CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

ORDINEA DE  ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DE CONSILIU

DIN 10 NOIEMBRIE 2009, ORELE 11,00

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009.

 

  1. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al județului Teleorman, a unor bunuri aferente obiectivului “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman”.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare Mavrodin, comuna Mavrodin, județul Teleorman, faza studiu de fezabilitate”.

 

  1. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri aferente obiectivului “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman”, proprietate privată a județului Teleorman, din administrarea Consiliului Județean Teleorman în administrarea consiliilor locale ale municipiilor Alexandria, Turnu Măgurele, Roșiorii de Vede și orașelor Zimnicea și Videle.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2010 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman.

 

  1. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a județului Teleorman, din administrarea Consiliului Județean Teleorman, în administrarea Consiliului Local al comunei Vîrtoape.

 

  1. Diverse.