Detaliu pentru invitatia numarul 309431

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Autoritate contractanta
JUDETUL TELEORMAN
Cod de identificare fiscala4652686
Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Alexandria
Telefon0247/421132
Fax0247/314415
Detaliu invitatie
Denumire invitatie: Carburanti auto pe baza de bonuri valorice
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
CPV: 09132100-4 - Benzina fara plumb (Rev.2)
Tip contract: Furnizare
Obiectul contractului: Carburanti auto pe baza de bonuri valorice
Stare procedura: In Desfasurare
Data publicarii: 10.08.2011 13:31
Data limita de depunere a ofertelor: 30.08.2011 10:00
Adresa la care se transmit ofertele: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Compartimentul achizitii publice, camera 53.
Data si ora deschiderii ofertelor: 30.08.2011 11:00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, camera 37.
Limba de redactare a ofertei: Romana
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
Tip Autoritate: Sectorial: Nu
Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
Valoare estimata: 90,726 RON
Criterii de calificare: Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: