ANUNŢURI

Rezultate finale la evaluarea anuală a managementului la Muzeul Judetean Teleorman.

               Rezultat selecţie dosare                  

      Privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate. Funcţiile publice pentru care se organizează examenul:

      - o funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional superior la Biroul resurse umane, salarizare din cadrul Direcţiei economice;
      - o funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul de sănătate publică al Serviciului de sănătate publică şi administraţie publică locală din cadrul Direcţiei management şi administraţie publică
       - o funcţie publică de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal la Compartiment achiziţii publice directe al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice.
            Formular de Inscriere                     

      Privind lista instituțiilor publice care se vor desființa/reorganiza/fuziona

      Privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

              Rezultat selecţie dosare                   Rezultate la proba scrisă   

               Rezultate la interviu                          Rezultate finale

Privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate. Funcţiile publice pentru care se organizează examenul:

     - o funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartiment registratură, petiții, relații cu publicul, secretariat ATOP din cadrul Direcţiei juridice;

     - o funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul administrare și întreținere drumuri din cadrul Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului;

     - o funcţie publică de consilier,clasa I, grad profesional principal la Compartiment disciplina în construcții al Serviciului autorizarea construcțiilor, disciplina în construcţii, protecția muncii şi a mediului din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului;

     - o funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartiment autorizarea construcțiilor al Serviciului autorizarea construcțiilor, disciplina în construcții, protecţia muncii şi a mediului din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului;

     - o funcție publică de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartiment educație, cultură, tineret și comunicare din cadrul Direcţiei management și administrație publică;

     - o funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul proiecte fonduri europene din cadrul Direcției investiții, proiecte şi achiziţii publice.

            Formular de Inscriere                      Model adeverinta vechime

      Privind repartizarea unei locuințe de serviciu, personalului medical angajat în unitătile sanitare din județul Teleorman la care managementul asistentei medicale este asigurat de catre Consiliul Județean Teleorman

      Privind închiderea în totalitate a circulației rutiere pe drumul județean DJ 612, comuna Rădoiești, km 62+895 - km 62+942, datorită executării lucrărilor de „înlocuire dale în zona Trecerii la Nivel (TN) de pe linia 100 Videle - Orșova FIR I și FIR II la km 85+867 (capătul Y al stației CFR Rădoiești) amplasată pe DJ 612 comuna Rădoiești).

Rezultate finale la evaluarea anuală a managementului la Biblioteca Judeţeană "Marin Preda" Te1eorman .

Rezultate finale la evaluarea anuală a managementului la Muzeul Judetean Teleorman.

             Rezultat selecţie dosare                           Rezultate la proba scrisă   

              Rezultate la interviu                                 Rezultate finale

      Privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate.

       Funcţiile publice pentru care se organizează examenul:

     - o funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul monitorizare proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni din cadrul Direcţiei juridice;

     - o funcţie publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Serviciul juridic şi contencios din cadrul Direcţiei juridice;

     - o funcţie publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Serviciul juridic şi contencios din cadrul Direcţiei juridice;

     - o funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional principal la Serviciul proiecte fonduri europene din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice.

            Formular de Inscriere                

 

Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate. Funcţiile publice pentru care se organizează concursul:

     - consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul disciplina în construcţii al Serviciului autorizarea construcţiilor, disciplina în contrucţii al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului;

     - inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul disciplina în construcţii al Serviciului autorizarea construcţiilor, disciplina în contrucţii al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului .

            Formular de Inscriere                      Model adeverinta vechime

      Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate. Funcţia publică pentru care se organizează concursul:

      - inspector clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi - Compartiment gestiunea patrimoniului al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului.

            Formular de Inscriere                      Model adeverinta vechime

                             Rezultat selecţie dosare               Rezultate la proba scrisă 

                             Rezultate finale

Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate. Funcţiile publice pentru care se organizează concursul:

     - consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice;

    - consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul achiziţii publice directe al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice;

            Formular de Inscriere                      Model adeverinta vechime

     Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă din cadrul aparatului de specialitate. Funcţia publică pentru care se organizează concursul:

      - funcţia publică de conducere de director executiv la Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman.

                                Rezultat selecţie dosare            Rezultate la proba scrisă 

    Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Teleorman. Funcţia publică pentru care se organizează concursul:

      - Funcţia publică de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Teleorman.

                                Rezultat selecţie dosare            Rezultate la proba scrisă 

                                                                                    Rezultate finale

     Privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unui salariat, personal contractual din cadrul aparatului de specialitate.

Funcţia contractuală pentru care se organizează examenul:

      - inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional IA la Compartiment gestiune şi administrativ din cadrul Direcţiei economice;

            Formular de Inscriere                

 

                                 Rezultat selecţie dosare             Rezultate la proba scrisă 

                                 Rezultate la interviu                    Rezultate finale

Privind organizarea examenul de promovare în clasă a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate.

Funcţia publică pentru care se organizează examenul de promovare in clasă şi compartimentul din care face parte - o funcţie publică inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului proiecte fonduri europene al Direcţiei Investiţii, Proiecte şi Achiziţii Publice

            Formular de Inscriere                  

 

                                   Rezultat selecţie dosare          Rezultate finale

Privind concursul de proiecte de management pentru postul de manager la Centrul Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman – instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman

      Caietul de obiective

      Anexa 1

      Anexa 2

      Anexa 3

      Regulament de concurs

                                   Rezultat selecţie dosare         Rezultate la proba scrisă 

                                    Rezultate la interviu               Rezultate finale

     Privind organizarea examenului de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a unui functionar public  din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Teleorman.
Funcţia publică pentru care se organizează examenul:

      - o functie publică de consilier achizitii publice clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Achizitii Publice Directe al Serviciului Achizitii Publice si Contracte din cadrul Directiei Investitii, Proiecte si Achizitii Publice.

            Formular de Inscriere                      Model adeverinta vechime

                                                                                                     Rezultate finale

     Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Teleorman. Funcţia publică pentru care se organizează concursul:

      - Funcţia publică de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Teleorman.

            Formular de Inscriere                      Model adeverinta vechime

                                                     Rezultate la interviu              Rezultate finale

     Privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate. Funcţiile publice pentru care se organizează examenul:

      - o funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP din cadrul Direcţiei juridice.

      - o funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul amenajarea teritoriului din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului.

      - o funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul gestiunea patrimoniului al Serviciului evidență patrimoniu și utilități din cadrul Direcţiei tehnice și administrarea patrimoniului.

            Formular de Inscriere                      Model adeverinta vechime

                                                      Rezultate finale

     Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea uneor funcţii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate. Funcţiile publice pentru care se organizează concursul:

      - consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul financiar contabilitate din cadrul Directiei economice;

      - inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul financiar contabilitate din cadrul Directiei economice;

            Formular de Inscriere                      Model adeverinta vechime

                                                             Rezultat la interviu             Rezultate finale

     Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă din cadrul aparatului de specialitate. Funcţia publică pentru care se organizează concursul:

      - funcţia publică de conducere de șef serviciu la Serviciul achiziții publice și contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman.

            Formular de Inscriere                      Model adeverinta vechime

     Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă din cadrul aparatului de specialitate. Funcţia publică pentru care se organizează concursul:

      - funcţia publică de conducere de director executiv la Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman.

            Formular de Inscriere                      Model adeverinta vechime

     Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate. Functiile publice pentru care se organizeazi concursul:

     - consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul autoritatea judeteana de transport al Serviciului evidenta patrimoniu si utilitati din cadrul Directiei tehnice si administrarea patrimoniului;

     - inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul autoritatea judeteana de transport al Serviciului evidenta patrimoniu si utilitati din cadrul Directiei tehnice si administrarea patrimoniului;

       Formular de Inscriere                     Model adeverinta vechime                    

                                                 Rezultat la proba interviu       Rezultate finale

     Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta din cadrul aparatului de specialitate. Functia publica pentru care se organizeaza concursul

      - inspector clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului administratie publica locala al Directiei management si administratie publica.     

       Formular de Inscriere                     

                                                      Rezultat la proba interviu   Rezultate finale

     Privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate. Funcţiile publice pentru care se organizează examenul

      - o funcţie publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Serviciul juridic si contencios din cadrul Directiei juridice         

Rezultate finale la evaluarea anuală a managementului la Muzeul Judetean Teleorman.

                                                       Rezultat la proba interviu      Rezultate finale

      Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate.

Funcţiile publice pentru care se organizează concursul

     - inspector, clasa 1, grad profesional superior din cadrul Serviciului proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice;

     - consilier achiziţii publice, clasa 1, grad profesional superior la Compartimentul achiziţii publice directe din cadrul Serviciului achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice.

                                                        Rezultat la proba interviu      Rezultate finale                      

     Privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate. Funcţiile publice pentru care se organizează examenul

      - o funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartiment registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP din cadrul Direcţiei juridice,

            Formular de Inscriere                   

     Rezultat la proba interviu        Rezultat concurs                 Rezultate finale

Privind concursul pentru concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Biblioteca Judeţeană "Marin Preda" Teleorman- instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman

      Caietul de obiective

      Anexa 1

      Anexa 2

      Anexa 3

Privind concursul pentru ocuparea funcţiei de manager al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, persoană fizică, în perioada 02 februarie - 14 februarie 2022.

      1. Concursul se va realiza conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman nr.252 din 22 mai 2017, cu modificările şi completările ulterioare, la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, strada Libertăţii, nr.l.

      Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă din cadrul aparatului de specialitate. Funcţia publică pentru care se organizează concursul:

      - funcţia publică de conducere de director executiv la Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman.

Rezultatele finale la analiza noului proiect de management al managerului Muzeului Judetean Teleorman.

     Privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate.

 Funcţiile publice pentru care se organizează examenul

    - o funcţie publică de consilier juridic, clasa 1, grad profesional principal la Serviciul juridic şi contencios din cadrul Direcţiei juridice;

    - o funcţie publică de inspector, clasa 1, grad profesional superior la Compartimentul administraţie publică locală al Direcţiei management şi administraţie publică;

    - o funcţie publică de inspector, clasa 1, grad profesional principal la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului.

            Formular de Inscriere                   

     Privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate.

 Funcţiile publice pentru care se organizează examenul

    - o funcţie publică de inspector, clasa 1, grad profesional superior la Serviciul proiecte fonduri europene din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice;

    - o funcţie publică de consilier achiziţii publice, clasa 1, grad profesional principal la Seviciul Achiziţii Publice şi Contracte al Direcţiei Investiţii, Proiecte şi Achiziţii Publice;

    - o funcţie publică de inspector, clasa 1, grad profesional principal la Compartimentul control intern managerial.

            Formular de Inscriere                   

Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate.

       -Funcţia publică pentru care se organizează concursul - inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul gestiunea patrimoniului al Serviciului evidenţă patrimoniu şi utilităţi din cadrul Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului;

            Formular de Inscriere                   

Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă din cadrul aparatului de specialitate. Funcţia publică pentru care se organizează concursul:

      - funcţia publică de conducere de director executiv la Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman.

            Formular de Inscriere                      Model adeverinta vechime

Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă din cadrul aparatului de specialitate. Funcţia publică pentru care se organizează concursul:

     -funcţia publică de conducere de şef serviciu la Serviciul achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman.

      Formular de Inscriere                      Model adeverinta vechime

                                                              Rezultate finale

Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta din cadrul aparatului de specialitate.
Funcţia publica pentru care se organizează concursul:

     - consilier juridic, clasa 1, grad profesional superior la Serviciul juridic si contencios din cadrul Direcţiei juridice;

                Formular de Inscriere                      Model adeverinta vechime

                                                            Rezultate la interviu           Rezultate finale

Privind organizarea examenului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut a unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate. Funcţiile publice pentru care se organizează concursul:

     - o functie publica de consilier juridic, clasa 1, grad profesional principal la Serviciul juridic si contencios al Direcţiei juridice;
     - o functie publica de inspector, clasa 1, grad profesional principal la Serviciul proiecte fonduri europene al Directiei investitii, proiecte si achizitii publice;

                Formular de Inscriere                     

                                                      Rezultate la interviu            Rezultate finale

Privind organizarea examenului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut a unor functionari publici din cadrul aparatului de specialitate. Funcţiile publice pentru care se organizează concursul:

     - o functie publica de inspector, clasa 1, grad profesional principal la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice;
     - o functie publica de inspector, clasa 1, grad profesional superior la Compartimentul administratie publica locala al Directiei management si administratie publica;

                Formular de Inscriere                     

                                                                     Rezultate finale

Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate. Funcţia publica pentru care se organizează concursul:

     - consilier achiziţii publice, clasa 1, grad profesional superior la Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice;

                Formular de Inscriere                      Model adeverinta vechime

Rezultate finale la evaluarea finală a managementului la Muzeul Judetean Teleorman.

Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă din cadrul aparatului de specialitate. Funcţia publică pentru care se organizează concursul:

      - funcţia publică de conducere de director executiv la Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman.

            Formular de Inscriere                      Model adeverinta vechime

Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate. Funcţia publică pentru care se organizează concursul

    - inspector, clasa 1, grad profesional superior din cadrul Serviciului proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice;

            Formular de Inscriere                        Model adeverinta vechime           

                                                         Grila de punctare

Privind organizarea concursului pentru ocuparea functie de manager la spitalul de pneumoftiziologie Rosiorii de Vede

     Bibliografie     Teme proiect management     Regulament de organizare
     Taxa de participare

Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman

          Formular de Inscriere                          Model adeverinta vechime 

                                                                     Rezultat la interviu                         Rezultat finale

Privind organizarea concursului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate. Funcţiile publice pentru care se organizează examenul

      - o funcţie publică de inspector, clasa 1, grad profesional principal la Biroul resurse umane salarizare al Direcţiei economice;

      - o funcţie publică de consilier, clasa 1, grad profesional principal la Serviciului de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică;

            Formular de Inscriere                     

                                                                      Rezultat la interviu                         

Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate. Funcţia publică pentru care se organizează concursul:

     - inspector, clasa 1, gradul profesional superior la Serviciul administrare şi întreţinere drumuri din cadrul Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului;    

        Formular de Inscriere                          Model adeverinta vechime 

 privind dezbaterea publică a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Teleorman

                                                                     Rezultat la interviu                         Rezultate finale

Privind organizarea concursului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate. Funcţiile publice pentru care se organizează examenul

      - o funcţie publică de inspector, clasa 1, grad profesional principal la Biroul resurse umane salarizare al Direcţiei economice;

      - o funcţie publică de consilier, clasa 1, grad profesional principal la Serviciului de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică;

            Formular de Inscriere                     

Privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă din cadrul aparatului de specialitate. Funcţia publică pentru care se organizează concursul:

      - funcţia publică de conducere de director executiv la Direcţia investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman.

            Formular de Inscriere                      Model adeverinta vechime

Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate. Funcţiile publice pentru care se organizează concursul:

     - consilier achiziţii publice, clasa 1, grad profesional superior la Compartimentul achiziţii publice şi contracte al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice;

    - consilier achiziţii publice, clasa 1, grad profesional superior la Compartimentul achiziţii publice directe al Serviciului achiziţii publice şi contracte din cadrul Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice;

            Formular de Inscriere                      Model adeverinta vechime

                                                           Rezultat la interviu                     Rezultat Final

Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate. Funcţia publică pentru care se organizează concursul

     - inspector, clasa 1, grad profesional debutant din cadrul Serviciului de sănătate publică al Direcţiei management şi administraţie publică;

            Formular de Inscriere                     

Privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă din cadrul aparatului de specialitate. Funcţia publică pentru care se organizează concursul:

     -funcţia publică de conducere de şef serviciu la Serviciul achiziţii publice şi contracte al Direcţiei investiţii, proiecte şi achiziţii publice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman.

Privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă din cadrul aparatului de specialitate. Funcţia publică pentru care se organizează concursul:

     -funcţia publică de conducere de şef serviciu la Serviciul financiar contabilitate al Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman.

Privind anularea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman

Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman

                                               Rezultate la interviu 1                 Rezultate Finale 1

                                               Rezultate la interviu 2                 Rezultate Finale 2  

Privind organizarea concursului de recutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Teleorman

      Funcţiile publice pentru care se organizează concursul :

 - o funcţie publică de execuţie vacantă de "inspector, clasa 1, grad professional debutant" la Compartimentul gestiunea patrimoniului din cadrul Direcţiei tehnice si administrarea patrimoniului;

 - o funcţie publică de execuţie vacantă de "inspector, clasa 1, grad professional superior" la Compartimentul autoritatea judeteana de transport din cadrul Direcţiei tehnice si administrarea patrimoniului;

.- o funcţie publică de execuţie vacantă de inspector, clasa 1, grad professional debutant la Compartimentul autoritatea judeteana de transport din cadrul Direcţiei tehnice si administrarea patrimoniului;

Privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede

                                                  Rezultate Finale                                    

Privind organizarea concursului de recutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Serviciul juridic şi contencios din cadrul Direcţiei juridice.

Rezultate finale la evaluarea finală a managementului la Biblioteca Judeţeană "Marin Preda" Te1eorman

                                                   Rezultate la interviu                  Rezultate Finale                                   

Privind organizarea examenului de promovare în clasă a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate. Functia publică pentru care se organizează examenul de promovare in clasă şi compartimentul din care face parte - o funcţie publică referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior din cadrul Compartimentului autorizarea construcţiilor al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului;

                                                    Rezultate la interviu                  Rezultate Finale     

Privind organizarea examenului de promovare in gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate. Funcţiile publice pentru care se organizează examenul

- o funcţie publică de "inspector, clasa I, grad profesional superior" in cadrul Compartimentul urbanism al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului;

- o funcţie publică de "inspector, clasa I, grad profesional principal" in cadrul Serviciului administrare şi intreţinere drumuri al Direcţiei tehnice şi administrarea patrimoniului;

- o funcţie publică de "inspector, clasa I, grad profesional principal" in cadrul Compartimentului registratură, petiţii, relaţii cu publicul, secretariat ATOP al Direcţiei juridice;

- o funcţie publică de "inspector, clasa I, grad profesional superior" in cadrul Biroului buget, finanţe şi baze de date al Direcţiei economice;

- o funcţie publică de "inspector, clasa I, grad profesional principal" in cadrul in cadrul Compartimentului educaţie, cultură, tineret şi comunicare al Direcţiei management şi administraţie publică;

- o funcţie publică de "inspector, clasa I, grad profesional principal" in cadrul Serviciului proiecte fonduri europene al Direcţiei investiţii , proiecte şi achiziţii publice.

Rezultate finale la analiza noului proiect de management al managerului Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman.

Rezultate finale la evaluarea anuală a managementului la Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman.

Rezultate finale la evaluarea anuală a managementului la Muzeul Judetean Teleorman.

Rezultate finale la evaluarea anuală a managementului la Biblioteca Judeţeană "Marin Preda" Te1eorman

privind organizarea unei dezbateri publice referitor la Planul de menţinere a calităţii aerului pentru judeţul Teleorman

                                                                   Rezultatul Final

Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie, vacante, de inspector, clasa 1, gradul profesional debutant la Compartimentul transparenţă decizională din cadrul Direcţiei juridice.   

                                                                    Rezultatul Final

Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Financiar-Contabilitate din cadrul Direcţiei economice.

Privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici pentru unnătoarele funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate:

- două funcţii publice de "consilier juridic, clasa 1, grad profesional principal" la Serviciul juridic şi contencios din cadrul Direcţiei juridice;

- o funcţie publică de "inspector, clasa 1, grad profesional principal" la Compartimentul monitorizare proceduri administrative şi relaţia cu consilierii judeţeni din cadrul Direcţiei juridice..

Privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul Județean de Psihiatrie Poroschia

Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman

                                                          Rezultatul Final

Privind organizarea examenului de promovare în grad profesional a unui salariat, personal contractual din cadrul aparatului de specialitate.

pentru închirierea unui spaţiu situat în imobilul din strada Al. Colfescu, nr. 62, municipiul Alexandria, în suprafaţă utilă de 8,00 mp, aflat în proprietate publică a judeţului Teleorman, pentru desfăşurarea de activitate de birou/economică.

Privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede

pentru închirierea unui spaţiu din imobilul ,,Fost sediu administrativ BNR Alexandria’’, situat în strada Ion Creangă, nr. 52-54, municipiul Alexandria, în suprafaţă utilă de 15,96 mp, aflat în proprietate publică a judeţului Teleorman, pentru desfăşurarea de activitate de birou;

Rezultate finale la evaluarea anuală a managementului la Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman.

                                                                Rezultatul la interviu              Rezultatul Final

Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior la Compartimentul autorizarea constructiilor din cadrul Directiei urbanism si amenajarea teritoriului..

         Anunt proba interviu                Rezultatul la interviu          Rezultatul Final                                    

Privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei economice, buget - finanţe din. cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.

Rezultatul la interviu           Rezultatul Final

Privind organizarea concursului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unui funcţionar public pentru următoarea funcţie publică de execuţie din cadrul aparatului de specialitate:

      - o funcţie publică de "inspector, clasa 1, grad profesional superior" la Compartimentul amenajarea teritoriului din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului.

Privind Depunerea Solicitării De Emitere A Acordului De Mediu

Consiliul Județean Teleorman anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare DJ612 Orbeasca (DJS04) - Calinesti (DJ703), km 39+924 - 48+061 (8,137 km)" propus a fi amplasat in comunele comunele Orbeasca, Mavrodin SI Calinesti, satele Orbeasca de Jos, Mavrodin si Calinesti, judetul Teleorman

Privind Depunerea Solicitării De Emitere A Acordului De Mediu

Consiliul Județean Teleorman anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare DJ612 Antonesti Radoiesti (DJ601C) km 55+594 - 63+773 (8,132 km)" propus a fi amplasat in comunele Antonesti, Radoiesti, satele Antonesti, Cetatea, Radoiesti Vale, Radoiesti Deal, judetul Teleorman

         Consiliul Judetean Teleorman anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman pentru proiectul "Modernizare DJ506 Scurtu Mare (DJ701) - Negreni, km 87+000 - 94+160 (7,160 km)", propus a se realiza in comunele Scurtu Mare si Tatarastii de Jos, satele Scurtu, Slavesti, Dracesti, Negreni, judetul Teleorman.

 

              Rezultatul la proba scrisa            Rezultatul la interviu       Rezultatul Final

Privind organizarea examenului de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a unor functionari publici pentru urmatoarele functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate:

     - o functie publica de "inspector, clasa I, grad profesional principal" la Compartimentul registratura, relatii cu publicul, secretariat ATOP din cadrul Direcției juridice si administratie publica locala

     - o functie publica de "inspector, clasa I, grad profesional principal" la Compartimentul monitorizare servicii publice din cadrul Direcției dezvoltare locală

     - o functie publica de "inspector, clasa I, grad profesional principal" la Compartimentul amenajarea teritoriului din cadrul Direcției urbanism si amenajarea teritoriului

Rezultate finale la evaluarea anuală a managementului la Muzeul Judetean Teleorman.

 

Rezultate finale la evaluarea anuală a managementului la Biblioteca Judeţeană "Marin Preda" Te1eorman

 

       14 Mai 2019 - Ziua Judetului Teleorman

         Consiliul Judetean Teleorman anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere aacordului de mediu pentru proiectul "Modernizare DJ506 Scurtu Mare (DJ701) - Negreni, km 87+000 - 94+160 (7,160 km)", propus a se realiza in comunele Scurtu Mare si Tatarastii de Jos, satele Scurtu, Slavesti, Dracesti, Negreni, judetul Teleorman.

Privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede

        20 Aprilie 2019 - "Pentru un Teleorman Mai Curat "
 • ANUNŢ PUBLIC PRIVIND SELECTIA UNUI PARTENER PRIVAT - publicat la data de 25 martie 2019

      - ANUNTUL              -  ANEXE

     Consiliul Județean Teleorman, publica prezentul anunt in vederea selectarii unui partener privat pentru a depune un proiect in cadrul apelului nr.2 "Educatie Incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc", lansat la data 12 decembrie 2018. Atasam anuntul cu toate detaliile si anexele necesare inscrierii.

        - ACTUALIZARE  - publicat la data de 26 martie 2019

      Termenul de depunere a proiectelor in cadrul Apelului “Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc” din cadrul Programului Dezvoltare Locala, finantat din Granturi SEE si Norvegiene a fost prelungit pentru 28 mai 2019. Informatii suplimentare se regasesc la link-ul http://www.frds.ro/index.php?id=138

        - Rezultat selectie partener privat in vederea depunerii unui  proiect in cadrul apelului nr.2 "Educatie Incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc” - Program Dezvoltare Locala, finantat din Granturi SEE si Norvegiene  - publicat la data de 28 martie 2019

         In urma evaluarii candidaturilor depuse, candidatul Asociatia „Hermes Bucuresti” a intrunit un punctaj de 75 de puncte si a fost declarat ADMIS pentru pozitia de partener.”

Consiliul Județean Teleorman, titular al proiectului ”Modernizare și reabilitare DJ 506, Bujoru (DN 5C) – Cervenia, km 0-000 – 17-400 (L=17,400 km)”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, respectiv::
Nu se supune evaluării impactului asupra mediului și
Nu se supune evaluării adecvate
Întregul anunț

Rezultate finale

Privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede - GRILA DE PUNCTARE A PROIECTULUI DE MANAGEMENT

 

la evaluarea anuală a managementului Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman

 

Privind proiectul de hotărâre pentru modificarea componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a județului Teleorman
   Proiect hotărâre

Rezultate Selectie Dosare      Rezultate Proba Scrisa    Rezultate interviu  

Rezultate finale

Privind concursul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut, pentru un funcţionar public de execuţie din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

 - 1 funcţie publică de execuţie de inspector, clasa 1, grad profesional principal la Serviciul fonduri structurale şi de coeziune din cadrul Direcţiei managementul proiectelor cu finanţare internaţională.

Rezultate Selectie Dosare    Rezultate Proba Scrisa   

  Rezultate interviu               Rezultate finale
Privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de executie vacante de sofer din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean

Privind Depunerea Solicitării De Emitere A Acordului De Mediu

Consiliul Județean Teleorman anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare și reabilitare DJ 506, Bujoru (DN 5C) – Cervenia, km 0+000 – 17 + 400 (L = 17,4 km)”, propus a fi amplasat în județul Teleorman, comunele: Bujoru, Bragadiru, Contești și Cervenia.

 

Rezultate Selectie Dosare         Rezultatele Probei Scrise    

Rezultate contestatii proba scrisa      Rezultate interviu      

Rezultate contestatii interviu              Rezultate finale

Privind concursul de recrutare pentru ocuparea a doua funcţii publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al consiliului judeţean, astfel:

     - inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul lucrări de întreținere și investiții pe drumuri județene - Serviciul drumuri și poduri din cadrul Direcției dezvoltare locală

      - inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul achiziții publice din cadrul Direcției dezvoltare locală

Rezultate proba scrisa   Rezultate interviu    Rezultate finale

Privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean

Rezultate finale

Privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede

 

Rezultate proba scrisa       Rezultate contestatii       Rezultate finale

Privind concursul de recrutare pentru ocuparea a doua funcţii publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al consiliului judeţean, astfel:

     - inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul lucrări de întreținere și investiții pe drumuri județene - Serviciul drumuri și poduri din cadrul Direcției dezvoltare locală

      - inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul achiziții publice din cadrul Direcției dezvoltare locală

Rezultate finale la evaluarea anuală a managementului la Muzeul Judetean Te1eorman

 

Rezultate finale la evaluarea anuală a managementului la Biblioteca Judeţeană "Marin Preda" Te1eorman

 

Rezultate proba scrisa      Rezultate interviu      Rezultate finale

Privind concursul pentru promovarea unor funcţionari publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate, în gradul profesional imediat următor celui deţinut, astfel:

       - 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic superior, clasa I la Compartimentul juridic şi contencios din cadrul Direcţiei juridice si administraţie publică locală;

       - 1 funcţie publică de execuţie de inspector principal, clasa I la Compartimentul administraţie publică locală din cadrul Direcţiei juridice si administraţie publică locală;

 

Rezultate proba scrisa      Rezultate contestatii          Anunt interviu

Rezultate interviu           Rezultate finale

Privind concursul de recrutare pentru o funcţie publică de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman.

     - 1 funcţie publică de execuţie de "inspector, clasa 1, grad profesional debutant" la Compartimentul registratură, relaţii cu publicul, secretariat ATOP din cadrul Direcţieijuridice şi administraţie publică locală

 

Rezultate proba scrisa      Rezultate contestatii        Anunt interviu

Rezultate interviu          Rezultate finale

Privind concursul de recrutare pentru patru funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman.

     - 1 funcţie publică de execuţie de"inspector, clasa 1, grad profesional asistent" la Compartimentul educaţie, cultură, tineret al Serviciului Educaţie, Cultura, Relaţii Publice din cadrul Direcţiei Coordonare lnstiţutii Subordonate

       - 1  funcţie publică de execuţie " inspector, clasa 1, grad profesional superior" la Compartimentul educatie, cultură, tineret al Serviciului Educaţie, Cultura, Relaţii Publice din cadrul Direcţiei Coordonare lnstiţutii Subordonate

         - 1 funcţie publică de execuţie "consilier juridic, clasa 1, grad profesional asistent" la Serviciul privind asigurarea managementului asistentei sociale si de sănătate, din cadrul Direcţiei Coordonare Instiţutii Subordonate

       - 1 funcţie publică de execuţie "consilier, clasa 1, grad profesional asistent" la Serviciul privind asigurarea managementului asistentei sociale si de sănătate, din cadrul Direcţiei Coordonare Instiţutii Subordonate.

Privind concurs pentru promovarea în gradul profesional imediat următor celui deţinut, pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate, astfel:

      - 2 funcţii publice de execuţie de inspector superior, clasa I la Compartimentul administraţie publică locală - Cancelarie din cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală;

         - 1 funcţie publică de execuţie de inspector superior, clasa I la Serviciul financiar- contabilitate din cadrul Direcţiei economice, buget-finanţe;

     - 1 funcţie publică de execuţie de inspector superior la Serviciul fonduri de cooperare transfrontalieră din cadrul Direcţiei managementul proiectelor cu finanţare internaţională.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Consiliul Județean Teleorman aduce la cunoștința publică următoarele proiecte de hotărâri:

privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei de manager la Spitalul de Pneumoftiziologie Rosiorii de Vede
Bibliografie

 

privind închirierea unui spaţiu situat în imobilul, "Fost sediu al Băncii Agricole Sucursala Teleorman”, comuna Drăgăneşti Vlaşca, în suprafaţă utilă de 17,80 m.p., aflat în proprietate publică a judeţului Teleorman, pentru desfăşurarea de activitate de birou.

 

privind închirierea unui spaţiu situat în imobilul Centrul de Sănătate, "Regele Carol I” Deparaţi în suprafaţă utilă de 57,50 mp, aflat în proprietate publică a judeţului Teleorman, pentru desfăşurarea de activitate medicală.

 

la evaluarea anuală a managementului Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman

 

Privind concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă din aparatul de specialitate al consiliului judeţean, astfel:

     - director executiv adjunct la Direcţia Managementul proiectelor cu finanţare internaţională.

privind închirierea unui spaţiu situat în imobilul, "Fost sediu al Băncii Agricole Sucursala Teleorman”, comuna Drăgăneşti Vlaşca, în suprafaţă utilă de 17,80 m.p., aflat în proprietate publică a judeţului Teleorman, pentru desfăşurarea de activitate de birou.

 

privind închirierea unui spaţiu situat în imobilul Centrul de Sănătate, "Regele Carol I” Deparaţi în suprafaţă utilă de 56,40 mp, aflat în proprietate publică a judeţului Teleorman, pentru desfăşurarea de activitate medicală.

 

Privind concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice vacante din aparatul de specialitate al consiliului judetean, astfel:

 • inspector, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul Registratura, Relatii cu Publicul, Secretariat ATOP din cadrul Directiei Juridice si Administratie Publica Locala

Privind concursul de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice vacante din aparatul de specialitate al consiliului judetean, astfel:

   - consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul Disciplina in constructii din cadrul Directiei Urbanism si amenajarea teritoriului

   - inspector, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul control intern / managerial din cadrul Directiei Urbanism si amenajarea teritoriului

Bibliografie

Privind concursul pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria

 Grila de punctare
     Rezultatul final al concursului

concurs de recrutare pentru ocuparea a patru funcţii publice vacante din aparatul de specialitate al consiliului judeţean, astfel:

- "inspector, clasa 1, grad profesional asistenţ" la Compartimentul administrare drumuri judeţene din cadrul Direcţiei dezvoltare locală;

- "inspector, clasa 1, grad profesional debutant" la Compartimentul lucrări de întreţinere şi investiţii pe drumurile judeţene din cadrul Direcţiei dezvoltare locală;

- "inspector, clasa 1, grad profesional asistenţ" la Compartimentul achiziţii publice din cadrul Direcţiei dezvoltare locală;

- "inspector, clasa 1, grad profesional debutant" la Compartimentul achiziţii publice din cadrul Direcţiei dezvoltare locală;

Consiliul Județean Teleorman, titular al proiectului „Reabilitare DJ 503 Drăganești Vlașca (DE70) – limita județului Dâmbovița, km 38+838 – km 87+ 070 (L = 48,132 km)”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman:
Nu se supune evaluării impactului asupra mediului și
Nu se supune evaluării adecvate
Întregul anunț

privind concursul de recrutare pentru ocuparea a trei funcţii publice vacante din aparatul de specialitate al consiliului judeţean, după cum urmează:

- " inspector, clasa 1, grad profesional asistent" la Compartimentul educaţie , cultura, tineret al Serviciului Educaţie, Cultura, Relaţii Publice din cadrul Direcţiei Coordonare Instiţutii Subordonate.

- "consilier, clasa 1, grad profesional superior" la Serviciul privind asigurarea managementului asiţentei sociale si de sănătate, din cadrul Direcţiei Coordonare Instiţutii Subordonate.

- "consilier juridic, clasa 1, grad profesional asistent" la Serviciul privind asigurarea managementului asiţentei sociale si de sănătate, din cadrul Direcţiei Coordonare Instiţutii Subordonate.

 

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – Reabilitare DJ 503 Dragănesti Vlașca ( DE70)- limita județului Dâmbovița, Km 38+838- Km 87+070 ( L=48,132 Km), propus a fi amplasat în comunele Drăgănești Vlașca, Botoroaga, Moșteni, Blejești, Purani, Siliștea , Poeni, județul Teleorman.
Memoriu mediu DJ 503

 

privind concursul de promovare în grad profesional pentru o funcție publică de execuție din aparatul de specilalitate

privind închirierea unui spaţiu situat în imobilul, "Spitalul de Psihiatrie Poroschia” (parter în cadrul Dispensarului) în suprafaţă utilă de 37,98 m.p., proprietate publică a judeţului Teleorman, pentru desfăşurarea de activitate farmaceutică de uz uman.

privind închirierea unui spaţiu situat în imobilul, "Fost sediu al Băncii Agricole Sucursala Teleorman”, comuna Drăgăneşti Vlaşca, în suprafaţă utilă de 17,80 m.p., aflat în proprietate publică a judeţului Teleorman, pentru desfăşurarea de activitate de birou.

privind închirierea unui spaţiu situat în imobilul Centrul de Sănătate, "Regele Carol I” Deparaţi în suprafaţă utilă de 56,40 mp, aflat în proprietate publică a judeţului Teleorman, pentru desfăşurarea de activitate medicală.

privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii de Vede

privind concursul de recrutare pentru ocuparea a trei funcţii publice vacante din aparatul de specialitate al consiliului judeţean, după cum urmează:

- " inspector, clasa 1, grad profesional asistent" la Compartimentul educaţie , cultura, tineret al Serviciului Educaţie, Cultura, Relaţii Publice din cadrul Direcţiei Coordonare Instiţutii Subordonate.

- "consilier, clasa 1, grad profesional superior" la Serviciul privind asigurarea managementului asiţentei sociale si de sănătate, din cadrul Direcţiei Coordonare Instiţutii Subordonate.

- "consilier juridic, clasa 1, grad profesional asistent" la Serviciul privind asigurarea managementului asiţentei sociale si de sănătate, din cadrul Direcţiei Coordonare Instiţutii Subordonate.

de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică la spitalele publice al căror management al asistenței medicale a fost transferat Consiliului Județean Teleorman

de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică la spitalele publice al căror management al asistenței medicale a fost transferat Consiliului Județean Teleorman

Rezultatele finale la evaluarea anuala a managementului la Muzeul Judetean Te1eorman

Rezultatele finale la evaluarea anuala a managementului la Biblioteca Judeţeana "Marin Preda" Te1eorman

pentru organizare evaluare/selecţie prealabilă în vederea desemnarii membrilor Consiliului de administraţie pentru S.C. PISCICOLA S.R.L., cu sediul în com. Mârzăneşti, judeţul Teleorman, după cum urmează:

       Posturi în selectie:

      - 3 membri în Consiliul de administraţie al SC PISCICOLA SRL, după cum urmează:

       a) l membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

       b) 2 membri cu studii economice sau juridice şi experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani;

privind concursul de recrutare pentru ocuparea a sase funcţii publice vacante din aparatul de specialitate al consiliului judeţean, după cum urmează:

- "inspector, clasa I, grad profesional debutant" la Compartimentul Registratura, Relatii cu Publicul, Secretariat ATOP, din cadrul Direcţiei Juridice si Administratie Publica Locala.

- "inspector, clasa I, grad profesional asistent" la Compartimentul Registratura, Relatii cu Publicul, Secretariat ATOP, din cadrul Direcţiei Juridice si Administratie Publica Locala.

- "inspector, clasa I, grad profesional principal" la Compartimentul Registratura, Relatii cu Publicul, Secretariat ATOP, din cadrul Direcţiei Juridice si Administratie Publica Locala.

- "referent, clasa III, grad profesional superior" la Compartimentul Cancelarie, din cadrul Direcţiei Juridice si Administratie Publica Locala.

- "consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant" la Compartimentul Administratie Publica Locala, din cadrul Direcţiei Juridice si Administratie Publica Locala.

- "sef serviciu, gradul II la Serviciul Juridic, Contencios si Administratie Publica Locala, din cadrul Direcţiei Juridice si Administratie Publica Locala.

privind concursul de recrutare pentru ocuparea a patru funcţii publice vacante din aparatul de specialitate al consiliului judeţean, după cum urmează:

- "consilier juridic clasa I, grad profesional principal" la Compartimentul Disciplina in Constructii din cadrul Direcţiei Urbanism si Amanajarea Teritoriului.

- "inspector clasa 1, grad profesional asistent" la Compartimentul Disciplina in Constructii din cadrul Direcţiei Urbanism si Amanajarea Teritoriului.

- "referent, clasa III, grad profesional asistent" la Compartimentul Disciplina in Constructii din cadrul Direcţiei Urbanism si Amanajarea Teritoriului.

- "inspector clasa 1, grad profesional principal" la Compartimentul Autorizarea Constructiilor din cadrul Direcţiei Urbanism si Amanajarea Teritoriului.

privind concursul de recrutare pentru ocuparea a cinci funcţii publice vacante din aparatul de specialitate al consiliului judeţean, după cum urmează:

- "consilier juridic, clasa I, grad profesional superior" la Biroul resurse umane, salarizare și monitorizare funcții publice din cadrul Direcției economice, buget-finanțe.

- "inspector, clasa 1, grad profesional superior" la Biroul resurse umane, salarizare și monitorizare funcții publice din cadrul Direcției economice, buget-finanțe.

- "inspector, clasa 1, grad profesional superior" la Serviciul financiar contabilitate din cadrul Direcției economice, buget-finanțe.

- "inspector, clasa 1, grad profesional debutant" la Serviciul financiar contabilitate din cadrul Direcției economice, buget-finanțe.

- "inspector, clasa 1, grad profesional principal" la Biroul buget venituri si cheltuieli, Compartimentul buget, venituri din cadrul Direcției economice, buget-finanțe.

privind dezbaterea publică cu privire la Planul de Menţinere a Calităţii Aerului în judeţul Teleorman

Consiliul Judeţean Teleorman anunţă publicul interesat asupra dezbaterii publice privind propunerea de elaborare a Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Teleorman, care va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Teleorman, Alexandria, str. Dunării, nr. 178, în data de 22.03.2017, începând cu orele 15.00.

Privind concurs de recrutare pentru ocuparea a patru funcţii publice vacante din aparatul de specialitate al consiliului judeţean, după cum urmează:

- "inspector, clasa 1, grad profesional asistent" la Compartimentul administrare drumuri judeţene din cadrul Direcţiei dezvoltare locală.

- "inspector, clasa 1, grad profesional debutant" la Compartimentul lucrări de întreţinere şi investiţii pe drumurile judeţene din cadrul Direcţiei dezvoltare locală .

- "inspector, clasa 1, grad profesional asistent" la Compartimentul achiziţii publice din cadrul Direcţiei dezvoltare locală.

- "inspector, clasa 1, grad profesional debutant" la Compartimentul achiziţii publice din cadrul Direcţiei dezvoltare locală.

Privind concurs de recrutare pentru ocuparea a opt funcţii publice vacante din aparatul de specialitate al consiliului judeţean, după cum urmnează :

- "consilier, clasa I, grad profesional superior" la Serviciul fonduri structurale si coeziune;
- "inspector, clasa I, grad profesional superior" la Serviciul fonduri structurale si coeziune;
- "inspector, clasa I, grad profesional principal" la Serviciul fonduri structurale si coeziune;
- "inspector, clasa I, grad profesional asistent" Serviciul fonduri structurale si coeziune;
- "consilier, clasa I, grad profesional superior" la Serviciul fonduri de cooperare transfrontalieră;
- "inspector, clasa I, grad profesional principal" la Serviciul fonduri de cooperare transfrontalieră;
- "inspector, clasa I, grad profesional asistent" la Serviciul fonduri de cooperare transfrontalieră;
- "inspector, clasa I, grad profesional debutant" la Serviciul fonduri de cooperare transfrontalieră;

Privind concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice vacante din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, după cum urmează:

 • "consilier, clasa I, grad profesional superior" la Compartimentul administrare baze de date electronice
 • "inspector, clasa I, grad profesional asistent" la Compartimentul administrare baze de date electronice

Privind concursul de recrutare pentru funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul utilităţi publice al Direcţiei dezvoltare locală din cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Privind concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante din aparatul de specialitate al consiliului judetean, astfel:

 • inspector, clasa 1, grad profesional superior  la Serviciul financiar contabilitate din cadrul Direcţiei economice, buget-finanţe.

 • inspector, clasa 1, grad profesional debutant  la Serviciul financiar contabilitate din cadrul Direcţiei economice, buget-finanţe.

Privind concursul de recrutare pentru funcții publice de conducere de șef serviciu gradul II in cadrul Direcției managementul proiectelor cu finantare internationala

Privind concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante din aparatul de specialitate al consiliului judetean, astfel:

 • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Biroul resurse umane, salarizare si monitorizare functii publice din cadrul Directiei economice, buget-finante
 • consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul resurse umane, salarizare si monitorizare functii publice din cadrul Directiei economice, buget-finante
 • inspector, clasa I, grad profesional debutant la Biroul resurse umane, salarizare si monitorizare functii publice din cadrul Directiei economice, buget-finante

Privind completarea Regulamentului concursului de eseuri "Sănătatea din livadă

Privind modificarea Regulamentului concursului de eseuri "Sanatatea din livada"

Privind proiectul de hotarare pentru aprobarea "Strategiei pentru eficienta energetica a judetului Teleorman pentru perioada 2016 - 2025"

Pentru ocuparea funcției de manager la Spitatul Județean De Urgență Alexandria
Modificare condiții de participare

Privind elaborarea Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Teleorman

Privind premierea câştigători lor concursului de creaţie literară "Copiii noştri talentaţi"

 • ANUNȚ

Privind concursul de eseuri "Sănătatea din livadă" - Regulamentul concursului

Privind rezultatele finale la analizarea noului proiect de management a managerului Muzeului Judeţean Teleorman - PROIECT DE MANAGEMENT (2016 - 2021) LA MUZEUL JUDEŢEAN TELEORMAN

Privind concursul de recrutare pentru funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul utilităţi publice al Direcţiei dezvoltare locală din cadrul Consiliului Judetean Teleorman

Privind concursul pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede

Privind concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al consiliului județean, astfel:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul administrare baze de date electronice
 • inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul administrare baze de date electronice

Privind concursul de recrutare pentru funcții publice de conducere de șef serviciu gradul II in cadrul Direcției managementul proiectelor cu finantare internationala

Privind concursul de recrutare pentru funcții publice de conducere de șef serviciu gradul II in cadrul Direcției managementul proiectelor cu finantare internationala

Privind concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de conducere de director la Căminul pentru Persoanele Vârstnice Cervenia

Privind concursul de promovare in grad profesional.

Privind rezultatele finale la evaluarea anuală a managementului Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman

Privind rezultatele finale la evaluarea finală a managementului Muzeului Judeţean Teleorman - RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU EVALUAREA MANAGEMENTULUI LA MUZEUL JUDEŢEAN TELEORMAN

Privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de director executiv al Direcției managementul proiectelor cu finantare internationala

Privind concursul de promovare in grad profesional.

Privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de director executiv adjunct al Direcției de dezvoltare locală.

Privind închiderea în totalitate a circulației rutiere pe drumul județean DJ 679 E, între localitățile Siliștea Gumești și Tătărăștii de Sus, începând cu data de 28.04.2016 ora 17.00

Privind concursul de recrutare pentru funcţii publice vacante in cadrul Direcţiei dezvoltare locală din Consiliul Judeţean Teleorman

Privind concursul pentru ocuparea unor funcţii vacante din cadrul Direcţiei  urbanism şi amenajarea teritoriului;

Privind concursul pentru ocuparea unor funcții vacante la Direcția coordonare institutii subordonate

Privind REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE , la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, ce se va desfăşura În intervalul 28.03.2016 -31.03.2016

Privind concursul de recrutare pentru funcţiile publice de execuţie vacante la  Serviciul fonduri structurale şi de coeziune din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Privind concursul de recrutare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa 1, grad profesional debutant la serviciul financiar - contabilitate al Directiei economice buget- finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman

Privind concursul pentru ocuparea funcţiei de manager al Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, persoană fizică, în perioada 28 martie -31 martie 2016

Privind concursul de recrutare pentru funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu, gradul II, la Serviciul drumuri şi poduri al Direcţiei dezvoltare locală, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman

Privind concursul pentru ocuparea unor funcții vacante în cadrul Direcției juridice și administrație publică locală

Privind iniţierea procesului de elaborare a Planului de menţinere a calităţii aerului

Privind concursul pentru ocuparea unor funcții vacante la Direcția coordonare instituţii subordonate

Privind concursul de recrutare pentru funcţii publice vacantein cadrul Direcţiei dezvoltare locală din Consiliul Judeţean Teleorman

Privind concursul de recrutare pentru funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei dezvoltare locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman

Privind concursul pentru ocuparea unor  functii publice vacante in cadrul Direcției economice, buget-finante, Biroul resurse umane, salarizare si monitorizare functii publice

Privind evaluarea/selecţia prealabilă în vederea desemnarii unor membri in Consiliul de administraţie pentru S.C. PISCICOLA S.R.L.

Privind concursul de recrutare pentru funcții publice de conducere de șef serviciu gradul II in cadrul Direcției managementul proiectelor cu finantare internationala

Privind concursul pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede

Privind concursul pentru ocuparea unor funcţii vacante la  Directia coordonare instituţii subordonate;

Privind rezultatul final la concursul organizat în vederea încredinţării managementului Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman

Privind evaluarea/selecţia prealabilă în vederea desemnarii unor membri in Consiliul de administraţie pentru S.C. PISCICOLA S.R.L.

Privind rezultatul interviului la concursul organizat în vederea încredinţării managementului Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman

Privind concursul pentru ocuparea unor funcţii vacante din cadrul Direcţiei Dezvoltare Locală

Privind concursul pentru ocuparea funcției de manager al Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman
Privind concursul pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul Județean de Psihiatrie Poroschia

Privind concursul de recrutare pentru funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu gradul II la Serviciul achiziții publice, drumuri și poduri al Direcției dezvoltare locală

Privind concursul de promovare în grad profesional pentru funcții publice de executie din cadrul aparatului de specilalitate

Privind concursul pentru ocuparea unor funcţii vacante din cadrul Directiei juridice si administratie publica locala

Privind evaluarea/selecţia prealabilă în vederea desemnarii membrilor Consiliului de administraţie pentru S.C. PISCICOLA S.R.L.

Privind concursul de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman

Privind concursul pentru ocuparea unor funcţii vacante din cadrul Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului;

Privind concursul pentru ocuparea  postului contractual vacant de şofer

Privind concurs de promovare in grad profesional pentru funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate
Privind concursul de recrutare pentru funcţiile vacante din cadrul Serviciului fonduri structurale şi de coeziune

Privind concursul pentru ocuparea funcţiilor de executie vacante la  Directia coordonare instituţii subordonate;

Privind concursul pentru ocuparea unor funcţii vacante din cadrul Direcţiei Dezvoltare Locală si Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului;

Privind concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul Serviciului achizitii publice, drumuri si poduri al Direcţiei Dezvoltare Locală

Privind:     pentru ocuparea postului contractual vacant de şofer, tr.I la Compartimentul gestiune, protocol şi administrativ din cadrul Direcţiei economice, buget-finanţe.

Privind:aprobarea bugetului  propriu al judeţului Teleorman pe anul 2015 şi estimările pentru anii 2016-2018

Pentru închirierea unui spaţiu, situat în imobilul Centrul de Sănătate ,,Regele Carol I” Deparaţi, în suprafaţă utilă de 12,00 m.p., aflat în proprietate publică a judeţului Teleorman, pentru desfăşurarea de activitate farmaceutică de uz uman.

Privind concursul pentru ocuparea funcţiilor de executie vacante la  Directia coordonare instituţii subordonate;

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
Privind concursul de recrutare pentru funcţiile publice de executie vacante din cadrul Serviciului juridic, contencios si administratie publica locala

Privind concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de la Compartimentul financiar-contabilitate al Serviciului financiar-contabilitate, buget din cadrul Directiei economice, buget-finante.

Privind concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de la Compartimentul lucrări de întreţinere şi investiţii pe drumuri judeţene din cadrul Serviciului achizitii publice, drumuri si poduri al Direcţiei Dezvoltare Locală

Privind concursul de promovare în grad profesional pentru următoarele funcții publice de executie din cadrul aparatului de specilalitate

Privind concursul pentru ocuparea funcţiilor de executie vacante la  Directia juridica administraţie publică locală si Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului;

Privind concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante la Compartimentul juridic şi contencios din cadrul Serviciului juridic, contencios şi administraţie publică locală;

Privind concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante la Compartimentul lucrări de întreţinere şi investiţii pe drumuri judeţene din cadrul Serviciului achizitii publice, drumuri si poduri al Direcţiei Dezvoltare Locală

"Un fruct pe zi - O viaţă sănătoasă" Competiţie între unităţile şcolare din judeţul Teleorman

Privind concursul de recrutare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier jurdic, clasa 1, grad profesional superior la Compartimentul disciplina in constructii din cadrul Serviciului autorizarea construcţiilor, disciplin in constructii şi protecţia mediului al Directiei urbanism si amenajarea teritoriului.

Privind vânzarea unui imobil din domeniul privat al judeţului Teleorman

Privind rezultatul solutionarii contestatiilor depuse la concursul de management organizat in vederea incredintarii managementului Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman

Privind concursul de recrutare pentru 3 functii publice de executie vacante din cadrul Directiei de sanatate, educatie, cultura, sport, ONG-uri, comunicare si relatii publice

Privind rezultatul selectiei dosarelor depuse la concursul de management organizat in vederea incredintarii managementului Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman si stabilirea calendarului de desfasurare a concursului

Privind reabilitarea si modernizarea unor drumuri de interes public
Privind reabilitarea si modernizarea unor drumuri de interes public

Privind concursul organizat pentru ocuparea postului de manager al Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman

Concurs pentru ocuparea functie contractuale de executie vacanta de referent, treapta II, la Compartimentul disciplina in constructii al Serviciului autorizarea constructiilor, disciplina in constructii si protectia mediului din cadrul Directiei urbanism si amenajarea teritoriului.

Concurs pentru functia publica de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul buget, venituri si cheltuieli al Serviciului financiar-contabilitate, buget din cadrul Directiei economice, buget-finante.

Privind reabilitarea si modernizarea unor drumuri de interes public

Concurs de recrutare pentru: consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul financiar-contabilitate al Serviciului financiar -contabilitate buget; inspector, clasaI, grad profesional principal la Compartimentul fonduri de cooperare transfrontaliera din cadrul Directiei managementul proiectelor cu finantare internationala; consilier juridic, grad profesional asistent la Compartimentul juridic si contencios al Serviciului juridic, contencios si administratie publica din cadrul Directiei juridice si administratie publica locala

Concurs de recrutare pentru functia publica de executie vacanta de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul juridic si contencios al Serviciului juridic, contencios si administratie publica locala din cadrul Directiei juridice si administratie publica locala

Privind rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului de manager al Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman

Privind rezultatul primei etape a concursului organizat pentru ocuparea postului de manager al Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman

Privind proiectul "Solutii informatice integrate pentru gestiunea registrului agricol in format electronic si managementul activititilor interne ale institutiilor publice in cadrul parteneriatului dintre Consiliul Judetean Teleorman si 15 UAT-uri"

Privind concursul de management organizat in vederea incredintarii managementului Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman

Privind rezultatul solutionarii contestatiei depuse impotriva rezultatului selectei dosarelor la concursul de management organizat in vederea incredintarii managementului Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman

Concurs de recrutare pentru functia publica de executie vacanta de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul juridic si contencios al Serviciului juridic, contencios si administratie publica locala din cadrul Directiei juridice si administratie publica locala

Privind rezultatul selectiei de dosare in vederea incredintarii managementului Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman sistabilirea calendarului de desfasurare a concursului

Concurs de promovare în grad profesional

Privind concursul de management organizat in vederea incredintarii managementului Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman

ARHIVA ANUNTURI