COMPARTIMENT AMENAJAREA TERITORIULUI

 

Compartimentul amenajarea teritoriului se subordonează arhitectului-șef și are următoarele atribuții:

a) elaborarea temelor-program pentru documentațiile de amenjarea teritoriului (plan de amenajare a teritoriului zonal, plan de amenajare a teritoriului județean, plan de amenajare interorășenesc, plan de amenajare a teritoriului intercomunal,după caz);

b) colaborarea cu elaboratorii planului de amenajare a teritoriului național prin furnizarea datelor necesare întocmirii documentațiilor cu caracter de sinteză în condițiile  în care activitatea de elaborare a planului are un caracter continuu, la solicitarea acestora ;

c)propune elaborarea de studii specifice sau actualizarea celor existente în vederea întocmirii fundamentate a dezvoltărilor sectoriale și întocmește temele-program;

d) completarea bazei de date a amenajării teritoriului județului, după caz;

e) colaborarea cu organismele interesate în activitatea de amenajarea teritoriului;

f)  colaborează cu responsabilii în problemele specifice la nivelul localităților județului;

g) verificarea documentațiilor primite în vederea emiterii certificatelor de urbanism;

h) întocmirea certificatelor de urbanism  în vederea semnării și emiterii lor, precum și a prelungirii acestora;

i)  participarea ca membrii in Comisia tehnica de amenajare a teritoriului și urbanism a Consiliului Județean Teleorman;

j)  colaborează cu Agenția pentru Protecția Mediului în probleme legate de protecția mediului și organizează acțiuni comune cu aceasta;

k) întocmirea rapoartelor de activitate (lunare, trimestriale, semestriale și anuale, după caz);

l)  prezintă și susține documentațiile specifice în Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism a județului Teleorman;

m)colaborarea cu compartimentul juridic în vederea asigurării legalității documentelor emise;

n) colaboreaza   cu responsabilii actiunii de  actualizare a planului de amenajarea a teritoriului   al    judetului   Teleorman, a strategiilor  privind dezvoltarea durabila a judetului cu corelarea  prioritatilor de dezvoltare  si valorificare a potentialului economic, cultural, precum si de protectie a mediului;

o) organizarea și asigurarea activității de arhivare a documentațiilor de amenajare a teritoriului.

p) îndeplinește și alte sarcini primite din partea conducerii  Consiliului Județean Teleorman și  a arhitectului - șef al județului;