Anunt de atribuire numarul 80256/18.03.2010

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 92544 / 22.12.2009
Denumire contract: Produse pentru implementarea proiectului Strategia de dezvoltare durabila a judetului Teleorman 2008-2013

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTOR PIPEREA , Tel.  0247/314415 , Fax:  0247/314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Produse pentru implementarea proiectului Strategia de dezvoltare durabila a judetului Teleorman 2008-2013
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Consiliul Judetean Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produse pentru implementarea proiectului Strategia de dezvoltare durabila a judetului Teleorman 2008-2013 Lot 1 : Consumabile Lot 2 : Calculatoare Lot 3: Imprimanta Lot 4: Mobilier birou Lot 5: Aparat de indosariat
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30125110-5 - Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)
30197642-8 - Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)
30213300-8 - Computer de birou (Rev.2)
30232100-5 - Imprimante si trasatoare (Rev.2)
39130000-2 - Mobilier de birou (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10,675.19 RON     TVA inclus (19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16    Denumirea: Produse pentru implementarea proiectului Strategia de dezvoltare durabila - Lot 1 ,, Consumabile''
V.1)   Data atribuirii contractului    3/16/2010
V.2)   Numarul de oferte primite    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SINERGY S.R.L.
Adresa postala:  STR. INDEPENDENTEI NR.16 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140041 , Romania , Tel.  0247.313.018 , Email:  office@sinergysrl.ro , Fax:  0247.312.763
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2856.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2542.73     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
1
Contract nr: 20    Denumirea: Produse pentru implementarea proiectului Strategia de dezvoltare durabila-Lot 2 ,,Calculatoare''
V.1)   Data atribuirii contractului    3/16/2010
V.2)   Numarul de oferte primite    2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Elsaco Electronic S.R.L.
Adresa postala:  Str. Pacea (Ocolitor), FN , Localitatea:  Botosani , Cod postal:  RO-710137 , Romania , Tel.  0231507060 , Email:  elsaco@elsaco.com , Fax:  0231507061 , Adresa internet (URL):  http://www.elsaco.com
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5950.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4855.20     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
2
Contract nr: 20    Denumirea: Produse pentru implementarea proiectului Strategia de dezvoltare durabila-Lot 3 ,,Imprimanta''
V.1)   Data atribuirii contractului    3/16/2010
V.2)   Numarul de oferte primite    3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Elsaco Electronic S.R.L.
Adresa postala:  Str. Pacea (Ocolitor), FN , Localitatea:  Botosani , Cod postal:  RO-710137 , Romania , Tel.  0231507060 , Email:  elsaco@elsaco.com , Fax:  0231507061 , Adresa internet (URL):  http://www.elsaco.com
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2142.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1130.50     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
3
Contract nr: 16    Denumirea: Produse pentru implementarea proiectului Strategia de dezvoltare durabila-Lot 4,,Mobilier birou''
V.1)   Data atribuirii contractului    3/16/2010
V.2)   Numarul de oferte primite    2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SINERGY S.R.L.
Adresa postala:  STR. INDEPENDENTEI NR.16 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140041 , Romania , Tel.  0247.313.018 , Email:  office@sinergysrl.ro , Fax:  0247.312.763
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2856.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2146.76     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative, Axa prioritara nr.1 „Îmbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice” Titlul proiectului: „ Strategia de dezvoltare durabila a judetului Teleorman 2008-2013” SMIS 3033
VI.2)   Alte informatii
Documentatia de atribuire este disponibila in SEAP.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contencios –administrativ si fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, sector 4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  050081 , Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  0247/311201, int.334
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
18.03.2010 12:44