CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN 25 FEBRUARIE 2009, ORELE 11,00

 

 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Integrat de Gestionare a Calitatii Aerului pentru localitatile Turnu Mgurele și Zimnicea.

 

                2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Teleorman și Inspectoratul de Poliție al județului Teleorman în domeniul siguranței rutiere pe drumurile județene.

 

3.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării prețului minim de pornire al licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman.

 

                5.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind validarea nominală a membrilor ATOP, pentru mandatul 2008-2012.

 

 6.  Proiect de hotarare pentru suspendarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 115 din 30 septembrie 2008 privind numirea domnului Vlad Eugen Ovidiu în funcția de director al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

 7.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 93 din 27 august 2008 privind aprobarea listei spațiilor medicale și a terenurilor aferente, aflate în proprietatea privată a județului și în administrarea Consiliului Județean Teleorman ce urmează să fie vândute.

 

  8.  Diverse.