1. "Servicii de publicitate Ón presa scrisă cotidiană naţională"

 2. "Servicii de publicitate Ón presa scrisă cotidiană locală"
 3. "Servicii de publicitate Ón presa scrisă cotidiană naţională" - repetare