Anunt de atribuire numarul 83531/31.07.2009

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
JUDETUL TELEORMAN
Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , LocalitateaAlexandria , Cod postal140047 , Teleorman , Romania , Emailpipereav@cjteleorman.ro , Tel.0247/314415 , Fax0247/314415
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA
II.1)   Denumire contract    Servicii pt. implementare proiect Evaluare de mediu pt. Planul jud. de gestionare a deseurilor TR
II.2)   Obiectul contractului    Servicii pentru implementarea proiectului ,,Evaluare de mediu pentru Planul judetean de gestionare a deseurilor Teleorman''(servicii pentru audit, traducere, tiparire publicatii si transport).
II.3)   Tip contract    Servicii
II.4)   CPV    79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)
II.5)   Criteriu de atribuire    Pretul cel mai scazut
II.6)   Invitatie de participare    211738/29.05.2009 14:19
Sectiunea III: ATRIBUIRE
III.1) Numar de oferte primite    1
         Valoare estimata totala    2,117 RON
III.2) Lista contracte
Contract Valoare
34  / 25.06.2009 2,000 RON
Castigator CUI Adresa
DIACONU AUDIT S.R.L. 24404901 Bulevardul Preciziei nr 11, Camera C4, Sector 6, Bucuresti, 062202, Bucuresti
Total (fara TVA): 2,000 RON