Denumire contract Data publicare Data limita participare
[152015] Achizitia si distributia de produse lactate si de panificatie (intreg pachet) precum si fructe proaspete (mere) pentru elevii si prescolarii din judetul Teleorman 09.07.2014 21.08.2014 10:00

 

Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract:  Furnizare

Stare procedura: In desfasurare

CPV: 15500000-3 - Produse lactate (Rev.2) 03222321-9 - Mere (Rev.2)

15811000-6 - Produse de panificatie (Rev.2)

60000000-8 - Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)

[151913] Achizitia de echipamente si servicii de implementare a sistemului informatic integrat (inclusiv servicii de instruire) pentru proiectul ,,Solutii informatice integrate pentru gestiunea registrului agricol in format electronic si managementul activitatilor interne ale institutiilor publice in cadrul parteneriatului dintre Consiliul Judetean Teleorman si 15 UAT-uri, 01.07.2014 19.08.2014 10:00
Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract:  Furnizare

Stare procedura: Anulata

CPV: 48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)

48820000-2 - Servere (Rev.2)
51611100-9 - Servicii de instalare de hardware (Rev.2)
72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
80533100-0 - Servicii de formare in informatica (Rev.2)

[151575] Modernizare / Reabilitare la unele drumuri judetene din judetul Teleorman, LOT Nr.1 ,,Modern DJ 504, limita judet Giurgiu-Cernetu, km 30+000-42+060, L=12,060 km,, LOT Nr.2 ,,Reab DJ 504, Alexandria(DE70) –Orbeasca de Sus - Tatarastii de Sus-limita judet Arges, km 54+187 - 110+926, L=56,739 km,, LOT Nr.3 ,,Reab tronson DJ 506B, Smîrdioasa (DN 51) – Izvoarele (DN 51), km 3+904 – 10+674 , L = 6,770 km’’LOT Nr.4 ,, Reab si modern DJ 612A, Rosiorii de Vede - Balta Sarata, km 17+527-33+649, L=16,122 km, 17.06.2014
13:40
05.08.2014 13:00
Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract: Lucrari,
Proiectare si executare
Stare procedura: In desfasurare

CPV: 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

[148823] Furnizare echipamente si dispozitive medicale pentru proiectul ,,Reabilitare Spital Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman'', LOT 1 – Mobilier medical 10.01.2014 13:18 26.02.2014 10:00
Tip procedura: Licitatie deschisa
Tip contract:
Furnizare
Stare procedura: In desfasurare

CPV: 33192000-2 - Mobilier medical (Rev.2)

50421000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)

51410000-9 - Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)

79632000-3 - Servicii de formare a personalului (Rev.2)