Detaliu pentru invitatia numarul 10998

Detaliu invitatie
Autoritate contractanta: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, jud.Teleorman
Denumire invitatie: Întretinere echipament birotica, centrala si retea telefonica
Tip invitatie: Cerere de oferta offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
CPV: 50300000-8 - Servicii de reparare si de întretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual
Obiectul contractului: Întretinere echipament birotica, centrala si retea telefonica: - copiatoare - faxuri - centrala telefonica - retea telefonica
Data publicarii: 08.03.2007 10:41
Data limita de depunere a ofertelor: 23.03.2007 10:00
Limbile de redactare a ofertei: Romana
Criterii de calificare: Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: