PREZENTARE GENERALA PROIECT

Titlu Proiect Anticorupție prin etică, integritate și transparență la nivelul județului Teleorman
Cod MySMIS/Cod SIPOCA 151850/1114
Beneficiar: Județul Teleorman
Scop: Creșterea eticii, integrității și transparenței la nivelul Consiliului Județean Teleorman prin reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție, creșterea gradului de informare

cu privire la impactul fenomenului corupției și educarea personalului prin conștientizarea faptelor de corupție

Obiective generale si specifice

-Realizarea unui ghid de bune practici, standarde de etică și integritate;

-Implementarea și certificarea sistemului de management anti-mită conform prevederilor ISO 37001:2016;

-Realizarea unei campanii de informare, conștientizare și educare anticorupție;

-Instruirea personalului in vederea aplicării măsurilor de prevenire a corupției.

Prin activitațile care vor fi derulate in cadrul proiectului se vor atinge obiectivele specifice ale proiectului avand ca nucleu obiectivul general al proiectului privind creșterea

transparenței, eticii si integrității

Rezultate asteptate:

- Rezultat program 4 - Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare in autorităţile şi instituţiile publice

- Rezultat program 5 - Grad crescut de conştientizare a corupţiei atat in randul cetaţenilor cat şi al personalului din administraţia publică

- Rezultat program 6 - Imbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului din autorităţile şi instituţiile publice in ceea ce priveşte prevenirea corupţiei.

Data de incepere:  30.12.2021
Durata de implementare: 16 luni
Finalizare Proiect Material de prezentare a proiectului "Anticorupție prin etică, integritate și transparență la nivelul județului Teleorman"

Comunicat de presa la finalizarea proiectului

Valoarea totala a proiectului

Proiectul se implementează in parteneriat cu Direcţia Generală Anticorupţie şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate

Administrativă 2014 - 2020. Liderul de parteneriat este Consiliul Judeţean Teleorman.

Valoarea totală a proiectului: 300.354,57 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă - 285.841,59 lei (Fondul Social European si Bugetul Naţional).

VaLoarea eligibilă a proiectului pentru Liderul de parteneriat este de 234.924,67 lei, din care: 199.685,97 lei din Fondul Social European, 30.540,21 lei din Bugetul Naţional,

iar 4.698,49 lei reprezintă contribuţia proprie a Liderului (2% din valoarea eligibilă - Bugetul Consiliului Judeţean Teleorman).

Valoarea eligibilă a proiectului pentru Partener - Direcţia Generală Anticorupţie este de 65.429,9 lei, din care: 55.615,41 lei din Fondul Social European şi 9.814,49 lei

reprezintă contribuţia proprie a partenerului (15% din valoarea eligibilă - Bugetul naţional).

 

Comunicat de presă privind campania de informare, conştientizare şi
educare anticorupţie


 

Centralizator achizitii

Nr. crt Denumire Contractant Obiectul contractului Valoarea contractului (lei cu TVA)
1. SC DIGITAL MEDIA MARKET SRL Servicii de informare si publicitate pentru implemantarea proiectului "Anticorupție prin etică, integritate și transparență la nivelul județului Teleorman"

12.385,16

2. SC TABCRIS PRODCOM SRL Servicii de organizare evenimente

31.275,30

3. SC DELTA PRINT LINE SRL Servicii de tiparire ghid de bune practici, standarde de etica si integritate

4.587,45

4. SC PROFESSIONALS BUSINESS KNOWLEDGE SRL Servicii de consultanta specializata pentru implementarea sistemului de management antimita conform prevederilor ISO 37001:2016

45.220

5. SC CERTIND SA Servicii pentru certificarea sistemului de management anti-mită conform prevederilor ISO 37001:2016

6.188