CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

a

 

 

 

PROIECT PHARE CBC 2006

REABILITAREA DJ 543, LIMITA JUDEȚULUI OLT

PRUNDU-LUNCA KM 16+200 - 23+050

 

 

 

Consiliul Județean Teleorman , în calitate de beneficiar, a implementat proiectul  ”Reabilitarea DJ 543, limita județului Olt Prundu-Lunca km 16+200 - 23+050” proiect finanțat prin programul Phare CBC 2006 România - Bulgaria, Prioritatea 1: Dezvoltarea infrastructurii de transport și a accesibilității în zona de frontieră, RO 2006/018-445.01.01.04.

 

Obiectivul general al proiectului  este îmbunătățirea infrastructurii de transport în regiunea de graniță în scopul creșterii accesibilității și a mobilității persoanelor și a bunurilor pentru  stimularea dezvoltării economice.

 

Scopul proiectului a fost  reabilitarea DJ 543 pe o lungime de 6,850 km .

 

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Consiliul Local Nikopol, Bulgaria.

 

Indicatori tehnici realizați :

A. Pe o lungime de 1,76 km unde a fost afectată structura de rezistență a drumului s-a realizat un sistem rutier nou, cu următoarea alcătuire:

 

•          Sistem rutier de bază compactat pe 30 cm adâncime;

•          25 cm sistem rutier reciclat , fără adaos de lianți hidraulici;

•          5 cm completarea fundației de balast ;

•          20 cm strat de bază din balast stabilizat cu ciment și reciclat in situ;

•          6 cm strat de beton asfaltic cu pietriș sortat, BADPS 25 ;

•          4 cm strat de uzură cu beton asfaltic BA 16.

 

B. Pe o lungime de 5,09 km, unde drumul prezintă diverse degradări, dar  structura de rezistență a drumului nu este afectată,  sistemul rutier are următoarea alcătuire:

 

•           Reparații prin plombare și frezare a suprafețelor mari pentru asigurarea pantelor transversale și longitudinale;

•           6 cm beton asfaltic cu pietriș sortat  BADPS 25, inclusiv material suplimentar pentru asigurarea pantelor transversale ;

•           4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16

 

C . Pe toată lungimea drumului s-au realizat următoarele lucrări:

-         amenajare  acostamente pe o lățime de 2 x 1 m; 

-         amenajare drumuri laterale pe o lungime de 20 m, pentru evitarea înnoroirii pe drumul reabilitat;

-         decolmatare șanțuri existente și executare șanțuri noi,  pentru asigurarea scurgerii apelor de pe platforma drumului;

-         decolmatare podețe existente și executare de podețe noi;

-         executare parapeți metalici  de siguranță pe zonele de rambleu cu o înălțime mai mare de 3,00 m;

-         executare semnalizare rutieră la intersecțiile cu alte drumuri, la trecerile de pietoni,  vopsire borne kilometrice, etc.

 

 

 

 

 

 

 

STAREA TEHNICĂ INIȚIALĂ A DRUMULUI

 

 

 

 

 

 

 

STAREA TEHNICĂ  A DRUMULUI  DUPĂ EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE REABILITARE

 

 

C:\Documents and Settings\User\Desktop\poze DJ543 receptie\IMG_0416.jpg

 

 

 

 

IMPACTUL  ANTICIPAT  AL PROIECTULUI  ASUPRA  ZONEI  TRANSFRONTALIERE

 

 

   ●Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră

 

    ●Creșterea accesibilității persoanelor și bunurilor

 

    Identificarea de domenii comune de interes și realizarea de noi proiecte în parteneriat 

      cu Municipalitatea din  Nikopol

 

    ●Intensificarea  legăturilor  economice și culturale  între locuitorii de pe cele două maluri

      ale Dunării

 

    ● Dezvoltarea  durabilă  a  zonei transfrontaliere