Detaliu pentru invitatia numarul 260564

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Autoritate contractanta
JUDETUL TELEORMAN
Cod de identificare fiscala4652686
Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Alexandria
Telefon0247/314415
Fax0247/314415
Detaliu invitatie
Denumire invitatie: Publicitate în presa scrisa cotidiana locala
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut Cu faza finala de licitatie electronica
CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
Tip contract: Servicii
Obiectul contractului: Publicitate în presa scrisa cotidiana locala.
Stare procedura: In desfasurare
Data publicarii: 15.07.2010 16:16
Data limita de depunere a ofertelor: 03.08.2010 10:00
Adresa la care se transmit ofertele: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , mun. Alexandria, camera 53
Data si ora deschiderii ofertelor: 03.08.2010 11:00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , mun. Alexandria, camera 53
Limba de redactare a ofertei: Romana
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Valoare estimata: 9,000 RON
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Criterii de calificare: Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: