Legislatie

 

Documentatia necesara eliberarii certificatului de urbanism

 

Formulare necesare emiterii certificatului de urbanism

 

Documentatia pentru eliberarea autorizatiei de construire

 

Formulare necesare emiterii autorizatiei de construire

 

Formulare necesare emiterii avizului de oportunitate sau avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism

PLATA TAXELOR  aferente CU, A.C./A.D., Avize,

emise de Consiliul Judetean Teleorman

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN,   CUI 4652686

RO39TREZ60621360250XXXXX , TREZORERIA ALEXANDRIA

Taxele se pot plati si la Casieria Consiliului Judetean Teleorman, in conformitate cu prevederile legale.

Arhitect Sef  Bortun Valy Luminita