Numar anunt Data publicare Denumire contract Tip procedura Tip contract Modalitatea de atribuire Cod CPV Data limita depunere Valoare estimata
CN1012731 05.07.2019 01:47:16 Servicii de mentenanță a sistemului informatic din cadrul proiectului „Soluţii informatice integrate pentru gestiunea registrului agricol în format electronic şi managementul activităţilor interne ale instituţiilor publice în cadrul parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Teleorman şi 15 UAT-uri”. Licitatie deschisa Servicii Contract de achizitii publice 72267000-4 - Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2) 12.08.2019 15:00 715578 RON
CN1008904 12.02.2019 01:37:29 Servicii de mentenanta pentru sistemele software din cadrul proiectului „Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență în regiunea transfrontaliera – IMES” Licitatie deschisa Servicii Contract de achizitii publice 72267000-4 - Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2) 13.03.2019 15:00 936240 RON
CN1014546 30.08.2019 01:35:00 Proiectarea si executia lucrarilor "Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE70) - lim. jud. Dambovita, km 38+838 - 87 + 313 (L = 48,475 km)" Licitatie deschisa Lucrari Contract de achizitii publice 45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2) 28.10.2019 15:00 74429532 RON
CN1011675 30.05.2019 01:38:00 Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene
Lot 1 – Zona nr. 1 VEST
 Lot 2 – Zona nr. 2 EST
Licitatie deschisa Lucrari Acord-cadru 45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2) 09.07.2019 15:00 109479943 RON
CN1009725 11.03.2019 10:32:26 Modernizare DJ 612, Rădoiești (DJ 601C) – Săceni (DJ612A), km 64+371 – km 76+172 ( L= 11,801 km) Licitatie deschisa Lucrari Contract de achizitii publice 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) 18.04.2019 15:00 24632982 RON