Programul Operațional Capacitate Administrativă

 

1. Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale și de planificare strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman

 

2. Capacitate administrativă modernă și inovativă

 

3. Anticorupție prin etică, integritate și transparență la nivelul județului Teleorman