- Proiect hotarare privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
  - Proiect hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate şi a Caietului de sarcini al serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate

 

Program de transport public judeţean de persoane prin curse regulate

 

OPERATORI DE TRANSPORT

 

 

Informare pentru

Operatorii de transport rutier

 

              

            În contextul riscului de răspândire a infecţiei cu coronavirus (COVID 19), în data de 09.03.2020, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a avut loc şedinţa Grupului de suport tehnico-stiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, şedinţă în cadrul căreia, prin Hotărârea nr.8/09.03.2020 s-a propus spre aprobare CNSSU, „obligarea furnizorilor publici si privati de transport de persoane la dezinfectarea frecventa a spatiului (ex. bare de sustinere, usi, scaune etc) de preferat dupa fiecare ciclu de transport."

Astfel, având în vedere contextul epidemiologic actual şi al faptului că România poate fi expusă la apariţia de noi cazuri de infecţie, Consiliul Judeţean Teleorman vă impune ca obligaţie, având calitatea de operator de transport rutier prin servicii regulate contra cost de persoane, pe trasee din Programul judeţean de transport persoane, în valabilitate, în vederea prevenirii şi limitării îmbolnăvirilor cu noul virus, să dezinfectaţi autovehiculele cu care se efectuează transportul contra cost de persoane în trafic judeţean, după fiecare cursă efectuată precum şi afişarea la loc vizibil, în fiecare autovehicul, a instrucţiunilor de prevenire afişate de Direcţia de Sănătate Publică Teleorman, pe site-ul acesteia.

Tinând cont de faptul că taxatorii/conducătorii auto intră în contact des cu călătorii, prin înmânarea tichetelor de călătorie şi încasarea tarifului aferent acestora, recomandăm punerea la dispoziţia acestora a unor soluţii/geluri de dezinfectare a mâinilor.

De asemenea, vă reamintim obligaţia de a respecta capacitatea de transport a autovehiculelor folosite, conform licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini aferente acestora, aglomerarea trebuind a fi minimalizată pe cât posibil, densitatea mulţimii fiind una dintre caracteristicile specifice cele mai importante ce trebuie luată în considerare pentru prevenirea şi limitarea transmiterii virusului.

Nu în ultimul rând, vă solicităm să vă asiguraţi de promovarea acţiunilor preventive zilnice printre beneficiarii transportului pentru a preîntâmpina răspandirea COVID 19.

  

PREŞEDINTE,

Ionel Dănuţ Cristescu

Proiect hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în judeţul Teleorman

Proiect hotarare privind aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a unor trasee cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil până la data de 30.06.2023.

Proiect program transport județean de persoane 2019 - 2024

 

HOTARAREA NR.130

privind: actualizarea  Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2013, aprobat prin Hotarârea Consiliului Judetean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare

HOTARAREA NR.52   

privind: aprobarea tarifelor pentru eliberarea licenţelor de traseu pentru serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale si acordarea autorizaţiilor de transport   

HOTARAREA NR.59   

pentru: aprobarea Regulamentului si a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, precum si a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

HOTARAREA NR.60   

pentru: completarea si modificarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011

HOTARAREA NR.70   

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din

31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008- 2011

HOTARARI COMISIA PARITARA

Nr. 1 / 09.05.2008

privind: atribuirea traseelor incluse în Programul de transport public judetean de persoane prin curese regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, urmare licittiei electronice din data de 30.04.2008

Nr. 2 / 02.06.2008

 

privind: atribuirea traseelor incluse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, neatribuite sau nesolicitate în prima sedinţa de atribuire, urmare a licitaţiei electronice din data de 30.05.2008

Nr. 3 / 22.08.2008

 

privind: atribuirea traseelor incluse în Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, neatribuite sau nesolicitate în a II-a sedinŃa de atribuire, urmare atribuirii electronice din data de 14.08.2008

Nr. 4 / 07.11.2008

 

privind: atribuirea traseelor incluse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, neatribuite sau nesolicitate în a III-a  şedinţa de atribuire, urmare a licitaţiei electronice din  data de 31.10.2008

Nr. 5 / 16.04.2009

 

privind: atribuirea traseelor incluse în Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, neatribuite sau nesolicitate în a IV-a sedintă de atribuire, urmare atribuirii electronice din data de 10.04.2009

Nr. 6 / 14.05.2009

privind: atribuirea traseului TR 038 Turnu Măgurele-LiŃa-Saelele (18 km), inclus în Programul de transport public judeŃean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, pentru care există retragere a licenŃei de traseu, urmare atribuirii electronice din data de 08.05.2009

Nr. 7 / 13.08.2009

privind: atribuirea  traseelor incluse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, urmare atribuirii electronice      din  data de 07.08.2009

Nr. 8 / 10.11.2009 privind: atribuirea  traseelor incluse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, neatribuite, nesolicitate sau la care au renuţat operatorii de transport rutier, urmare atribuirii electronice din  data de 30.10.2009
Nr. 11897 / 06.12.2011

privind: formularea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de   persoane  prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu urmare a licitaţiei electronice din data de 02.12.2011

Nr. 1109 / 01.02.2012

privind: formularea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de   persoane  prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu urmare a licitaţiei electronice din data de 27.01.2012

 

Traseele judeţene de transport călători în 2008–2011

            Urmare aprobării, în şedinţa din 31 martie, a Programului judeţean de transport pentru 2008–2011, Consiliul Judeţean stabileşte următorul Calendar privind atribuirea traseelor :

 CALENDARUL

privind atribuirea traseelor judeţene din programul judeţean de transport

pentru 2008–2011, conform adresei MIRA nr. 1563/15.02.2008

07–10 aprilie   

-afişarea Programului de transport judeţean avizat de    

  comisia paritară şi aprobat prin hotărâre a Consiliul Judeţean;

15–20 aprilie

- perioada de depunere a solicitărilor în format electronic

 (intervalul orar în care se vor depune opţiunile este 09ºº– 16ºº);

20–29 aprilie    - perioada de 10 zile până la şedinţa de atribuire;
30 aprilie   - data primei şedinţe de atribuire;
30 iunie    - data expirării actualului program de transport judeţean.

             

Operatorii de transport care doresc detalii privind eliberarea certificatului digital, obţinerea parolelor pentru instalarea certificatului digital şi acces în cont, în vederea participării la şedinţa de atribuire, le găsesc pe site–ul Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale – www.autorizatiiauto.ro