Detaliu pentru invitatia numarul 211738

Autoritate contractanta
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Cod de identificare fiscala4652686
Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Alexandria
Telefon0247/314415
Fax0247/314415
Detaliu invitatie
Denumire invitatie: Servicii pt. implementare proiect Evaluare de mediu pt. Planul jud. de gestionare a deseurilor TR
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
CPV: 79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)
Tip contract: Servicii
Obiectul contractului: Servicii pentru implementarea proiectului ,,Evaluare de mediu pentru Planul judetean de gestionare a deseurilor Teleorman''(servicii pentru audit, traducere, tiparire publicatii si transport).
Stare procedura: In desfasurare
Data publicarii: 29.05.2009 14:19
Data limita de depunere a ofertelor: 11.06.2009 10:00
Adresa la care se transmit ofertele: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, jud.Teleorman, camera 67.
Data si ora deschiderii ofertelor: 11.06.2009 11:00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, jud.Teleorman, camera 8.
Limba de redactare a ofertei: Romana
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Impartire pe loturi: Da
Valoare estimata: 9,359 RON
Criterii de calificare: Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: