Detaliu pentru invitatia numarul 9686

Detaliu invitatie
Autoritate contractanta: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, jud.Teleorman
Denumire invitatie: Calculatoare si camere IP
Tip invitatie: Cerere de oferta offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
CPV: 30231300-0 - Computere de birou
Obiectul contractului: Calculatoare si camere IP
Data publicarii: 05.03.2007 14:22
Data limita de depunere a ofertelor: 20.03.2007 10:00
Limbile de redactare a ofertei: Romana
Criterii de calificare: Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: