Detaliu pentru invitatia numarul 244963

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Autoritate contractanta
JUDETUL TELEORMAN
Cod de identificare fiscala4652686
Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Alexandria
Telefon0247/314415
Fax0247/314415
Detaliu invitatie
Denumire invitatie: Asigurarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii la drumurile jud.
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
Tip contract: Servicii
Obiectul contractului: Asigurarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii la drumurile judetene.
Stare procedura: In desfasurare
Data publicarii: 23.03.2010 12:24
Data limita de depunere a ofertelor: 07.04.2010 10:00
Adresa la care se transmit ofertele: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 Loc: Alexandria Compartimentul achizitii publice, camera 53
Data si ora deschiderii ofertelor: 07.04.2010 11:00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 Loc: Alexandria, camera 53
Limba de redactare a ofertei: Romana
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Valoare estimata: 40,610 RON
Criterii de calificare: Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: