Detaliu pentru invitatia numarul 9055

Detaliu invitatie
Autoritate contractanta: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, jud.Teleorman
Denumire invitatie: Asigurarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor pentru reabilitarea drumurilor
Tip invitatie: Cerere de oferta offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
CPV: 74231130-7 - Servicii de consultanta în infrastructura
Obiectul contractului: Asigurarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii pentru reabilitarea drumurilor judetene (diriginte de santier)
Data publicarii: 02.03.2007 14:22
Data limita de depunere a ofertelor: 16.03.2007 10:00
Limbile de redactare a ofertei: Romana
Criterii de calificare: Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: