Detaliu pentru invitatia numarul 213227

Autoritate contractanta
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Cod de identificare fiscala4652686
Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Alexandria
Telefon0247/314415
Fax0247/314415
Detaliu invitatie
Denumire invitatie: Servicii de publicitate in presa scrisa cotidiana nationala
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
Tip contract: Servicii
Obiectul contractului: Servicii de publicitate in presa scrisa cotidiana nationala.
Stare procedura: In desfasurare
Data publicarii: 05.06.2009 16:05
Data limita de depunere a ofertelor: 22.06.2009 11:00
Adresa la care se transmit ofertele: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, jud.Teleorman, camera 53.
Data si ora deschiderii ofertelor: 22.06.2009 12:00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, jud.Teleorman, camera 37.
Limba de redactare a ofertei: Romana
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Valoare estimata: 4,500 RON
Criterii de calificare: Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: