PREZENTARE GENERALĂ PROIECT

Titlu Proiect Capacitate administrativa moderna si inovativa
Cod proiect 129754
Beneficiar: Județul Teleorman
Obiectiv general /Scopul proiectului Obiectivul general consta în îmbunatatirea capacitatii administrative, a calitatii si eficientei serviciilor publice furnizate la nivelul Consiliului Judetean Teleorman, din regiunea mai putin dezvoltata Sud-Muntenia, prin introducerea unor proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei conform reglementarilor europene si nationale (digitizarea proceselor de administrare a documentelor si retro-digitalizarea documentelor din arhivă).
Obiective specifice:
  • OS 1. Masuri de simplificare a procedurilor administrative si reducerea birocratiei prin digitizarea proceselor de administrare a documentelor la nivelul Consiliului Judetean Teleorman.
  • OS2. Retro-digitalizarea documentelor din arhiva Consiliului Judetean Teleorman in vederea simplificarii proceselor si procedurilor administrative si reducerea timpilor de efectuare a activitatilor curente.
Rezultate aşteptate:
  1. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate; - atins prin Rezultat proiect 1 – Implementarea sistemului de digitizare a proceselor de administrare a documentelor
  2. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate; - atins prin Rezultat proiect 3 – Arhiva Consiliului Judetean retro-digitalizata
Data de începere: 14.06.2019
Perioada si durata de implementare: 20 luni
Valoarea totala a proiectului 2,893,002.56 lei, din care:
- 2,835,142.51 lei reprezentand asistență financiară nerambursabilă - 98% din valoarea eligibilă (Fondul Social European si Bugetul National)
- 57,860.05 lei reprezentand contribuție locală - 2% din valoarea eligibilă (Bugetul Consiliului Judetean Teleorman).
Rezultatele proiectului:
Rezultatul 1 de program – ”Mecanisme și proceduri standard, implementate la nivel local, pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung”
Rezultatul 3 de program – ”Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local”

Autoritatea publică locală – Județul Teleorman – a implementat un sistem informatic integrat, cu scopul digitizării proceselor de administrare a documentelor și retrodigitalizarea arhivei Consiliului. Această activitate a fost precedată de finalizarea Analizei fluxurilor informaționale și a procedurilor de arhivare.

Rezultatul 5 de program – ”Cunoștințe și abilități, ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale, îmbunătățite”

Crearea unui mediu profesionist de lucru și creșterea eficienței personalului și a productivității în instituție, prin facilitarea accesului rapid la informații și documente; au fost instruiți 25 de utilizatori, dintre care 5 administratori, dar grupul țintă al proiectului cuprinde întreg aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, personal de conducere și de execuție, precum și consilierii județeni, grup țintă care a fost selectat prin respectarea principiilor egalității de șanse, nediscriminării și egalității de gen.