Atributiile compartimentelor din structura Directiei Urbanism si
Amenajarea Teritoriului
 

 

Atributii Arhitect Sef


Compartiment Urbanism


Compartiment Amenajarea Teritoriului


Compartiment Intern De  Prevenire  si Protectia Muncii  si de Protectia Mediului


Serviciul Autorizarea Constructiilor, Disciplina in Constructii


- Compartiment Autorizarea Constructiilor


- Compartiment Disciplina In Constructii