PROIECTE DE ACTE NORMATIVE

 

                                                                                                                                          

 

    - Proiect de hotărâre privind: aprobarea Regulamentului privind accesul la informare şi consultarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului aflate în păstrarea Consiliului Judeţean Teleorman   

    - Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2019.

      - Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2019.

   - Proiect hotarare privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judetean Teleorman nr.140 din 15 decembrie 2010 privind aprobarea componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeţului Teleorman şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare

   - Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor specifice privind realizarea sau amplasarea în zona drumului de interes județean a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop        NORME

  -  Proiect   hotarare  privind   stabilirea  unor  taxe   locale   pentru  anul   2019

  -  Proiect Hotarare si Anexe pentru aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021

- Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2018.

- Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pe pajiști, pentru anul 2018.

  -  Proiect   hotarare  privind   stabilirea  unor  taxe   locale   pentru  anul   2018

 

Ghidul solicitantului pentru acordarea de finantari nerambursabile din bugetul propriu al judetului pentru activitatile nonprofit de interes general din judetul Teleorman în temeiul Legii nr.350/2005.