Detaliu pentru invitatia numarul 220417

Autoritate contractanta
JUDETUL TELEORMAN
Cod de identificare fiscala4652686
Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Alexandria
Telefon0247/314415
Fax0247/314415
Detaliu invitatie
Denumire invitatie: Intretinere echipament birotica, centrala si retea telefonica
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut Cu faza finala de licitatie electronica
CPV: 50313200-4 - Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)
Tip contract: Servicii
Obiectul contractului: Intretinere echipament birotica, centrala si retea telefonica.
Stare procedura: In desfasurare
Data publicarii: 17.07.2009 16:05
Data limita de depunere a ofertelor: 30.07.2009 10:00
Adresa la care se transmit ofertele: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178, camera 53, mun.Alexandria, jud.Teleorman.
Data si ora deschiderii ofertelor: 30.07.2009 11:00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178, camera 37, mun.Alexandria, jud.Teleorman.
Limba de redactare a ofertei: Romana
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Impartire pe loturi: Da
Valoare estimata: 1,492 RON
Criterii de calificare: Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Motive anulare:
  • Au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme