Page 7 - Album Monografic Judetul Teleorman
P. 7

POZIłIAGEOGRAFICĂ                   GEOGRAPHICALPOSITION


                                                    o
                                   It is situated at the intersection of 44 N Parallel
       Situat la intersecŃia paralelei 44 N cu meridianul
                       o
                                with the 25 E meridian, Teleorman County territory is
                                      o
      o
     25 E,teritoriuljudeŃuluiTeleormansedesfăşoarăîntre:
                                unrolledbetween:
     nord -comunaSârbeni- 44 30'31”,
                  o
                                North -SârbeniCommune-44 30'31 ,
                                               o
                 o
     sud -oraşulZimnicea- 43 37'07”,
                                South -ZimniceaTown - 43 37'07 ,
                                             o
     vest- comu naPlopiiSlăviteşti-24 39',
                     o
                                                  o
                                West- PlopiiSlăviteştiCommune- 24 39',
     Est- comunaBujoreni- 25 48'.
                 o
                                East-BujoreniCommune-25 48'.
                                               o
       Teleormanul este aşezat în partea sudică, în zona
                                   Teleorman is situated in the South part, in the
     centrală a Câmpiei Române, fiind încadrat de judeŃele
                                central area of Romanian Plain, being limited byArgeş
     Argeş şi DâmboviŃa la nord, Giurgiu la est şi Olt la vest,
                                and DâmboviŃa Counties in the North part, Giurgiu in
     iar la sud de fluviul Dunărea, care constituie graniŃa
                                the East part and Olt in the West part, in the South part
     RomânieicuBulgariapecirca90 Km.
                                by Danube River, which makes our country border
       Între aceste limite, suprafaŃa judeŃului este de
                                with Bulgaria on about 90 km. Between these limits,
     5872 Km , încadrându-se din acest punct de vedere
          2
                                our county surface is of 5 872 km , situated, from this
                                                2
     între judeŃele mijlocii şi ocupând locul 19 la nivel de
                                point of view, between the middle counties, being on
     Ńar . ă
                                the19thplaceatthecount ry level.


                                7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12