Detaliu pentru invitatia numarul 245301

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Autoritate contractanta
JUDETUL TELEORMAN
Cod de identificare fiscala4652686
Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Alexandria
Telefon0247/314415
Fax0247/314415
Detaliu invitatie
Denumire invitatie: Sistem integrat mobil de cantarire a autovehiculelor
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut Cu faza finala de licitatie electronica
CPV: 42923230-3 - Cantare de verificare (Rev.2)
Tip contract: Furnizare
Obiectul contractului: Sistem integrat mobil de cantarire a autovehiculelor
Stare procedura: In desfasurare
Data publicarii: 25.03.2010 14:34
Data limita de depunere a ofertelor: 08.04.2010 10:00
Adresa la care se transmit ofertele: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, camera 53.
Data si ora deschiderii ofertelor: 08.04.2010 11:00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, camera 37.
Limba de redactare a ofertei: Romana
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Valoare estimata: 224,824 RON
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Criterii de calificare: Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: