PLATA TAXELOR  aferente CU, A.C./A.D., Avize,

emise de Consiliul Județean Teleorman în anul 2019

1)

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

CUI 4652686

RO39TREZ60621360250XXXXX

TREZORERIA ALEXANDRIA

2)

Taxele se pot plăti și la Casieria Consiliului Județean Teleorman, în conformitate cu prevederile legale.

                            Proiect   hotarare  privind   stabilirea  unor  taxe   locale   pentru  anul   2020