curentă și periodică pe timp de vară a drumurilor județene Lot 2- Zona nr. 2 Est" - pe DJ 506, pe tronsonul cuprins între km 75+000 - km 66+800, între localitățile Talpa și Gălăteni: Covor bituminos cu beton asfaltic BA 16 inclusiv frezarea îmbrăcăminții bituminoase existente.
Dispoziția nr.276 din 18 mai 2021  privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic in specialitatea cirurgie generala, din cadrul Sectiei Chirurgie a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria
Dispoziția nr.277 din 18 mai 2021  privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic in specialitatea pediatrie, din cadrul Sectiei Pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria
Dispoziția nr.279 din 21 mai 2021  privind: modificarea Dispozitiei nr. 276 din data de 18 mai 2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic in specialitatea cirurgie generala, din cadrul Sectiei Chirurgie a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria
Dispoziția nr.280 din 21 mai 2021  privind: delegarea calitatii de reprezentant de drept a presedintelui Consiliului Judetean Teleorman in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intracomunitara "Situatii de Urgenta Sud Muntenia", domnului Adrian Florescu - vicepresedinte a Consiliului Judetean Teleorman
Dispoziția nr.281 din 24 mai 2021  privind: modificarea Dispoziției nr. 277 din data 18 mai 2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic în specialitatea pediatrie, din cadrul Secției Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Alexandria
Dispoziția nr.282 din 26 mai 2021  privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 31 mai 2021
Dispoziția nr.283 din 26 mai 2021  privind: avansarea în gradaţia 2 a doamnei Geică Ioana, inspector, clasa 1, grad profesional principal la Compartimentul registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.284 din 26 mai 2021  privind: avansarea în gradaţia 2 a domnului Toma Eduard - Ninel, inspector, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul control intern / managerial din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.285 din 26 mai 2021  privind: avansarea în gradaţia 2 a domnului Dicu Marius, consilier juridic, clasa 1, grad profesional asistent la Serviciul Juridic şi Contencios al Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.286 din 26 mai 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectiv "Dezmembrare imobil număr cadastral 20626 În 3 loturi (Lotul l-S=6.838 mp, Lotul 2 - S=3.190 mp respectiv Lotul 3- S=1.188)" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, sat Coşoteni, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.287 din 26 mai 2021  privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr.05 din 26 februarie 2016 pentru obiectivul "Reabilitarea amenajării de irigaţii Olt - Călmăţui - judt Teleorman", al cărei beneficiar este ANIF- Filiala Teritorială de Imbunătă Funciare Teleorman - Neajlov
Dispoziția nr.288 din 27 mai 2021  privind: constituirea comisiei de examinare pentru ocuparea unui post de şef de laborator în cadrul Laboratorului de Analize Medicale al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.289 din 28 mai 2021  privind: modificarea şi completarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 432 din 22.06.2020 privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi privat al Judeţului Teleorman, cu modificările ulterioare
Dispoziția nr.290 din 28 mai 2021  privind: constituirea comisiei de contestaţii privind respingerea dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede şi Spitalul de Psihiatrie Poroschia
Dispoziția nr.291 din 28 mai 2021  privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba scrisă în vederea ocupării unui post de şef de secţie în cadrul Secţiei UPU SMURD a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.292 din 28 mai 2021  privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba scrisă în vederea ocupării unui post de şef serviciu în cadrul Serviciului de Medicină Legală al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.293 din 28 mai 2021  privind: numirea domnului Moruş Alexandru - Alin pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia 2 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.294 din 02 iunie 2021  privind: organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă în vederea atribuirii acordului-cadru de servicii având ca obiect "Întretinerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor judetene din judetul Teleorman În perioada 2021- 2025"
Dispoziția nr.295 din 02 iunie 2021  privind: constituirea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleonnan şi aprobare, Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia
Dispoziția nr.296 din 03 iunie 2021  privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: "Modernizare şi reabilitare a plotului de irigaţii SPP 15, SAM 4/CD5, SAM 4/CD3-4, SAM 5/CD3-4 şi SAM 6/CD3-4, aparţinând O.U.A.I. Aspersorul Nanov din amenajarea hidroameliorativă Viişoara" cu amplasamentul în comunele Piatra, Poroschia şi Furculeşti, al cărei beneficiar este O.U.A.!. Aspersorul Nanov
Dispoziția nr.297 din 04 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 12 iulie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa l, grad profesional superior la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului judeţean Teleonnan
Dispoziția nr.298 din 04 iunie 2021  privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Soare Alexandra, consilier, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul Avize, Acorduri, Autorizări din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, prin transfer la cerere pe funcţia publică vacantă de consilier, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judetean Teleorman
Dispoziția nr.299 din 04 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba interviu - susţinerea proiectului de management - pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.300 din 04 iunie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei nr. 38 din 15 februarie 2019 privind organizarea şi aplicarea procedurii simplificate pentru achiziţia de servicii având ca obiect Servicii elaborare studii: Lot 1 - Elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Teleorman pentru perioada 2021-2030, Lot 2 - Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Teleorman, cu modificările ulterioare
Dispoziția nr.301 din 04 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 - Zona nr. 1 VEST" - pe DJ 701, de la km 81+253 - 109+885, pe raza comunelor Tătărăştii de Jos, Ciolăneşti, Zâmbreasca, Dobroteşti

Dispozițiile nr.302-336 din 07 iunie 2021 ( date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii
Dispoziția nr.337 din 07 iunie 2021  privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 2 din 6 ianuarie 2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2021, modificată şi completată
Dispoziția nr.338 din 07 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică în vederea ocupării unui post de şef de secţie în cadrul Secţiei Chirurgie II a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.339 din 07 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică în vederea ocupării unui post de şef de secţie în cadrul Secţiei Chirurgie I a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.340 din 08 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică, în vederea ocupării postului vacant de Şef Secţie Recuperare în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.341 din 08 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie a echipamentor medicale si nemedicale pentru implementarea proiectului "Extinderea si dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judetul Teleorman", pentru loturile 1, 2, 3, 4, 5 şi 9
Dispoziția nr.342 din 09 iunie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei nr. 128 din 12 martie 2013 privind constituirea la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman a Comisiei pentru probleme de apărare
Dispoziția nr.343 din 09 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est "- pe DJ 503, pe tronsonul cuprins între km 69+610 şi km 79+210, între localităţile Blejeşti - Siliştea: Covor bituminos cu beton asfaltic BA 16 inclusiv preluare denivelări, covor bituminos cu beton asfaltic BA 16 inclusiv frezarea îmbrăcăminţii bituminoase existente
Dispoziția nr.344 din 10 iunie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţi "Construire staţie de bază pentru servicii de comunicaţi electronice" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, sa Dulceanca, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.345 din 10 iunie 2021  privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr.09 din 22 iunie 2020 pentru obiectivul "Reţea subterană interurbană de F.O. pentru fumizare servicii de telecomunicaţii electronice", al carei beneficiar este S.C. RCS & RDS S.A.
Dispoziția nr.346 din 10 iunie 2021  privind: îndreptare eroare materială cuprinsă în art. 1 al Dispoziţiei nr. 273 din 17.05.2021, a Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, privind schimbarea, pe cale administrativă, a numelui de familie al minorului Pirea Elis-Andrei
Dispoziția nr.347 din 10 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică, în vederea ocupării postului vacant de Şef Secţie Pediatrie în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria.
Dispoziția nr.348 din 10 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 - Zona nr. 1 Vest" - pe DJ 546, decolmatarea sau desfundare a şanţurilor şi rigolelor, km 8+900 - km 9+050, în comuna Liţa, înlocuire subtraversare la km 21 + 150, în satul Uda Paciurea, Covor bituminos cu beton asfaltic BA 16 inclusiv frezarea îmbrăcăminţii bituminoase existente şi Covor bituminos cu beton asfaltic tip BAD 20 la km 22+750, în satul Uda Clocociov, desfundări şi decolmatări podeţe, la km 25+270 şi km 26+050, în comuna Slobozia Mândra, marcaj transversal la km 10+500, în satul Olteanca, marcaj longitudinal km 4+955 - km 40+000, pe DJ 543, marcaj longitudinal km 16+200 - km 23+050
Dispoziția nr.349 din 14 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică în vederea ocupării unui post de şef de secţie în cadrul Secţiei Neonatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.350 din 14 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică în vederea ocupării unui post de şef de secţie în cadrul Secţiei Neurologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.351 din 14 iunie 2021  privind: modificarea anexei nr. 2 şi a anexei nr. 3 la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 371 din 14 mai 2020, privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.352 din 15 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de predare a unei părţi din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Carpaţi, nr. 7, judeţul Teleorman, din domeniul public al judeţului Teleorman în domeniul public al statului
Dispoziția nr.353 din 15 iunie 2021  privind: modificarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 3 din 6 ianuarie 2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii sectoriale şi a Programului anual al achiziţiilor sectoriale pe anul 2021
Dispoziția nr.354 din 16 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică în vederea ocupării unui post de şef de secţie în cadrul Secţiei Ginecologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.355 din 16 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică în vederea ocupării unui post de şef de secţie în cadrul Secţiei Obstetrică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.356 din 16 iunie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Locuinţă parter" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, sat Meri, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.357 din 16 iunie 2021  privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 17 iunie 2021
Dispoziția nr.358 din 16 iunie 2021  privind: încetarea exercitării funcţiei de manager interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede de către domnul Săvescu Laurenţiu Marian
Dispoziția nr.359 din 16 iunie 2021  privind: numirea managerului interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede
Dispoziția nr.360 din 17 iunie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 44 din 11 februarie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării activităţii managerilor unităţilor sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman şi constituirea Comisiei de evaluare şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
Dispoziția nr.361 din 17 iunie 2021  privind: validarea rezultatului examenului pentru ocuparea postului de şef de secţie în cadrul Secţiei UPU - SMURD a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.362 din 17 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la tenninarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 612 Orbeasca (DJ 504) - Călineşti (DJ 703), km 39+924 - 48+061 (8,137 km)"
Dispoziția nr.363 din 17 iunie 2021  privind: emiterea unei noi autorizaţii de construire pentru fmalizarea lucrărilor rămase de executat, urmare pierderii valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 24 din 31.10.2018 "Reabilitarea amenajării de irigaţii Viişoara" - judeţul Teleorman (SPA Gârla Iancului, SRP 2 Zimnicea, canalul de distribuţie CD 1, canalul de distributie CD2, canalul de distribuţie CD2-1 )" - al cărei beneficiar este ANIF-Filiala Teritorială de îmbunătăţiri Funciare Teleorman-Neajlov
Dispoziția nr.364 din 17 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 19 iulie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv la Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.365 din 17 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 29 iulie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă, de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice
Dispoziția nr.366 din 17 iunie 2021  privind: validarea rezultatului examenului pentru ocuparea postului de şef de laborator în cadrul Laboratorului de Analize Medicale al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.367 din 17 iunie 2021  privind: validarea rezultatului examenului pentru ocuparea postului de şef de secţie în cadrul Secţiei Chirurgie I a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.368 din 17 iunie 2021  privind: validarea rezultatului examenului pentru ocuparea postului de şef de secţie în cadrul Secţiei Chirurgie II a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.369 din 17 iunie 2021  privind: validarea rezultatului concursului pentru ocuparea postului de şef serviciu în cadrul Serviciului de Medicină Legală al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.370 din 22 iunie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Modernizare!! ploturilor de irigaţii SPP 1 şi SPP 2, aferente O.U.A.I. CRANGU 12 din sistemul hidroameliorativ Olt Călmăţui, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Crângu şi Seaca, judeţul Teleonnan
Dispoziția nr.371 din 22 iunie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei nr. 297 din 4 iunie 2021 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 12 iulie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului judeţean Teleonnan
Dispoziția nr.372 din 22 iunie 2021  privind: avansarea în gradaţia 5 a doamnei Olteanu Nicoleta Luminiţa, consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.373 din 22 iunie 2021  privind: validarea rezultatului examenului pentru ocuparea postului de şef de secţie în cadrul Secţiei Recuperare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.374 din 24 iunie 2021  privind: constituirea comisiei de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică în vederea ocupării unui post de şef de laborator în cadrul Laboratorului de Anatomie Patologică al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.375 din 25 iunie 2021  privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 30 iunie 2021
Dispoziția nr.376 din 28 iunie 2021  privind: validarea rezultatului examenului pentru ocuparea postului de şef de secţie în cadrul Secţiei Neonatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.377 din 28 iunie 2021  privind: validarea rezultatului examenului pentru ocuparea postului de şef de secţie în cadrul Secţiei Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.378 din 28 iunie 2021  privind: aprobarea procedurii proprii a Consiliului Judeţean Teleorman privind modalitatea de atribuire directă a execuţiei/prestării/fumizării de lucrări/servicii/produse către entităţile juridice de drept public sau privat
Dispoziția nr.379 din 29 iunie 2021  privind: încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman de către domnul Putineanu Marius Mugurel şi revenirea acestuia pe funcţia publică de conducere de şef serviciu la Serviciul Intervenţie în Regim de Urgenţă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman
Dispoziția nr.380 din 30 iunie 2021  privind:prelungirea cu maximum 3 luni a perioadei de exercitare cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de şef serviciu la Serviciul achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.381 din 30 iunie 2021  privind:prelungirea cu maximum 3 luni a perioadei de exercitare cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.382 din 30 iunie 2021  privind:menţinerea doamnei Magheru Liliana în funcţia publică deţinută de director executiv la Direcţia management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, peste vârsta standard de pensionare
Dispoziția nr.383 din 30 iunie 2021  privind:validarea rezultatului examenului pentru ocuparea postului de şef de secţie în cadrul Secţiei Ginecologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.384 din 30 iunie 2021  privind:validarea rezultatului examenului pentru ocuparea postului de şef de secţie în cadrul Secţiei Obstetrică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.385 din 01 iulie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei nr. 297 din 4 iunie 2021 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 12 iulie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului judeţean Teleorman, cu modificările ulterioare
Dispoziția nr.386 din 02 iulie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul "Dezmembrare imobil număr cadastral 20753 în 2 loturi (Lotull-S=1.677 mp, Lotul2 - S=1.007 mp)" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, sat Meri, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.387 din 02 iulie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Punerea în siguranţă conducta de amestec de la sonda 2362+1487 Preajba Nord la Parc 12 Buteşti" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Poeni şi Siliştea, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.388 din 02 iulie 2021  privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 09 iulie 2021
Dispoziția nr.389 din 05 iulie 2021  privind: modificarea raportului de serviciu al domnului Dragomirescu Florinel, şef serviciu la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, prin detaşare pe funcţia publică de conducere vacantă de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru o perioadă de maximum 3 luni intr-un an calendaristic
Dispoziția nr.390 din 07 iulie 2021  privind: validarea rezultatului examenului pentru ocuparea postului de şef de secție în cadrul Secţiei Anatomie Patologică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.391 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al doamnei Creastă Constanţa, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) — lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 — 87+313 (48,475 km)”
Dispoziția nr.392 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al doamnei Buzică Dana Irina, desemnată responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secției UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, județul Teleorman”
Dispoziția nr.393 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al domnului Călin Horaţiu, desemnat responsabil cu investiția în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) — lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 — 87+313 (48,475 kmy”
Dispoziția nr.394 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al doamnei Guţă Florentina Cătălina, desemnată responsabil informare și publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituționale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman”
Dispoziția nr.395 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al doamnei Iordan Nela Dorica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienței energetice a clădirii — Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria”
Dispoziția nr.396 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al doamnei Ionescu Iuliana, desemnată responsabiljuridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secției UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, județul Teleorman”
Dispoziția nr.397 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al doamnei Biolaru Iuliana, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacității instituţionale şi de planificare strategică a administraţiei publice din județul Teleorman”
Dispoziția nr.398 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al doamnei Borțun Valy Luminiţa, desemnată responsabil tehnic nr. 2 în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacității instituționale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman”
Dispoziția nr.399 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al doamnei Badea Ionela Florentina, desemnată responsabil tehnic nr.l în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacității instituționale şi de planificare strategică a administrației publice din judeţul Teleorman”
Dispoziția nr.400 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al doamnei Luca Giorgica, desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgenţă Alexandria”
Dispoziția nr.401 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al doamnei Ciubreag Elena, desemnată asistent manager în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea şi dotarea secției UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, județul Teleorman” şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria”
Dispoziția nr.402 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al doamnei Chivu Rodica, desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare strategică a administrației publice din judeţul Teleorman”
Dispoziția nr.403 din 07 iulie 2021  privind: majorareasalariului de bază din lunaiunie 2021 al domnului Dinu Aris Ştefan, desemnat responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria”
Dispoziția nr.404 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al domnului Coman Marius Cătălin, desemnat responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman”
Dispoziția nr.405 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al domnului Dragomirescu Florinel, desemnat asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii — Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria”
Dispoziția nr.406 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bazădin luna iunie 2021 al doamnei Ghibirdic Iuliana desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ] 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) — lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)” şi manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Îmbunătăţirea capacității instituționale şi de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman”
Dispoziția nr.407 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienței energetice a clădirii — Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria”
Dispoziția nr.408 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al domnului Potbăniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Reabilitare DJ] 503, Drăgănești Vlașca (DE 70) — lim. Jud.Dâmboviţa, km. 38+838 — 87+313 (48,475 km)”, „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgență Alexandria, judeţul Teleorman” şi, Capacitate administrativă modernă şi inovativă”
Dispoziția nr.409 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al doamnei Țică Andreea Cătălina, desemnată responsabil informare şi publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlașca (DE 70) — lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 — 87+313 (48,475 kmy”
Dispoziția nr.410 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al domnului Condeescu George, desemnat manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă”
Dispoziția nr.411 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al doamnei Modoran Cristina Mihaela, desemnată responsabil juridic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienței energetice a clădirii — Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria”
Dispoziția nr.412 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din lunaiunie 2021 al doamnei Viişoreanu Viorica desemnată asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlașca (DE 70) — lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 km)” şi responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienței energetice a clădirii — Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria” şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria”
Dispoziția nr.413 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al domnului Drăgodan Dănuţ, desemnat responsabil arhivă fizică în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă”
Dispoziția nr.414 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al doamnei Putineanu Florentina Eliza desemnată responsabil financiar în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă și inovativă”
Dispoziția nr.415 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din lunaiunie 2021 al doamnei Magheru Liliana, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria”
Dispoziția nr.416 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al doamnei Totu Irina Gabriela desemnată responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extindereași dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman” şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria”
Dispoziția nr.417 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al doamnei Radu Gabriela, desemnată manager proiect în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Judeţean de Urgență Alexandria, județul Teleorman” și „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria”
Dispoziția nr.418 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al domnului Giui Gheorghe, desemnat responsabil tehnic în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlașca (DE 70) — lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 - 87+313 (48,475 kmy”, „Creșterea eficienței energetice a clădirii — Serviciul Judeţean de Ambulanță Alexandria” și „Extinderea şi dotarea secţiei UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman”
Dispoziția nr.419 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al doamnei Ţoneff Lucreția, desemnată responsabil achiziții publice în cadrul echipelor de implementare a „Extinderea şi dotarea secției UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman” şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria”
Dispoziția nr.420 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al doamnei Miloş Rozalia Daniela, desemnată responsabil - achiziţii publice în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Creşterea eficienței energetice a clădirii — Serviciul Judeţean de Ambulanță Alexandria” şi „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria”
Dispoziția nr.421 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al doamnei Stănescu Diana Silvia, desemnată responsabil publicitate în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii — Serviciul Judeţean de Ambulanță Alexandria”şi asistent manager în cadrul echipei de implementare a proiectului „Capacitate administrativă modernă şi inovativă”
Dispoziția nr.422 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al doamnei Pană Claudia, desemnată responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienței energetice a clădirii — Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria”
Dispoziția nr.423 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al doamnei Pena Elena, desemnată responsabil achiziţii publice în cadrul echipei de implementare a proiectului „Reabilitare DJ 503, Drăgănești Vlaşca (DE 70) — lim. Jud. Dâmboviţa, km. 38+838 — 87+313 (48,475 km)”
Dispoziția nr.424 din 07 iulie 2021  privind: majorareasalariului de bază din lunaiunie 2021 al domnului Ivanovici Gabriel, desemnat manager proiect în cadrul echipei de implementare a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii — Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria” şi responsabil tehnic în cadrul echipei de implementare a proiectului „Extinderea şi dotarea secției UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, județul Teleorman”
Dispoziția nr.425 din 07 iulie 2021  privind: majorarea salariului de bază din luna iunie 2021 al doamnei Căzănaru Alis Minodora, desemnată responsabil financiar în cadrul echipelor de implementare a proiectelor „Extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman”, „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria” și „Creşterea eficienţei energeticea clădirii —Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria”
Dispoziția nr.426 din 08 iulie 2021  privind: validarea rezultatului examenului pentru ocuparea postului de şef de secţie in cadrul Secţiei Neurologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.427 din 09 iulie 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie purtat în timpul căsătoriei, al numitei DUMITRESCU RALUCA-MARIA
Dispoziția nr.428 din 09 iulie2021  privind: „Desfiinţare locuinţă şi anexă C 1 + C2", în comuna Vedea, ai cărei beneficiari sunt Bratu Florin-Dorel şi Bratu Anca-Luminiţa
Dispoziția nr.429 din 09 iulie 2021  privind: constituirea comisiei de evaluare pentru scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea activelor fixe corporale şi a obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Judeţului Teleorman
Dispoziția nr.430 din 09 iulie 2021  privind: constituirea comisiei de examen si a comisiei de solutionare a contestaţiilor pentru examenul organizat in data de 16 august 2021 proba scrisa, in vederea promovarii in grad profesional imediat superior celui detinut, a unor functionari publici din cadrul Consiliului Judetean Teleorman
Dispoziția nr.431 din 09 iulie 2021  privind: constituirea comisiei de examen si a comisiei de solutionare a contestaţiilor pentru examenul organizat in data de 11 august 2021 proba scrisa, in vederea promovarii in grad profesional imediat superior celui detinut, a unor functionari publici din cadrul Consiliului Judetean Teleorman
Dispoziția nr.432 din 13 iulie 2021  privind: nominalizarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman care pot conduce autoturismele din dotarea instituţiei
Dispoziția nr.433 din 13 iulie 2021  privind: modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 87 din 02 aprilie 2019 privind nominalizarea membrilor Echipei de Implementare a Proiectului Creşterea eficienţei energetice a clădirii „Serviciul Judeţean de Ambulanţă Alexandria", Cod SMIS proiect 115176, cu modificările ulterioare
Dispoziția nr.434 din 13 iulie 2021  privind: desemnarea secretarului general al judeţului, doamna Oprescu Silvia, pentru repartizarea corespondenţei primite 1a nivelul Consiliului Judeţean Teleorman, pe perioada efectuării concediului de odihnă de către domnul Dumitrescu Mircea, administrator public în cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.435 din 14 iulie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat in data de 18 august 2021 proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa 1, grad profesional superior la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.436 din 14 iulie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Intreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 — Zona nr. 1 Vest" — pe DJ 703, DJ 601 C, DJ 612 A, DJ 642, DJ 504 B, DJ 546 şi pe DJ 543 constând în marcaje rutiere longitudinale, marcaje transversale, intreţinere şi reparaţii podeţ, covoare bituminoase, montare indicatoare rutiere, reparaţii la parapete metalice şi montare sisteme liniare de reducere a vitezei
Dispoziția nr.437 din 15 iulie 2021  privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul:"Dezvoltare reţea cablu cu fibră optică Orange în judeţul Teleorman" în comunele Mavrodin şi Buzescu, al cărui beneficiar este S.C. Orange Romania S.A. - reprezentată prin S.C. Construcţii, Căi Ferate, Drumuri şi Poduri S.R.L.
Dispoziția nr.438 din 16 iulie 2021  privind: constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul "Intretinere curenta si periodica pe timp de vara a drumurilor judetene lot 1 - Zona nr. 1 VEST" - pe DJ 653, de la km 100+430 - 114+284, pe raza comunelor Putineiu, Dracea si Crangu
Dispoziția nr.439 din 19 iulie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii "Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Nanov, judetul Teleorman", cu amplasament pe teritoriul municipiului Alexandria si comunei Nanov, judetul Teleorman
Dispoziția nr.440 din 20 iulie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea plotului de irigatii SPPl, aferent A • O.U.A.I. CRANGU 12 din sistemul hidroameliorativ Olt Călmăţui, judeţul Teleorman" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Crângu şi Seaca, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.441 din 20 iulie 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a prenumelui minorului PREDA ANDREI
Dispoziția nr.442 din 22 iulie 2021  privind: emiterea autorizaţi ei de construire pentru obiectivul: "Dezvoltare reţea cablu cu fibră optică Orange în judeţul Teleorman" în comunele Bragadiru, Frumoasa, Smârdioasa, Brânceni, al cărei beneficiar este S.C. Orange România S.A. - reprezentată prin S. C. Construcţii, Căi Ferate, Drumuri şi Poduri S.R.L.
Dispoziția nr.443 din 23 iulie 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui d familie al numitului PENE GEORGE-IONUŢ
Dispoziția nr.444 din 23 iulie 2021  privind: încetarea exercitării funcţiei de manager interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede de către domnul Săvescu Laurenţiu Marian
Dispoziția nr.445 din 23 iulie 2021  privind: numirea domnului Săvescu Laurenţiu Marian în funcţia de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede - unitate sanitară cu paturi, descentralizată, al cărei management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.446 din 26 iulie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Intreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 - Zona nr. 1 Vest" - pe DJ 546 în comunele Liţa, Segarcea Vale şi Plopii Slăviteşti, pe DJ 612 A în comuna Plopii SIăviteşti şi pe DJ 612 B în comuna Beuca
Dispoziția nr.447 din 27 iulie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei nr. 435 din 14 iulie 2021 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 18 august 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului judeţean Teleorman
Dispoziția nr.448 din 27 iulie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Amenajare careu foraj, foraj şi echipare de producţie (inclusiv LEA 0,5 kV în careu) sonda 1839 Talpa şi conductă de la sondă la Parc 34 Talpa", cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Cosmeşti şi Talpa, judeţul Teleorrnan
Dispoziția nr.449 din 28 iulie 2021  privind: constituirea Comisiei de disciplină la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizărilor referitoare la faptele funcţionarilor publici sesizate ca abateri disciplinare
Dispoziția nr.450 din 28 iulie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 01 septembrie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.451 din 28 iulie 2021  privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: "Modernizare DJ 612, Rădoieşti (DJ 601 C) - Săceni (DJ 612 A), km 64+371 - km 76+172 (L = 11,801 km ) ", în comunele Rădoieşti, Sfmţeşti, Săceni, având ca beneficiar Judeţul Teleorman reprezentat prm Adrian-Ionuţ Gâdea preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.452 din 28 iulie 2021  privind: constituirea Grupului de lucru pentru monitorizarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor la nivelul judeţului Teleorman şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia
Dispoziția nr.453 din 29 iulie 2021  privind: desemnarea domnului Florescu Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, să exercite atribuţiile domnului Adrian Ionuţ Gâdea, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, pe perioada efectuării concediului de odihnă
Dispoziția nr.454 din 30 iulie 2021  privind: emiterea autorizaţi ei de construire pentru obiectivul: "Magazii cereale şi anexă exploataţie agricolă" - (7 magazii depozitare cereale şi 1 magazie depozitare piese de schimb utilaje agricole) - construcţii începute a fi executate rară autorizaţie de construire, în comuna Vedea al cărei beneficiar este S.C. Quality Construct Solution S.R.L., reprez. pnn Predoi Şteraniţă-Cristian
Dispoziția nr.455 din 30 iulie 2021  privind: aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Muzeului Judeţean Teleorman - instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.456 din 30 iulie 2021  privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Dragomirescu Daniela, inspector, clasa 1, grad profesional superior la Compartimentul resurse umane - Serviciul juridic, contencios, resurse umane şi evaluarea iniţială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, prin transfer la cerere pe funcţia publică vacantă de consilier, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5 la Biroul resurse umane salarizare al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, cu normă întreagă
Dispoziția nr.457 din 30 iulie 2021  privind: modificarea şi completarea Anexelor nr. 1 nr' 4 la Dispoziţia nr. 157 din 22 martie 2021, privind constituirea Grupurilor de lucru pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a judeţului Teleorman pentru perioada 2021-2030
Dispoziția nr.458 din 04 august 2021  privind: constituirea comisiilor de examinare pentru ocuparea a două posturi de conducere - şef secţie în cadrul Secţiei Acuţi II şi Secţiei Cronici, la Spitalul de Psihiatrie Poroschia

Dispozițiile nr.459-492 din 04 august 2021(date cu caracter personal)

 privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, salarii, sporuri aferente fiecarei functii
Dispoziția nr.493 din 05 august 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investitii "Decolmatare albie râu Vedea cu exploatare de nisipuri şi pietriş uri în perimetrul Vedea, comunele Nenciuleşti, Plosca şi Peretu, judeţul Teleorman", cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Nenciuleşti, Plosca şi Peretu, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.494 din 06 august 2021  privind: constituirea comisiei de predare a sectorului de drum judeţean DJ 546, km 5+990 - 9+287, zona adiacentă părţii carosabile, până la limita de proprietate a Judeţului Teleorman, proprietate publică a judeţului Teleorman, din administrarea Consiliului Judeţean Teleorman în administrarea Consiliului Local al Comunei Liţa
Dispoziția nr.495 din 11 august 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului PUTINĂ MIHAI-ADRIAN
Dispoziția nr.496 din 13 august 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 EST "- pe DJ 506, pe raza comunelor Talpa şi Ştorobăneasa, pe DJ 506 A, pe raza comunelor Vităneşti şi Răsmireşti, pe DJ 612, între Iim. jud. Giurgiu şi comuna Mereni, pe DJ 601 D, între localităţile Mereni şi Videle
Dispoziția nr.497 din 13 august 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est" - montare sisteme liniare de reducere a vitezei de circulaţie şi marcaje transversale, pe drumul judeţean DJ 506, localităţile Măgura, Guruieni şi Frăsinet
Dispoziția nr.498 din 17 august 2021  privind: avansarea în gradaţia 3 a doamnei SIăbescu Iuliana Roxana, inspector, clasa 1, grad profesional principal la Compartimentul monitorizare proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni al Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.499 din 17 august 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 20 septembrie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv la Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.500 din 18 august 2021  privind: modificarea Dispoziţiei nr. 435 din 14 iulie 2021 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 18 august 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului judeţean Teleorman, cu modificările ulterioare
Dispoziția nr.501 din 20 august 2021  privind: organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului de achiziţie sectorială având ca obiect Delegare a gestiunii serviciilor publice de transport judeţean de persoane prin curse regulate În aria teritorială de competenţă a judeţului Teleorman
Dispoziția nr.502 din 20 august 2021  privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleonnan în şedinţă ordinară pentru data de 26 august 2021
Dispoziția nr.503 din 20 august 2021  privind: promovarea doamnei Guţă Florentina Cătălina în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa 1, gradul profesional principal, gradaţia 3 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.504 din 20 august 2021  privind: promovarea domnului Dicu Marius în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa 1, gradul profesional principal, gradaţia 2 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.505 din 20 august 2021  privind: modificarea Dispoziţiei nr. 450 din 28 iulie 2021 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de O 1 septembrie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.506 din 20 august 2021  privind: încheierea actului adiţional de prelungire a contractului de management nr. 112 din 30 august 2017, cu modificările şi completările ulterioare, al managerului dr. Alexandru George DOBRE, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria - unitate sanitară cu paturi, descentralizată, al cărei management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.507 din 23 august 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a prenumelui minorei VOICU FLORENŢA-ANDREEA
Dispoziția nr.508 din 23 august 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Construire staţie de bază pentru servicii de comunicaţii electronice" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, sat Coşoteni, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.509 din 23 august 2021  privind: modificarea raportului de serviciu al domnului Ghiulea Alexandru Marian, consilier, clasa 1, grad profesional asistent, gradaţia 1 în cadrul Biroului consultanţă pentru investitori - Direcţia tehnic investiţii, prin transfer la cerere pe funcţia publică vacantă de consilier, clasa 1, grad profesional asistent, gradaţia 1la Serviciul de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, cu normă întreagă
Dispoziția nr.510 din 25 august 2021  privind: promovarea doamnei Nedelescu Mioara în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa 1, gradul profesional principal, gradaţia 5 la Serviciul financiar-contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.511 din 25 august 2021  privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 2 din 6 ianuarie 2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţii lor publice pe anul 2021, modificată şi completată
Dispoziția nr.512 din 25 august 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est" - pe drumul judeţean DJ 701, pe raza comunelor Gratia, Poeni şi Scurtu Mare
Dispoziția nr.513 din 26 august 2021  privind: încetarea exercitării funcţiei de manager interimar la Biblioteca Judeţeană "Marin Preda" Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judet,e an Teleorman
Dispoziția nr.514 din 26 august 2021  privind: numirea managerului interimar la Biblioteca Judeţeană "Marin Preda" Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.515 din 26 august 2021  privind: modificarea şi completarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 266 din 25 iunie 2018, privind reorganizarea Consiliului Tehnico-Economic pentru avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor noi de investiţii şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţiile existente, aflate în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Teleorman sau a Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare
Dispoziția nr.516 din 27 august 2021  privind: desemnarea domnului Florescu Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleonnan, să exercite atribuţiile domnului Adrian Ionuţ Gâdea, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleonnan
Dispoziția nr.517 din 27 august 2021  privind: suspendarea de drept a contractului individual de muncă al domnului Duminică Valentin din funcţia contractuală de execuţie de şofer, treapta profesională 1, gradaţia 5 la Compartiment gestiune şi administrativ din cadrul Direcţiei economice
Dispoziția nr.518 din 27 august 2021  privind: numirea domnului Duminică Valentin în funcţia contractuală de consilier, treapta IA, gradaţia 5 la Cabinet Preşedinte pe durata mandatului preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.519 din 27 august 2021  privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul"Construire biserica sat Meri, comuna Vedea, judeţul Teleorman", în comuna Vedea al cărei beneficiar este comuna Vedea, reprezentată prin primar Drăghici Aurel
Dispoziția nr.520 din 31 august 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii Elaborare documentaţie tehnico-economică pentru înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie a drumurilor naţionale/autostrăzilor, împortiva depunerilor de zăpadă - "Elaborarea documentaţiei tehnico-economică pentru înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie a Drumului Naţional DN SC, judeţul Teleorman, conform O.U.G. nr.38/2014 Poziţiile km 37+300 - 40+400" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Bujoru şi Pietroşani, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.521 din 02 septembrie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Lucrări de între tinere curentă şi periodică pentru drumurile judetene - Lot 1 - Întretinere îmbrăcăminti as/altice şi tratamente bituminoase"- DJ 612 şi DJ 601 D pe raza comunei Mereni
Dispoziția nr.522 din 02 septembrie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 - Zona nr. 1 Vest" - pe DJ 504 B pe raza comunelor Drăgăneşti de Vede, Sfinţeşti, pe DJ 612 în intravilanul comunei Sfinţeşti şi pe DJ 601 F pe raza comunelor Vedea, Drăgăneşti de Vede, Peretu, Nenciuleşti, Mavrodin, constând în marcaje rutiere longitudinale, marcaje rutiere transversale, montare sisteme Iiniare de reducere a vitezei şi covoare bituminoase
Dispoziția nr.523 din 02 septembrie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii Elaborare documentaţie tehnico-economică pentru înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie a drumurilor naţionale/autostrăzilor, împortiva depunerilor de zăpadă -Studiu de fezabilitate- "Elaborarea documentat,i ei tehnicoeconomică pentru înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie a Drumului Naţional DN51A, judeţul Teleorman, conform O.U.G. nr.38/2014 Poziţiile km 2+000 - 3+890; 3+910 - 7+000 şi 15+000 - 19+500" cu amplasamentul pe teritoriul oraşului Zimnicea şi al comunelor Fântânele, Suhaia şi Viişoara, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.524 din 02 septembrie 2021  privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect Lucrări de execuţie pentru obiectivul de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a clădirii "Serviciul Judeţean de Ambulanţa Alexandria"
Dispoziția nr.525 din 02 septembrie 2021  privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de produse având ca obiect "Bonuri valorice de carburant pentru intervenţiile la incendiile de vegetaţie uscată"
Dispoziția nr.526 din 02 septembrie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii Elaborare documentaţie tehnico-economică pentru înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie a drumurilor naţionale/autostrăzilor, împotriva depunerilor de zăpadă - Studiu de fezabilitate- "Elaborarea documentaţiei tehnicoeconomică pentru înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie a Drumului Naţional DN 6, judeţul Teleorman, conform O.U.G. nr.38/2014 Poziţiile km 65+150 - 66+000, 81+040-81+230, 81+550-81+990, 83+400-83+764"cu amplasamentul pe teritoriul comunei Drăgăneşti-Vlaşca şi al mun.Alexandria, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.527 din 02 septembrie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Realizare structură metalică provizorie(12x24+3x16)mp-(Cort evenimente)" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, sat Coşoteni, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.528 din 03 septembrie 2021  privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: "Dezvoltare reţea cablu cu fibră optică Orange în judeţul Teleorman" în comunele Crângu, Furculeşti, Bogdana, Plosca, al cărei beneficiar este S.C. Orange România S.A. - reprezentată prin S.C. Construcţii, Căi Ferate, Drumuri si Poduri S.R.L.
Dispoziția nr.529 din 03 septembrie 2021  privind: desemnarea persoanei care va asigura secretariatul Comisiei speciale de analiză şi verificare a activităţii direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman şi a instituţiilor subordonate acestuia
Dispoziția nr.530 din 06 septembrie 2021  privind: modificarea şi completarea Anexei la Dispoziţia nr. 432 din 13 iulie 2021 privind nominalizarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman care pot conduce autoturismele din dotarea instituţiei
Dispoziția nr.531 din 06 septembrie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investif "Locuinţă parter şi împrejmuire-30,70ml" cu amplasamentul p teritoriul comunei Vedea, sat Meri judeţul Teleorman
Dispoziția nr.532 din 06 septembrie 2021  privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.31/18.09.2020 privind obiectivul "Modernizare reţea alimentare cu apă, PEID, De 250mm, lungime ~ l,7km" cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Alexandria şi al comunei Nanov, judeţul Teleorman
Dispozițiile nr.533-566 din 07 septembrie 2021  privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, sporuri aferente fiecaruia
Dispoziția nr.567 din 08 septembrie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 - Zona nr. 1 VEST" - pe DJ 653, de la km 73+845 - 99+515, pe raza comunelor Crângeni, Călmăţuiu de Sus, Călmăţuiu, Salcia
Dispoziția nr.568 din 09 septembrie 2021  privind: validarea rezultatului examenului pentru ocuparea postului de şef de secţie în cadrul Secţiei Cronici a Spitalului de Psihiatrie Poroschia
Dispoziția nr.569 din 09 septembrie 2021  privind: validarea rezultatului examenului pentru ocuparea postului de şef de secţie în cadrul Secţiei Acuţi II a Spitalului de Psihiatrie Poroschia
Dispoziția nr.570 din 10 septembrie 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitei LICOIU ANTOANELA-PETRUŢA
Dispoziția nr.571 din 13 septembrie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist în specialitatea radiologie şi imagistică medicală din cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.572 din 13 septembrie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 20 octombrie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul gestiunea patrimoniului al Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi al Direcţiei tehnice şi administarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.573 din 14 septembrie 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului ORZEANU THEODOR-ANDREI
Dispoziția nr.574 din 14 septembrie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist în specialitatea medicină internă din cadrul Secţiei Medicală a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.575 din 17 septembrie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei nr. 499 din 17 august 2021 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 20 septembrie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv la Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului judeţean Teleorman
Dispoziția nr.576 din 17 septembrie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Lucrări de între tinere curentă şi periodică pentru drumurile judeJene - Lot 2 - Întretinere drumuri pietruite" - DJ 679 E - tronson de 3,486 km cuprins între km 7+ l44l (limită judeţ Argeş) şi km 10+630, în satul Siliştea Gumeşti, comuna Siliştea Gumeşti
Dispoziția nr.577 din 22 septembrie 2021  privind: numirea doamnei Rădoi Daniela în funcţia contractuală de consilier, treapta IA, gradaţia 5 la Cabinet Preşedinte pe durata mandatului preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.578 din 24 septembrie 2021  privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleonnan în şedinţă ordinară pentru data de 3 O septembrie 2021
Dispoziția nr.579 din 24 septembrie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic primar în specialitatea medicină de laborator, din cadrul Laboratorului de Analize Medicale al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.580 din 27 septembrie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul dt investIţn "Traseu subteran de transport al energiei electric« în lungul drumurilor DE427, DE434 şi DE30 - comun~ Scurtu Mare şi DE511, DJ503 - comuna Poeni pentn conectare la SEN a centralei electrice fotovoltaice amplasatj pe teren cu N.C. 20067", cu amplasamentul pe teritoriu comunelor Poeni şi Scurtu Mare, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.581 din 27 septembrie 2021  privind: avansarea în gradaţia 4 a domnului Ciobanu Ştetăniţă Silviu, consilier, treapta profesională IA, la Cabinet Preşedinte din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.582 din 29 septembrie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 01 noiembrie 2021 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa 1, grad profesional debutant la Compartimentul gestiunea patrimoniului al Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.583 din 29 septembrie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 EST"- pe DJ 506, pe raza comunei Ştorobăneasa
Dispoziția nr.584 din 29 septembrie 2021  privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 01 din 16 ianuarie 2019 pentru obiectivul "Reabilitarea amenajării de irigaţii Giurgiu-Răsmireşti, zona B"- judeţul Teleorman (SRP2, CA2, CA3 şi CD4), al cărei beneficiar este ANIF- Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Teleorman - Neajlov
Dispoziția nr.585 din 29 septembrie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Înfiinţare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în comuna Buzescu, judeţul Teleorman", cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Buzescu si Nanov, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.586 din 29 septembrie 2021  privind: Încetarea prelungirii perioadei de exercitare cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de şef serviciu la Serviciul achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice de către domnul Potbăniceanu Bogdan Andrei şi revenirea acestuia pe funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa 1, grad profesional superior la Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice
Dispoziția nr.587 din 29 septembrie 2021  privind: exercitarea cu caracter temporar, pe durata stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice calculate de la data încetării stării de alertă, a funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, de către domnul Potbăniceanu Bogdan Andrei
Dispoziția nr.588 din 29 septembrie 2021  privind: exercitarea cu caracter temporar, pe durata stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice calculate de la data încetării stării de alertă, a funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman de către doamna Pană Claudia
Dispoziția nr.589 din 29 septembrie 2021  privind: încetarea exercitării funcţiei de manager interimar la Biblioteca Judeţeană "Marin Preda" Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.590 din 30 septembrie 2021  privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr, 2 din 6 ianuarie 2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţii lor publice pe anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare
Dispoziția nr.591 din 30 septembrie 2021  privind: aprobarea Programului achiziţiilor publice pentru proiectul "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte jinanţate din perioada de programare 2021 - 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere şcolare), infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic şi infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătură - 5D1 ", cod SMIS 143361
Dispoziția nr.592 din 01 octombrie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Spălătorie auto self-service" - lucrare începută a fi executată fără autorizaţie de construire, cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.593 din 01 octombrie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Locuinţă parter + mansardă cu subsol tehnic parţial şi împrejmuire 30,70 ml", cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.594 din 04 octombrie 2021  privind: numirea managerului interimar la Biblioteca Judeţeană "Marin Preda" Teleorman, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.595 din 04 octombrie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est" pe DJ 601 B în oraşul Videle şi comuna Blejeşti constând în astuparea gropilor şi a făgaşelor cu pământ şi scarificare şi reprofilare cu sau fără cilindrare
Dispoziția nr.596 din 05 octombrie 2021  privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 11 din 19 iunie 2019 pentru obiectivul "Locuinţă P+M", ai cărei beneficiari sunt Răducu Valentin şi Răducu Titina
Dispoziția nr.597 din 06 octombrie 2021  privind: exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, pe durata stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice calculate de la data încetării stării de alertă, a funcţiei publice de conducere vacantă de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, de către domnul Dragomirescu Florinel
Dispozițiile nr.598-627 din 07 octombrie 2021  privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, sporuri aferente fiecaruia
Dispoziția nr.628 din 08 octombrie 2021  privind: modificarea raportului de serviciu al doamnei Profir Ioana consilier achiziţii publice, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5 la Serviciul buget, salarizare, achiziţii publice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Alexandria, prin transfer la cerere pe funcţia publică vacantă de consilier achiziţii publice, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte - Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, cu normă întreagă
Dispoziția nr.629 din 13 octombrie 2021  privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de produse având ca obiect "Calculatoare şi laptopuri: Lot 1 - Calculatoare, Lot 2 - Laptopuri"
Dispoziția nr.630 din 14 octombrie 2021  privind: avansarea în gradaţia 5 a doamnei Ştefan Nina, inspector, clasa I, grad profesional superior la Biroul buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman.
Dispoziția nr.631 din 14 octombrie 2021  privind: avansarea în gradaţia 5 a doamnei Şchiopu Gabriela, inspector, clasa 1, grad profesional superior la Compartimentul transparenţă decizională al Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman.
Dispoziția nr.632 din 14 octombrie 2021  privind: avansarea în gradaţia 1 a doamnei Vasile Isaura Giuliana, consilier achiziţii publice, clasa 1, grad profesional asistent la Comparimentul achiziţii publice directe al Serviciului achiziţii publice şi contracte - Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.633 din 14 octombrie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie fmală pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare DJ 612B, Satu Vechi (DJ 612A) - Drăcşenei - Beuca - Dobroteşti (DN 65A), km 0+000 - 15+525, L = 15,525 krn"
Dispoziția nr.634 din 14 octombrie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Lucrări de întrelinere curentă şi periodică pentru drumurile judelene - Lot 2 - Întrelinere drumuri pietruite" - DJ 612 - tronson de 7,600 km cuprins între km 8+ 1 00 (DJ 601D), sat Merenii de Sus, comuna Mereni şi km 15+700 sat Valea Cireşului
Dispoziția nr.635 din 14 octombrie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru operaţiunea notarială privind circulaţia imobiliară "Dezlipire teren extravilan (T45/1, P 7) în două loturi", cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.636 din 14 octombrie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru operaţiunea notarială privind circulaţia imobiliară "Dezlipire teren intravilan (T8, P 206, 207, 197/17) în două loturi", cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.637 din 19 octombrie 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a prenume lui minorei ZLOTEA IARINA-ANAMARIA
Dispoziția nr.638 din 19 octombrie 2021  privind: constituirea comisiei de examen şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul organizat în data de 18 noiembrie 2021, proba scrisă, în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a unor funcţionari publici din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.639 din 19 octombrie 2021  privind: constituirea comisiei de examen şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul organizat în data de 18 noiembrie 2021, proba scrisă, în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deţinut, a unor funcţionari publici din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.640 din 19 octombrie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est" - pe DJ 506 - pe raza comunelor Vităneşti, Măgura, Băbăiţa, Frăsinet şi GăIăteni şi pe DJ 612, pe raza comunei Băbăiţa
Dispoziția nr.641 din 20 octombrie 2021  privind: organizarea şi aplicarea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de produse având ca obiect achiziţia de "Combustibil lichid uşor"
Dispoziția nr.642 din 20 octombrie 2021  privind: nominalizarea Echipei responsabilă cu realizarea activităţilor Consiliului Judeţean Teleorman în calitate de partener, stabilite a fi efectuate în cadrul proiectului "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanţa te din perioada de programare 2021 - 2027 pe domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere şcolare), infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic şi infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legătură - 5D1", cod SMIS 143361
Dispoziția nr.643 din 21 octombrie 2021  privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 2 din 6 ianuarie 2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţii lor publice pe anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare
Dispoziția nr.644 din 22 octombrie 2021  privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 25 octombrie 2021
Dispoziția nr.645 din 22 octombrie 2021  privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 27 octombrie 2021
Dispoziția nr.646 din 22 octombrie 2021  privind: organizarea şi aplicarea procedurii licitatie deschisă în vederea atribuirii contractului având ca obiect Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie prin verificatori de proiect atestaţi privind obiectivul de investiţii "Vacanta pentru suflet in Teleorman"
Dispoziția nr.647 din 22 octombrie 2021  privind: organizarea şi aplicarea procedurii licitatie deschisă în vederea atribuirii contractului având ca obiect Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie prin verificatori de proiect atestaţi privind obiectivul de investiţii "Reabilitare şi modernizare DJ 703, limită, judeţ Olt - Balaci, Ciolăneşti (DJ 701) - Buzescu (DE 70)"
Dispoziția nr.648 din 22 octombrie 2021  privind: prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire nr. 27 din 24 decembrie 2019 pentru obiectivul "Construire locuinţă P+M, al cărei beneficiar este Ţane Constantin Cristian
Dispoziția nr.649 din 25 octombrie 2021  privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: "Construire staţie de bază pentru servicii de comunicaţii electronice" în comuna Vedea, al cărei beneficiar este S.C. RCS & RDS S.A.
Dispoziția nr.650 din 25 octombrie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie finală la obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 601C, GăIăteni (DJ 506) - Perii Broşteni (DJ 504), krn 7+364 - 17+363, (9,999) km"
Dispoziția nr.651 din 25 octombrie 2021  privind: modificarea şi completarea Dispoziţiei nr. 375 din 22 mai 2020 privind stabilirea unor masuri necesare pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate a muncii
Dispoziția nr.652 din 27 octombrie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei nr. 429 din 09 iulie 2021 privind constituirea comisiei de evaluare pentru scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea activelor fixe corporale şi a obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Judeţului Teleorman
Dispoziția nr.653 din 27 octombrie 2021  privind: emiterea autorizaţi ei de construire pentru obiectivul: ,,Modernizarea plotului de irigaţii SPP 14, aferent OUAI Totite din sistemul hidroameliorativ Olt Călmăţui judeţul Teleorman" în municipiul Tumu Măgurele şi comunele Putineiu, Traian, al cărei beneficiar este O.U.A.I. Totite
Dispoziția nr.654 din 02 noiembrie 2021  privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.37/04.11.2020 privind obiectivul "Locuinţă parter"C2- construcţie în curs de execuţie fără acte cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.655 din 04 noiembrie 2021  privind: constituirea comisiei de receptie finala pentru obiectivul "Intretinere curenta si periodica pe timp de vara a drumurilor judetene Lot 1 - Zona nr. 1 VEST" - pe DJ 653, reparatii subtraversare la km 111+598 in comuna Dracea, sat Florica si reparatii la podul de la km 87+891 - 87+904. sat Calmatuiu
Dispoziția nr.656 din 04 noiembrie 2021  privind: constituirea comisiei de receptie finala la obiectivul "Intretinere curenta si periodica pe timp de vara a drumurilor judetene Lot 1 - Zona nr. 1 VEST" - pe DJ 543, tronson cuprins intre km 18+800 - km 20+300 pe raza comunei Saelele
Dispoziția nr.657 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Buzica Dana Irina, desemnata responsabil publicitate in cadrul echipei de implementare a proiectului "Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman"
Dispoziția nr.657 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Buzica Dana Irina, desemnata responsabil publicitate in cadrul echipei de implementare a proiectului "Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman"
Dispoziția nr.658 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Biolaru Iuliana, desemnata responsabil financiar in cadrul echipei de implementare a proiectului "Imbunatatirea capacitatii institutionale si de planificare strategica a administratiei publice din judetul Teleorman"
Dispoziția nr.659 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Badea Ionela Florentina, desemnata responsabil tehnic nr. 1 in cadrul echipei de implementare a proiectului "Imbunatatirea capacitatii institutionale si de planificare strategica a administratiei publice din judetul Teleorman"
Dispoziția nr.660 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Andrei Dana Irina, desemnata responsabil juridic in cadrul echipei de implementare a proiectului "Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE 70) - lim. Jud. Dambovita, km. 38+838 - 87+313(48,475km)"
Dispoziția nr.661 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Totu Irina Gabriela desemnata responsabil tehnic in cadrul echipei de implementare a proiectului "Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman"
Dispoziția nr.662 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Viisoreanu Viorica desemnata responsabil tehnic in cadrul echipelor de implementare a proiectelor "Cresterea eficientei energetice a cladirii - Serviciul Judetean de Ambulanta Alexandria" si "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria"
Dispoziția nr.663 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Cazanaru Alis Minodora desemnata responsabil financiar in cadrul echipelor de implementare a proiectelor "Cresterea eficientei energetice a cladirii - Serviciul Judetean de Ambulanta Alexandria" si "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria"
Dispoziția nr.664 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Milos Rozalia Daniela desemnata responsabil achizitii publice in cadrul echipelor de implementare a proiectelor "Cresterea eficientei energetice a cladirii - Serviciul Judetean de Ambulanta Alexandria" si "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria"
Dispoziția nr.665 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Toneff Lucretia desemnata responsabil achizitii publice in cadrul echipelor de implementare a proiectelor "Imbunatatirea capacitatii institutionale si de planificare strategica a administratiei publice din judetul Teleorman", "Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman" si "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria"
Dispoziția nr.666 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Radu Gabriela desemnata manager proiect in cadrul echipelor de implementare a proiectelor "Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman" si "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria"
Dispoziția nr.667 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Pana Claudia desemnata responsabil tehnic in cadrul echipei de implementare a proiectui "Cresterea eficientei energetice a cladirii - Serviciul Judetean de Ambulanta Alexandria"
Dispoziția nr.668 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Guta Florentina Catalina desemnata responsabil informare si publicitate in cadrul echipei de implementare a proiectui "Imbunatatirea capacitatii institutionale si de planificare strategica a administratiei publice din judetul Teleorman"
Dispoziția nr.669 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Ghibirdic Iuliana desemnata manager proiect in cadrul echipei de implementare a proiectui "Imbunatatirea capacitatii institutionale si de planificare strategica a administratiei publice din judetul Teleorman"
Dispoziția nr.670 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al domnului Giui Gheorghe desemnat responsabil tehnic in cadrul echipelor de implementare a proiectelor "Cresterea eficientei energetice a cladirii - Serviciul Judetean de Ambulanta Alexandria" si "Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman"
Dispoziția nr.671 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al domnului Dinu Aris Stefan desemnat responsabil juridic in cadrul echipei de implementare a proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria"
Dispoziția nr.672 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Creasta Constanta desemnat responsabil tehnic in cadrul echipei de implementare a proiectului "Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE 70) - lim. Jud. Dambovita, km. 38+838 - 87+313(48,475km)"
Dispoziția nr.673 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al domnului Dragodan Danut desemnat responsabil arhiva fizica in cadrul echipei de implementare a proiectului "Capacitate administrativa moderna si inovativa"
Dispoziția nr.674 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al domnului Condeescu George desemnat manager proiect in cadrul echipei de implementare a proiectului "Capacitate administrativa moderna si inovativa"
Dispoziția nr.675 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Ciubreag Elena desemnat asistent manager in cadrul echipelor de implementare a proiectelor "Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman" si "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria"
Dispoziția nr.676 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Chivu Rodica desemnat asistent manager in cadrul echipelor de implementare a proiectelor "Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE 70) - lim. Jud. Dambovita, km. 38+838 - 87+313(48,475km)" si "Imbunatatirea capacitatii institutionale si de planificare strategica a administratiei publice din judetul Teleorman"
Dispoziția nr.677 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al domnului Coman Marius Catalin desemnat responsabil financiar in cadrul echipei de implementare a proiectului "Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman"
Dispoziția nr.678 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al domnului Potbaniceanu Bogdan Andrei desemnat responsabil achizitii publice in cadrul echipei de implementare a proiectului "Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman" si "Capacitate administrativa moderna si inovativa"
Dispoziția nr.679 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Soare Alexandra desemnat asistent manager in cadrul echipei de implementare a proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirii - Serviciul Judetean de Ambulanta Alexandria"
Dispoziția nr.680 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Stanescu Diana Silvia desemnata asistent manager in cadrul echipei de implementare a proiectului "Capacitate administrativa moderna si inovativa"
Dispoziția nr.681 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Popescu Aurelia Magdalena desemnata responsabil achizitii publice in cadrul echipei de implementare a proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirii - Serviciul Judetean de Ambulanta Alexandria"
Dispoziția nr.682 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Modoran Cristina Mihaela desemnata responsabil juridic in cadrul echipei de implementare a proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirii - Serviciul Judetean de Ambulanta Alexandria"
Dispoziția nr.683 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Magheru Liliana desemnata responsabil tehnic in cadrul echipei de implementare a proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria"
Dispoziția nr.684 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Luca Giorgica desemnata responsabil financiar in cadrul echipei de implementare a proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria"
Dispoziția nr.685 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Iordan Nela Dorica desemnata responsabil financiar in cadrul echipei de implementare a proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirii - Serviciul Judetean de Ambulanta Alexandria"
Dispoziția nr.686 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al domnului Ivanovici Gabriel desemnat manager proiect in cadrul echipei de implementare a proiectului "Cresterea eficientei energetice a cladirii - Serviciul Judetean de Ambulanta Alexandria" si responsabil tehnic in cadrul echipei de implementare a proiectului "Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman"
Dispoziția nr.687 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Ionescu Iulia desemnata responsabil juridic in cadrul echipei de implementare a proiectului "Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman"
Dispoziția nr.688 din 05 noiembrie 2021  privind: majorarea salariului de baza din luna octombrie 2021 al doamnei Pena Elena desemnata responsabil achizitii publice in cadrul echipelor de implementare a proiectelor "Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE 70) - lim. Jud. Dambovita, km. 38+838 - 87+313(48,475km)" si "Imbunatatirea capacitatii institutionale si de planificare strategica a administratiei publice din judetul Teleorman"
Dispoziția nr.689 din 09 noiembrie 2021  privind: constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul "Întreținere curentă și periodică pe timp de vară a drumurilor județene Lot 2 - Zona nr. 2 Est" - pe DJ 601 B, DJ 503 si DJ 701, pe raza comunelor Purani, Siliștea și Poeni
Dispoziția nr.690 din 09 noiembrie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Traian şi Seaca”- Investiţia face parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Teleorman în perioada 2014-2020, cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Turnu Măgurele şi comunelor Traian, Seaca şi Ciuperceni, satele Traian, Seaca, Năvodari şi Ciuperceni, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.691 din 09 noiembrie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul „Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 — Zona nr.1 VEST” - pe DJ 679, întreținere şi reparații podeţe în satul Băcăleşti şi covoare bituminoase inclusiv frezarea îmbrăcăminţii bituminoase existente, pe raza comunei Călmăţuiu de Sus
Dispoziția nr.692 din 09 noiembrie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) - Negreni, km 87+000 - 94+160 (7,160 km)”
Dispoziția nr.693 din 09 noiembrie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă și apă uzată în aglomerările Turnu Măgurele şi Ciuperceni”-Investiţia face parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Teleorman în perioada 2014-2020, cu amplasamentul pe teritoriul municipiului Turnu Măgurele şi comunelor Ciuperceni, Liţa, Segarcea Vale, satele Ciuperceni, Poiana, Liţa, Segarcea Vale şi Olteanca, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.694 din 09 noiembrie 2021  privind: constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul "Lucrări de întreținere curentă și periodică pentru drumurile județene - Lot 2 - Întreținere drumuri pietruite" - DJ 504 B - tronson de 8.185 km între Sfințești (DJ 612) - sat Gărăgău, com. Vârtoape, km 9+509 - 17+719
Dispoziția nr.695 din 12 noiembrie 2021  privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr. 48/20.11.2019 privind obiectivul "Reabilitare DJ 601 B, Blejesti (DJ 503) - Cosmesti (DJ 601 C), km 6+038 - 14+540 (l=8,502 km)" cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Blejesti si Cosmesti, judetul Teleorman
Dispoziția nr.696 din 12 noiembrie 2021  privind: numirea doamnei Grigore Gabriela - Mihaela pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa [, gradul profesional debutant, gradaţia 2 la Compartimentul gestiunea patrimoniului al Serviciului evidență patrimoniu şi utilități al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.697 din 15 noiembrie 2021  privind: constituirea comisiei de recepție finală la obiectivul „Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1 — Zona nr. 1 VEST” — pe DJ 612 tronson cuprins între km 84+435 — km 76+190 pe raza comunelor Ciolăneşti şi Săceni, respectiv pe DJ 612A pe raza comunelor Drăcşenei şi Vedea tronson cuprins între km 3+600 — km 12+002 şi pe DJ 601C pe raza localităţilor Olteni, Vârtoape, Rădoieşti, Drăgăneşti de Vede tronson cuprins între km 39+792 — km 17+942
Dispoziția nr.698 din 15 noiembrie 2021  privind: constituirea comisiei de recepție finală la obiectivul „Intreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor județene — Lot 1 — Zona nr. 1 VEST” — pe DJ 703 tronson cuprins între km 101+228 — km 95+400 pe raza comunei Balaci
Dispoziția nr.699 din 16 noiembrie 2021  privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 2 din 6 ianuarie 2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare
Dispoziția nr.700 din 16 noiembrie 2021  privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: „Modernizarea plotului de irigații SPP 13, aferent OUAL Totite din sistemul hidroameliorativ Olt-Călmăţui judeţul Teleorman” în municipiul Turnu Măgurele și comuna Ciuperceni, al cărei beneficiar este O.U.A.I. Totite
Dispoziția nr.701 din 17 noiembrie 2021  privind: prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de urbanism nr.49/02.12.2019 privind obiectivul „Modernizare DJ 601B, Cosmeşti(DJ 601C) - Siliştea(DJ 701), km 14-+540- km 22+704(L=8,164km)” cu amplasamentul pe teritoriul comunelor Cosmești şi Siliştea, satele Cosmeşti, Ciuperceni şi Siliştea, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.702 din 18 noiembrie 2021  privind: aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.703 din 18 noiembrie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiții „Structură metalică provizorie (cort evenimente)“ cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.704 din 18 noiembrie 2021  privind: convocarea Consiliului Judetean Teleorman in sedinta ordinara pentru data de 25 noiembrie 2021
Dispoziția nr.705 din 22 noiembrie 2021  privind: emiterea autorizaţi ei de construire pentru obiectivul: "Înlocuire staţii pompare ape uzate menajere în comuna Vedea, sat Vedea, judeţul Teleorman" în satul Vedea, comuna Vedea, al cărei beneficiar este comuna Vedea, reprezentată prin primar Drăghici Aurel
Dispoziția nr.706 din 22 noiembrie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 692 din 09.11.2021 privind constituirea comisiei la recepţia la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) - Negreni, km 87+000 - 94+160 (7,160 km)"
Dispoziția nr.707 din 23 noiembrie 2021  privind: desemnarea domnului Florescu Adrian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, să exercite atribuţiile domnului Gâdea Adrian Ionuţ, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.708 din 25 noiembrie 2021  privind: încheierea actului adiţional de prelungire a contractului de management nr. 112 din 30 august 2017, cu modificările şi completările ulterioare, al managerului dr. Alexandru George DOBRE, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria - unitate sanitară cu paturi, descentralizată, al cărei management al asistenţei medicale a fost transferat Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.709 din 25 noiembrie 2021  privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 2 din 6 ianuarie 2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare
Dispoziția nr.710 din 26 noiembrie 2021  privind: promovarea doamnei Căzănaru Alis Minodora în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 3 la Serviciul proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.711 din 26 noiembrie 2021  privind: promovarea doamnei Rădulescu Gabriela Claudia în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 4 la Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.712 din 26 noiembrie 2021  privind: promovarea domnului Toma Eduard Ninel în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa 1, grad profesional principal, gradaţia 2 la Compartiment control intern/managerial din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.713 din 26 noiembrie 2021  privind: promovarea doamnei Andrei Dana-Irina în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa 1, grad profesional principal, gradaţia 2 la Serviciul juridic şi contencios al Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.714 din 26 noiembrie 2021  privind: promovarea domnului Aliu Doru Valentin în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 la Compartimentul administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.715 din 26 noiembrie 2021  privind: promovarea domnului Bratu Adrian în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa 1, grad profesional principal, gradaţia 3 la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului, din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.716 din 26 noiembrie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei nr. 748 din 11 noiembrie 2020 privind organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă pentru achiziţia publică de produse având ca obiect: Furnizarea de echipamente/bunuri pentru implementarea proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria": Lot 1 - mobilier, instrumentar şi echipamente mici, Lot 2 - echipamente medicale, Lot 3 - echipamente sterilizare, Lot 4 - dotări nemedicale
Dispoziția nr.717 din 03 decembrie 2021  privind: organizarea şi aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru achiziţia de servicii avand ca obiect Servicii elaborare studii: Lot 2 - Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Teleorman, procedură simplificată
Dispoziția nr.718 din 03 decembrie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Lucrări de întretinere curentă si periodică pentru drumurile judetene - LOT 2 -  Intreţinere drumuri pietruite", pe DJ 601 B, km 0+000 - 4+300, pe raza oraşului Videle şi a comunei Blejeşti
Dispoziția nr.719 din 03 decembrie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 12 ianuarie 2022 - proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv la Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.720 din 03 decembrie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investiţii "Construire baterie 3 silozuri metalice de câte 1000 tone pentru depozitare cereale" cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, sat Coşoteni, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.721 din 03 decembrie 2021  privind: eliberarea certificatului de urbanism pentru obiectivul de investIţn "Locuinţă parter" - construcţie începută a fi executată fără autorizaţie de construire (fundaţie realizată în proporţie de 100%) cu amplasamentul pe teritoriul comunei Vedea, judeţul Teleorman
Dispoziția nr.722 din 03 decembrie 2021  privind: recuperarea zilei de muncă din data de 29 noiembrie 2021 stabilită ca zi liberă, în regim de program prelungit cu o oră în perioada 07 - 16 decembrie 2021 şi 1/2 oră în data de 17 decembrie 2021, pentru salariaţii din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman
Dispoziția nr.723 din 07 decembrie 2021  privind: organizarea şi aplicarea procedurii prop~ii simplificate în vederea atribuirii contractului având ca obiect Servicii de pază: Lot 1 - Servicii de paza la obiectivul "Centrul Militar Judeţean Teleorman", Lot 2 - Servicii de paza la obiectivul " Centrul de Sănătate Regele Carol 1 Deparaţi"
Dispozițiile nr.724-757 din 07 decembrie 2021  privind: modificarea drepturilor salariale ale unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, functii de conducere sau de executie, sporuri aferente fiecaruia
Dispoziția nr.758 din 08 decembrie 2021  privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleonnan nr. 2 din 6 ianuarie 2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare
Dispoziția nr.759 din 08 decembrie 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui de familie al numitului JULEA GEORGE-MĂDĂLIN
Dispoziția nr.760 din 08 decembrie 2021  privind: admiterea cererii de schimbare, pe cale administrativă, a numelui numitului GÎSCAN NICOLAE-ADELIN
Dispoziția nr.761 din 10 decembrie 2021  privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară pentru data de 17 decembrie 2021
Dispoziția nr.762 din 14 decembrie 2021  privind: modificarea şi completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 2 din 6 ianuarie 2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare
Dispoziția nr.763 din 14 decembrie 2021  privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării activităţii managerilor unităţilor sanitare publice al căror management al asistenţei medicale a fost transferat către Consiliul Judeţean Teleorman şi constituirea Comisiei de evaluare şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
Dispoziția nr.764 din 15 decembrie 2021  privind: completarea anexei la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr. 2 din 6 ianuarie 2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare
Dispoziția nr.765 din 15 decembrie 2021  privind: organizarea şi aplicarea procedurii de negociere fară publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru achiziţia de servicii având ca obiect "Întretinerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor judetene din judetul Teleorman"
Dispoziția nr.766 din 20 decembrie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie finală la obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 601 C, Cosrneşti (DJ 601 B) - GăIăteni (DJ 506), krn 0+000 - krn 7+338, (7,338 krn)"
Dispoziția nr.767 din 20 decembrie 2021  privind: constituirea comisiei pentru inventarierea generală a elementelor de natura active lor, datoriilor şi capitalurilor proprii - inventar 2021
Dispoziția nr.768 din 22 decembrie 2021  privind: nominalizarea Echipei responsabilă cu realizarea activităţilor Consiliului Judeţean Teleorman în calitate de lider, stabilite a fi efectuate în cadrul proiectului "Anticorupţie prin etică, integritate şi transparenţă la nivelul judeţului Teleorman"
Dispoziția nr.769 din 23 decembrie 2021  privind: emiterea autorizaţiei de construire pentru obiectivul: "Punere în siguranţă conductă de amestec de la Sonda 1617 Preajba Sud la Parc 20 Scurtu Mare" în comunele Siliştea şi Scurtu Mare al cărei beneficiar este OMV Petrom S.A
Dispoziția nr.770 din 23 decembrie 2021  privind: modificarea Dispoziţiei nr. 717 din 3 decembrie 2021 privind organizarea şi aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru achiziţia de servicii având ca obiect Servicii elaborare studii: Lot 2 - Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Teleonnan, procedură simplificată
Dispoziția nr.771 din 23 decembrie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la tenninarea lucrărilor la obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 1- Zona nr. 1 Vest" pe DJ 546 în comunele Li/a, Lunca şi Plopii SIăviteşti, pe DJ 642 în comuna Islaz, pe DJ 543 în comuna Lunca şi pe DJ 601 F în comuna Vedea, pentru demontarea sistemelor liniare de reducere a vitezei de circulaţie
Dispoziția nr.772 din 23 decembrie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est" - pe drumuljudeţean 701, pe raza comunei Gratia, şi pe drumul judeţean 506, pe raza localităţilor Măgura, Guruieni şi Frăsinet, pentru demontarea sistemelor liniare de reducere a vitezei de circulaţie
Dispoziția nr.772 din 23 decembrie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul "Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene Lot 2 - Zona nr. 2 Est" - pe drumuljudeţean 701, pe raza comunei Gratia, şi pe drumul judeţean 506, pe raza localităţilor Măgura, Guruieni şi Frăsinet, pentru demontarea sistemelor liniare de reducere a vitezei de circulaţie
Dispoziția nr.773 din 23 decembrie 2021  privind: constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,,Lucrări de întreJinere curentă şi periodică pentru drumurile judeJene - Lot 1 - ÎntreJinere îmbrăcăminJi asfaltice şi tratamente bituminoase", pe drumul judeţean DJ 642, pe raza comunei Islaz şi pe drumul judeţean DJ 506 A, pe raza comunei Vităneşti şi comunei Răsmireşti
Dispoziția nr.774 din 24 decembrie 2021  privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă extraordinară pentru data de 28 decembrie 2021
Dispoziția nr.775 din 27 decembrie 2021  privind: constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea unui post de medic în specialitatea medicină de urgenţă din cadrul secţiei UPU- SMURD a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria
Dispoziția nr.776 din 29 decembrie 2021  privind: desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman