Detaliu pentru invitatia numarul 45612

Detaliu invitatie
Autoritate contractanta: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa: str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, jud.Teleorman
Denumire invitatie: Consumabile (pentru imprimante, copiatoare,fax), rechizite si produse de papetarie
Tip invitatie: Cerere de oferta offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
CPV: 30125100-2 - Cartuse de toner
Obiectul contractului: LOT 1: Consumabile (pentru imprimante, copiatoare, fax) Cod CPV:30192112-9, 30125100-2,30192113-6 LOT 2: Rechizite si produse de papetarie Cod CPV:21230000-4,36153110-2, 21125400-9, 21211120-2, 21232300-1, 22852000-7, 22810000-1, 30192121-5, 30192130-1, 25241110-6, 25247120-1, 30192125-3, 30217320-2, 21125610-4, 25241110-6, 30192700-8, 21231100-2, 28522200-9, 25247100-5, 17333000-5, 24621200-5, 30192100-2, 30192111-2, 21233600-1, 30192000-1, 30191000-4, 30123500-2, 30192131-8, 21122100-5, 21200000-5, 24331200-5, 28611100-9, 30217340-8, 25241310-8, 21122200-6
Data publicarii: 30.05.2007 12:06
Data limita de depunere a ofertelor: 12.06.2007 10:00
Limbile de redactare a ofertei: Romana
Criterii de calificare: Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: