Denumire contract Autoritate contractanta Data publicare  
[420297]  Servicii de proiectare faza SF si consultanta la elaborarea cererii de finantare pentru obiectivul de investitii “Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman” JUDETUL TELEORMAN 20.12.2017 15:29
Tip contract: Servicii Stare procedura: In Desfasurare
Coduri CPV: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
[418906]  Servicii de paza la obiectivele ,,Centrul Militar Judetean Teleorman” si ,,Centrul de Sanatate Regele Carol I Deparati”: - Lot 1: Servicii de paza la obiectivul ,,Centrul Militar Judetean Teleorman’’ - Lot 2: Servicii de paza la obiectivul ,,Centrul de Sanatate Regele Carol I Deparati’’ JUDETUL TELEORMAN 27.11.2017 14:55
Tip contract: Servicii Stare procedura: In Desfasurare
Coduri CPV: 79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
[418543]  Servicii de proiectare faza SF si consultanta la elaborarea cererii de finantare pentru obiectivul de investitii “Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman” JUDETUL TELEORMAN 21.11.2017 16:25
Tip contract: Servicii Stare procedura: Anulata
Coduri CPV: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
[417923]  Servicii de proiectare faza D.A.L.I si consultanta la elaborarea cererii de finantare pentru realizarea obiectivului de investitii Cresterea eficientei energetice a cladirii -“Palatul Administativ” JUDETUL TELEORMAN 13.11.2017 15:55
Tip contract: Servicii Stare procedura: In Desfasurare
Coduri CPV: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
[417692]  Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate (S.F), pentru obiectivul de investitii „Modernizare si reabilitare DJ 506, Bujoru (DN 5C) – Cervenia, Km 0+000 – 17+400 (L = 17,400 km)” JUDETUL TELEORMAN 09.11.2017 12:25
Tip contract: Servicii Stare procedura: In Desfasurare
Coduri CPV: 79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2)
[417306]  Servicii de proiectare faza SF si consultanta la elaborarea cererii de finantare pentru obiectivul de investitii “Extinderea si dotarea sectiei UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman” JUDETUL TELEORMAN 03.11.2017 14:12
Tip contract: Servicii Stare procedura: Anulata
Coduri CPV: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
[413535]  Servicii de proiectare faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) pentru obiectivul de investitii “Modernizare drum judetean DJ 503, limita judet Giurgiu – Draganesti Vlasca, km 35+900 – 38+794 (L = 2,894 km)” JUDETUL TELEORMAN 14.09.2017 12:25
Tip contract: Servicii Stare procedura: Anulata
Coduri CPV: 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
[410179]  Servicii de mentenanta a sistemului informatic din cadrul proiectului „Solutii informatice integrate pentru gestiunea registrului agricol în format electronic si managementul activitatilor interne ale institutiilor publice în cadrul parteneriatului dintre Consiliul Judetean Teleorman si 15 UAT-uri” JUDETUL TELEORMAN 27.07.2017 15:55
Tip contract: Servicii Stare procedura: Anulata
Coduri CPV: 72267000-4 - Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)
[409465]  Servicii de proiectare faza D.A.L.I si consultanta la elaborarea cererii de finantare pentru realizarea obiectivului de investitii Cresterea eficientei energetice a cladirii -“Palatul Administativ” JUDETUL TELEORMAN 17.07.2017 14:00
Tip contract: Servicii Stare procedura: Anulata
Coduri CPV: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
[400211]  Servicii de proiectare faza D.A.L.I si consultanta la elaborarea cererilor de finantare pentru realizarea obiectivului de investitii Cresterea eficientei energetice a cladirilor: Palatul Administativ, Centrul scolar pentru educatie incluziva Alexandria, Serviciul Judetean de Ambulanta Alexandria JUDETUL TELEORMAN 20.02.2017 16:29
Tip contract: Servicii Stare procedura: Atribuita
Coduri CPV: 71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
[399893]  Carburanti: Lot 1 – Carburanti auto pe baza de bonuri valorice , Lot 2 – Combustibil lichid usor JUDETUL TELEORMAN 14.02.2017 15:25
Tip contract: Furnizare Stare procedura: Atribuita
Coduri CPV: 09100000-0 - Combustibili (Rev.2)