Detaliu pentru invitatia numarul 220084

Autoritate contractanta
JUDETUL TELEORMAN
Cod de identificare fiscala4652686
Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Alexandria
Telefon0247/314415
Fax0247/314415
Detaliu invitatie
Denumire invitatie: Carburanti
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
CPV: 09132100-4 - Benzina fara plumb (Rev.2)
Tip contract: Furnizare
Obiectul contractului: Carburanti pe baza de bonuri valorice.
Stare procedura: In desfasurare
Data publicarii: 16.07.2009 14:15
Data limita de depunere a ofertelor: 28.07.2009 10:00
Adresa la care se transmit ofertele: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178,mun.Alexandria, jud.Teleorman, camera 53.
Data si ora deschiderii ofertelor: 28.07.2009 11:00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178,mun.Alexandria, jud.Teleorman, camera 53.
Limba de redactare a ofertei: Romana
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Valoare estimata: 110,630 RON
Criterii de calificare: Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: