PREZENTARE GENERALA PROIECT

Titlu Proiect Imbunatatirea capacitatii institutionale si de planificare strategica a administratiei publice din judetul Teleorman
Cod MySMIS/Cod SIPOCA 126118/530
Beneficiar: Judetul Teleorman
Scop: Crearea cadrului strategic privind dezvoltarea judetului, astfel incat banii publici sa fie cheltuiti in mod rational, transparent, corect, in interesul tuturor membrilor societatii si in concordanta cu nevoile acestora.
Obiectiv general Imbunatatirea capacitatii institutionale si de planificare strategica a administratiei publice din judetul Teleorman, in vederea cresterii calitatii deciziilor si a dezvoltarii mecanismelor de fundamentare a initiativelor de politici publice la nivel judetean. Prin implementarea proiectului se va atinge obiectivul general care va contribui la crearea unei administratii publice judetene mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al cetatenilor.
Obiective specifice: - Elaborarea Strategiei de dezvoltare durabila a judetului Teleorman pentru perioada 2021-2030

- Actualizarea Strategiei pentru eficienta energetica a Judetului Teleorman pentru perioada 2016-2025 - activitatea se afla in etapa de pregatire a achizitiei,

- Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Rurala a judetului Teleorman pentru perioada 2022-2030- activitatea se afla in etapa de consultare publica;

Anunt consultare publica

- Instruirea personalului CJ Teleorman in domeniul managementului strategic

 

Rezultate proiect:

- Trei studii de planificare strategica:

- Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Teleorman pentru perioada 2021-2030 - realizata si aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 37 din 18 februarie 2022,

- Actualizarea Strategiei pentru eficienta energetica a Judetului Teleorman pentru perioada 2023-2030 - activitatea se afla in etapa de pregatire a achizitiei,

- Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Rurala a judetului Teleorman pentru perioada 2022 - 2030 - activitatea se afla in etapa de pregatire a achizitiei;

- 40 persoane instruite in domeniul managementului strategic:

   - 25 persoane in managementul strategic in administratia publica;

   - 15 persoane in domeniul urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea si disciplina in constructii și protecția mediului - activitate realizată.

Data de incepere: 13.12.2018
Perioada si durata de implementare: 13.12.2018 - 13.12.2023
60 luni
Valoarea totala a proiectului 645.049,12 lei, din care:

- asistenta financiara nerambursabila (98% din valoarea eligibila) - 632.148,14 lei

- contributie locala (2% din valoarea eligibila) - 12.900,98 lei.


 

Centralizator achizitii

Nr. crt Tip procedura Stadiu achizitie Denumire procedura Contractant Nr/Data contract Obiect contract
1. Achizitie directa Finalizata Achizitie de servicii de informare si publicitate Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia - Craiova Nr.16/11.02.2019 Servicii de informare si publicitate
2. Achizitie directa Finalizata Achizitie de echipamente/bunuri
Lot 1 - echipamente IT pentru EIP
S.C. ELSACO SOLUTIONS S.R.L. Nr.41/16.04.2019 Furnizare de echipamente/bunuri
Finalizata Achizitie de echipamente/bunuri
Lot 2 - scaun ergonomic de birou
S.C GLOBAL NETWORK S.R.L Nr.87/27.06.2019

 

Furnizare de echipamente/bunuri
Finalizata Achizitie de echipamente/bunuri
Lot 3 - furnituri si articole marunte de birou, cartuse imprimanta
S.C. DNS BIROTICA S.RL. Nr.40/16.04.2019 Furnizare de echipamente/bunuri
Finalizata Achizitie de echipamente/bunuri
Lot 4 - aparat foto
S.C. LAPTOP AID S.R.L Nr.36/20.03.2019 Furnizare de echipamente/bunuri
3.

Procedura simplificata

Finalizata Achizitie de servicii de elaborare studii - Lot 1 Elaborarea Strategie de dezvoltare durabila a judetului 2021- 2030; S.C.SYNESIS PARTNERS S.R.L Nr.4/19.01.2021

Servicii elaborare studii - Lot 1 Elaborarea Strategiei de dezvoltare durabila a judetului Teleorman pentru perioada 2021- 2030;

4.

Cerere de oferte/Procedura simplificata

Finalizata Achizitie de servicii de elaborare studii - Actualizarea Strategiei pentru eficienta energetica a judetului Teleorman pentru perioada 2016- 2025; S.C. SERVELECT S.R.L NR.43/10.02.2023

Servicii elaborare studii - Lot2

Actualizarea Strategiei pentru eficienta energetica a judetului

Teleorman pentru perioada  2016- 2025;

5.

Cerere de oferte/Procedura simplificata

Finalizata

Elaborarea Strategiei de dezvoltare Rurala a judetului Teleorman pentru perioada 2022- 2030; S.C.SYNESIS PARTNERS S.R.L NR.23/31.01.2023

Servicii elaborare studii - Elaborarea Strategiei de

dezvoltare Rurala a

judetului Teleorman

pentru perioada

2022- 2030

6. Achizitie directa Finalizata Achizitie servicii de transport S.C. SIGMAN - IMPEX S.R.L Nr.165/21.10.2019 Servicii de transport
7. Achizitie directa Finalizata Achizitie servicii de training /instruire personal in domeniul managementului strategic S.C. AVANGARDE BUSINESS GROUP S.R.L Nr.180/28.11.2019   Servicii de training /instruire personal

 

Documente strategice de interes judetean, realizate in cadrul proiectului

"lmbunatatirea capacitatii institutionale si de planificare  strategica a administratiei publice din judetul Teleorman",

Cod SIPOCA 530, Cod MySMIS 126118

 

     In calitate de beneficiar, Consiliul Judetean Teleorman implementeaza in conformitate cu prevederile Contractului de finantare nr. 298 de 13 decembrie 2018, proiectul "Imbunatatirea capacitatii institutionale si de planificare strategica a administratiei publice din judetul Teleorman", co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014 - 2020.

    Perioada de implementare a proiectului este prelungita pană la data de 13 decembrie 2023 (60 luni).

Valoarea totală a proiectului este de 645.049, 12 lei, din care: asistenta financiara nerambursabila (98% din valoarea eligibila) - 632.148,14 lei contributie locală (2% din valoarea eligibila) - 12.900,98 lei.

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea capacitatii institutionale si de planificare strategica a administratiei publice din judetul Teleorman, in vederea cresterii calitatii deciziilor si a dezvoltarii mecanismelor de fundamentare a initiativelor de politici publice la nivel judetean.

Rezultatele proiectului:

-Trei studii de planificare strategica:

1.Strategia de Dezvoltare Durabila a judetului Teleorman pentru perioada 2021- 2030 - realizata si aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 37 din 18 februarie 2022

2.Actualizarea Strategiei pentru eficienta energetica a Judetului Teleorman pentru perioada 2016 - 2025 - activitatea se afla in etapa de pregatire a achizitiei,

3.Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Rurala a judetului Teleorman pentru perioada 2022 - 2030 - activitatea se afla in etapa de pregatire a achizitiei;

        -40 persoane instruite in domeniul managementului strategic: (25 persoane in managementul strategic in

administraţia publică; 15 persoane in domeniul urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea si disciplina in

constructii si protectia mediului - activitate realizata.

Consiliul Judetean Teleorman, ca autoritate deliberativa a administratiei publice locale, constituita la nivel judetean pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasenesti si municipale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean, are misiunea de a adopta strategii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala si de mediu ale judetului si de a urmări, in cooperare cu autoritatile administratiei publice locale interesate, masurile necesare pentru realizarea acestora.

Astfel, atat la nivelul judetului Teleorman se va realiza un document strategic actualizat, in domeniul eficientei energetice, care sa cuprinda toate obiectivele de investitii pentru care se doreste sa se solicite finantare, in cadrul diferitor programe de finanţare cat si elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Rurala a judetului Teleorman pentru perioada 2022 - 2030.

Strategia sectoriala de dezvoltare rurala a judetului Teleorman, va fi adaptata  in functie de nevoile identificate, prioritizarea investitiilor si gestionarea eficienta a resurselor necesare pentru implementarea atat a proiectelor noi, cat si a celor aflate in derulare, ce vor contribui la progresul general al judetului.

Cele trei documente strategice sunt corelate cu noile prioritati investitionale  la  nivel judetean, in concordanta cu obiectivele strategice la nivel national si european.

Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoanele de contact sunt: manager proiect - Rodica Chivu, telefon: 0765252331, e-mail: proiecteteleorman@gmail.com.

 

 

Vizite de studiu in cadrul proiectului "Imbunatatirea capacitatii institutionale si de planificare strategica a administratiei publice din judetul Teleorman",

 Cod SIPOCA 530, Cod MySMIS 126118

In calitate de beneficiar, Consiliul Judetean Teleorman implementeaza, incepand cu data de 13 decembrie 2018, proiectul "Imbunatatirea capacitatii institutionale si de planificare strategica a administratiei publice din judetul Teleorman", co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014 -2020.

Perioada de implementare este de 22 luni, valoarea totala a proiectului fiind de 956.789,12 lei, din care asistenta financiara nerambursabila (98% din valoarea eligibila) -937.653,34 lei si contributie locala (2% din valoarea eligibila) -19.135,78 lei.

Obiectivul general al proiectului este Imbunatatirea capacitatii institutionale si de planificare strategica a administratiei publice din judetul Teleorman, in vederea cresterii calitatii deciziilor si a dezvoltarii mecanismelor de fundamentare a initiativelor de politici publice la nivel judetean.

Rezultatele proiectului:

-  2 studii de planificare strategica (Strategia de dezvoltare durabila a judetului Teleorman pentru perioada 2021-2030 si Actualizarea Planului de Amenajare Teritoriala a Judetului Teleorman);

- 40 persoane instruite In domeniul managementului strategic (25 persoane in managementul strategic in administratia publica si 15 persoane in domeniul urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea si disciplina in constructii si protectia mediului).

In conformitate cu cererea de finantare -Subactivitatea 3.2 -"Imbunatatirea cunostintelor si abilitatilor personalului Consiliului Judetean, in vederea realizarii documentelor strategice judetene", personal din cadrul Consiliului Judetean Teleorman a participat la doua vizite de studiu: la Consiliul Judetean Caras -Severin, Municipiul Resita, In perioada 11.11.2019 -13.11.2019 si la Consiliul Judetean Brasov, Municipiul Brasov, In perioada 18.11.2019 -20.11.2019.

Scopul vizitelor de studiu a fost acela de a obtine informatii privind procesul de planificare strategica judeteana in vederea realizarii documentelor strategice, respectiv identificarea prioritatilor, responsabilitatilor, procedurilor si etapelor de lucru, supervizarea procesului de elaborare si monitorizarea documentelor strategice dupa elaborarea lor.

La fiecare vizita de studiu au participat un numar de 16 persoane ( reprezentanti din grupuL tinta desemnati la nivelul fiecarei directii din aparatul de specialitate al Consilului Judetean Teleorman ). De asemenea, in data de 29.11.2019 a fost organizata in cadrul proiectului, la sediul Consilului Judetean Teleorman, o reuniune de lucru, in sensul diseminarii informatiilor obtinute, pentru planificarea strategica judeteana. La aceasta reuniune au participat reprezentanti ai institutiilor publice/organizatii judetene ce vor fi implicate in realizarea documentelor strategice.

Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoanele de contact sunt: manager proiect -Iuliana Ghibirdic, telefon: 0247/311201, e-mail: proiecteteleorman@gmail.com.

 

 

INFORMARE

 

 Semnare Contract de servicii nr. 4/19.01.2021 avand ca obiect Servicii elaborare studii:

Lot 1 - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a judetului Teleorman pentru perioada 2021 -2030

in cadrul proiectului "Imbunatatirea capacitatii institutionale si de planificare strategica a administratiei publice din judetul Teleorman"

Cod SIPOCA: 530, Cod MySMIS2014: 126118

 

In calitate de beneficiar, Consiliul Judetean Teleorman, implementează, incepand cu data de 13 decembrie 2018, proiectul "Imbunătătirea capacitătii institutionale si de planificare strategică a administratiei publice din judetul Teleorman" cod SIPOCA 530 - Cod MySMIS2014: 126118, finantat din Fondul Social European (F.S.E.) prin Programul Operational Capacitate Administrativă 2014-2020.

Perioada de implementare a proiectului a fost prelungită pană la data de 12 iulie 2022, prin act aditional, cu acordul Autoritătii de Management a Programului Operational Capacitate Administrativă.

Obiectivul general al proiectului este: imbunătătirea capacitătii institutionale si de planificare strategică a administratiei publice din judetul Teleorman, in vederea cresterii calitătii deciziilor si a dezvoltării mecanismelor de fundamentare a initiativelor de politici publice la nivel judetean.

In urma finalizării procedurii simplificate privind achizitia publică avand ca obiect Servicii elaborare studii: Lot 1 - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a judetului Teleorman pentru perioada 2021 -2030, a fost desemnat castigător ofertantul S.C. SYNESIS PARTNERS S.R.L. si a fost incheiat Contractul de servicii nr. 04 din 19.01.2021, cu o valoare de 62.635,65 lei cu TVA.

Durata contractului este de 12 luni de la data semnării acestuia de către ambele părti.

In conformitate cu cererea de finatare - Subactivitatea 3.3 se va elabora Strategia de Dezvoltare Durabilă a judetului Teleorman pentru perioada 2021 -2030, document care va reprezenta o imagine clară a obiectivelor strategice pentru dezvoltare si a căilor de operationalizare a acestora, pe care Consiliul Judetean Teleorman, in parteneriat cu toti actorii locali, institutii publice, autorităti locale si mediul privat, le vor realiza pană in anul 2030.

Documentul strategic va fi realizat printr-un larg parteneriat si va avea la bază documentele de programare existente la nivel national, regional, judetean si local.

Principalele etape pe care Prestatorul le va atinge in procesul de realizare a Strategiei de dezvoltare durabilă a judetului Teleorman pentru perioada 2021-2030, sunt:

1. Elaborarea analizei privind starea economică, socială si de mediu a comunitătii;- forma initiala martie 2021

2. Elaborarea analizei de impact privind măsurile intreprinse in perioada 2016-2018 la nivelul judetului Teleorman;

3. Elaborarea raportului privind prioritătile de dezvoltare 2021-2030, in vederea elaborării strategiei si redactarea documentului strategic;

4. Redactarea finală a documentatiei realizată, cu introducerea eventualelor revizuiri datorate consultării publice, aprobarea documentatiei prin Hotărare a Consiliului Judetean Teleorman, tipărirea brosurilor si a documentului strategic.

Prestatorul va elabora metodologii pentru implementarea, monitorizarea, evaluarea strategiei, precum si pentru actualizarea acesteia.

In functie de nevoile identificate, reprezentantii societătii civile vor fi invitati la dezbateri organizate in cadrul grupurilor de lucru. In acest mod, va fi asigurată transparenta in procesul de elaborare a documentului strategic, prin implicarea tuturor părtilor interesate/cetătenilor.

Pentru detalii suplimentare legate de proiect, persoana de contact: manager de proiect Rodica Chivu, inspector in cadrul Directiei Investitii, Proiecte si Achizitii Publice, Serviciul Proiecte Fonduri Europene, telefon: 0765252331, e-mail: proiecteteleorman@gmail.com.

 

 

CONSULTARE PUBLICA

 privind: „Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Teleorman pentru perioada 2021-2030”, realizată în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacității instituționale și de planificare strategică a administrației publice din județul Teleorman" .

 

Consiliul Județean Teleorman vă aduce la cunoștință faptul că începând cu luna ianuarie 2021, derulează procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a judeţului Teleorman pentru perioada 2021-2030.

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului a fost elaborarea “Strategiei de Dezvoltare Durabilă a judeţului Teleorman pentru perioada 2021-2030”.

Pentru Consiliul Județean Teleorman, informarea, consultarea și implicarea activă a cetățenilor și tuturor factorilor de interes local este o prioritate și face parte din procesul de elaborare al strategiei. În acest context, vă invităm să consultați proiectul de Strategie supus dezbaterii publice,

Așteptăm cu interes propunerile dumneavoastră până cel târziu la data de 21.12.2021.

Adresa: Consiliul Județean Teleorman, Alexandria, str. Dunării nr. 178, CP 140047, jud.Teleorman; Tel:0247/311201; Fax:0247/421193; E–mail: cjt@cjteleorman.ro Internet:www.cjteleorman.ro