Detaliu pentru invitatia numarul 56660

Detaliu invitatie
Autoritate contractanta: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa: Str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, jud.Teleorman.
Denumire invitatie: Realizarea studiilor de fezabilitate pentru executia lucrarilor de reabilitare DJ 601C si DJ 504 B.
Tip invitatie: Cerere de oferta offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
CPV: 74232250-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport
Obiectul contractului: Realizarea studiilor de fezabilitate pentru executia lucrarilor de reabilitare DJ 601C, Vîrtoape-Radoiesti-Draganesti de Vede-Cosoteni, km 24+190-41+692 (17,502 km) si DJ 504B, Draganesti de Vede-Sfintesti, km 0+000-8+525 (8,525km).
Data publicarii: 27.06.2007 16:01
Data limita de depunere a ofertelor: 10.07.2007 10:00
Limbile de redactare a ofertei: Romana
Criterii de calificare: Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: