Detaliu pentru invitatia numarul 254422

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Autoritate contractanta
JUDETUL TELEORMAN
Cod de identificare fiscala4652686
Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Alexandria
Telefon0247/314415
Fax0247/314415
Detaliu invitatie
Denumire invitatie: Bonuri valorice pentru carburanti auto
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut Cu faza finala de licitatie electronica
CPV: 09132000-3 - Benzina (Rev.2)
Tip contract: Furnizare
Obiectul contractului: Bonuri valorice pentru carburanti auto
Stare procedura: In desfasurare
Data publicarii: 27.05.2010 17:01
Data limita de depunere a ofertelor: 09.06.2010 10:00
Adresa la care se transmit ofertele: Consiliul Judetean Teleorman, Compartimentul Achizitii Publice, cam.53, str. Dunarii, Nr. 178, Alexandria, Jud. Teleorman
Data si ora deschiderii ofertelor: 09.06.2010 11:00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Consiliul Judetean Teleorman, str. Dunarii, nr. 178, Alexandria, jud. Teleorman, camera 37
Limba de redactare a ofertei: Romana
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Valoare estimata: 101,891 RON
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Criterii de calificare: Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: