Anunt de intentie numarul 12238/22.07.2008

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumire, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTOR PIPEREA , Tel.  0247/314415 , Email:  pipereav@cjteleorman.ro , Fax:  0247/314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1)   Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Achizitionarea si distributia produselor lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învatamântul de stat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore,pentru anul scolar 2008-2009
II.2)   Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Furnizare
Locul principal de livrare sau de executare Gradinitele si scolile de pe teritoriul judetului Teleorman.
II.3)   Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 6,744,469 RON
Achizitionarea si distributia produselor lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învatamântul de stat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore,pentru anul scolar 2008-2009.
Impartire in loturi
Da
II.4)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.1)
15811000-6 - Produse de panificatie (Rev.1)
II.5)   Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 18.07.2008
II.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)   Informatii suplimentare
Nu este cazul.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia în domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
18.07.2008 14:22