PROCEDURA DE ACREDITARE A JURNALISTILOR LA
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN


Acreditarea reprezentanților mass-media la sediul Consiliului Județean Teleorman poate fi permanentă sau temporară.

Pentru acreditarea permanentă a reprezentanților mass-media la Consiliul Județean Teleorman sunt necesare următoarele documente:

Documentele se transmit la adresa de e-mail: comunicare.cjtr@gmail.com.

Jurnaliştii care au acreditare permanentă sunt informați prin e-mail sau sms asupra participării preşedintelui la şedinŧele de consiliu judeŧean şi alte activităŧi din agenda preşedintelui, precum şi despre activitățile şi evenimentele care au loc la sediul instituŧiei. La acțiunile şi evenimentele care au loc la Consiliul Județean Teleorman, jurnaliştii au acces pe baza ecusonului de acreditare.

Ecusonul de acreditare se înmânează jurnalistului la sosirea la sediul Consiliul Județean Teleorman şi poate fi utilizat de către jurnalist doar în incinta Consiliul Județean Teleorman.

Instituțiile mass-media trebuie să înştiințeze în scris Consiliul Județean Teleorman dacă doresc retragerea acreditării unui jurnalist sau dacă sunt cazuri în care încetează raporturile de muncă dintre jurnalistul acreditat şi redacŧia în numele căreia acesta a obținut acreditare la Consiliul Judeŧean Teleorman.

Acreditarea permanentă este valabilă până la sfârşitul anului în curs, putând fi reînnoită la începutul anului viitor.

Acreditarea permanentă presupune participarea frecventă a jurnaliştilor la activitățile de la sediul Consiliul Judeŧean Teleorman. Reprezentanții media care participă ocazional la evenimentele de la Consiliul Județean Teleorman au opŧiunea acreditării temporare şi pot solicita includerea în baza de date pentru a primi informări/comunicate de la Consiliul Județean Teleorman.

Acreditarea temporară (valabilă o zi), poate fi obținută de jurnaliştii care nu au acreditare permanentă şi care vor să participe la o acŧiune destinată mass media, care are loc la Consiliul Județean Teleorman. Acreditarea temporară se acordă pe baza unei solicitări din partea redacției, transmisă pe adresa de email comunicare.cjtr@gmail.com, precum şi a actelor de identitate. Acreditarea temporară permite accesul în instituție la acțiunea/acțiunile pentru care a fost emisă. Pentru conformitate, jurnalistul trebuie să prezinte actul de identitate şi legitimația de presă. Accesul jurnaliştilor la acțiunile organizate la Consiliul Județean Teleorman se face pe la intrarea din strada Dunării nr. 178.

Relații suplimentare privind modul de acreditare pot fi obținute la nr. de telefon 0731-315-948 sau +40-247-311201, +40-247-311202 la int.408 sau email comunicare.cjtr@gmail.com.