Detaliu pentru invitatia numarul 289964

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Autoritate contractanta
JUDETUL TELEORMAN
Cod de identificare fiscala4652686
Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Alexandria
Telefon0247/421132
Fax0247/314415
Detaliu invitatie
Denumire invitatie: Achizitie de produse pentru actiunea” Copilarie fericita”
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
CPV: 15321000-4 - Sucuri de fructe (Rev.2)
Tip contract: Furnizare
Obiectul contractului: Achizitie de produse pentru actiunea” Copilarie fericita” (suc de fructe, cartofi chips, cereale, baton cereale, bomboane, ciocolata, corn cu ciocolata, biscuiti, napolitane cu fructe, conform documentatiei de atribuire)
Stare procedura: In Desfasurare
Data publicarii: 18.04.2011 15:52
Data limita de depunere a ofertelor: 29.04.2011 10:00
Adresa la care se transmit ofertele: Consiliul Judetean Teleorman, Compartimentul Achizitii Publice, camera 53, str.Dunarii, nr.178, Alexandria, jud.Teleorman.
Data si ora deschiderii ofertelor: 29.04.2011 11:00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Consiliul Judetean Teleorman, camera 53, str.Dunarii, nr.178, Alexandria, jud.Teleorman.
Limba de redactare a ofertei: Romana
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
Tip Autoritate: Sectorial: Nu
Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
Valoare estimata: 360,000 RON
Criterii de calificare: Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: