Detaliu pentru invitatia numarul 298986

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Autoritate contractanta
JUDETUL TELEORMAN
Cod de identificare fiscala4652686
Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Alexandria
Telefon0247/421132
Fax0247/314415
Detaliu invitatie
Denumire invitatie: Publicitate în presa scrisa cotidiana nationala
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
Tip contract: Servicii
Obiectul contractului: Publicitate în presa scrisa cotidiana nationala
Stare procedura: In Desfasurare
Data publicarii: 15.06.2011 14:56
Data limita de depunere a ofertelor: 05.07.2011 10:00
Adresa la care se transmit ofertele: Consiliul Judetean Teleorman, Compartimentul Achizitii Publice, cam.53, str. Dunarii, Nr. 178, Alexandria, Jud. Teleorman
Data si ora deschiderii ofertelor: 05.07.2011 11:00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Consiliul Judetean Teleorman, cam.37, str. Dunarii, nr.178, Alexandria, jud. Teleorman .
Limba de redactare a ofertei: Romana
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
Tip Autoritate: Sectorial: Nu
Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
Valoare estimata: 4,000 RON
Criterii de calificare: Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: