Anunt de atribuire numarul 68395/15.09.2009

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 82764 / 20.07.2009
Denumire contract: Servicii pentru implementarea proiectului „Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vijistea în localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Mârzanesti, judetul Teleorman”

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTOR PIPEREA , Tel.  0247/314415 , Email:  pipereav@cjteleorman.ro , Fax:  0247/314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii pentru implementarea proiectului „Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vijistea în localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Mârzanesti, judetul Teleorman”
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
9 - Servicii de contabilitate, audit financiar, consultanta in domeniul fiscal
Locul principal de prestare: Consiliul Judetean Teleorman.
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii pentru implementarea proiectului „Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vijistea în localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Mârzanesti, judetul Teleorman”
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60000000-8 - Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
79212000-3 - Servicii de auditare (Rev.2)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
79951000-5 - Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
46,034.34 RON     TVA inclus (19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 55    Denumirea: Servicii de transport pentru implementarea proiectului Reabilitare baraje pe paraul Vijistea
V.1)   Data atribuirii contractului    9/10/2009
V.2)   Numarul de oferte primite    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TRANSVALADY SRL
Adresa postala:  Str.1 MAI, BL.B15, Sc.A, ap.3 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140074 , Romania , Tel.  0723242696 , Fax:  0247319293
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8825.04     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7501.76     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
1
Contract nr: 54    Denumirea: Servicii de audit pentru implementarea proiectului Reabilitare baraje pe paraul Vijistea
V.1)   Data atribuirii contractului    9/10/2009
V.2)   Numarul de oferte primite    7
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EXPERT CONSULTING S.R.L.
Adresa postala:  str. George Cosbucl, nr. 4, bloc A4, sc. A, et.4, ap. 20 , Localitatea:  Piatra-Neamt , Cod postal:  610006 , Romania , Tel.  0233226224 , Email:  expert.consulting@yahoo.com , Fax:  0233226224 , Adresa internet (URL):  www.expertconsultingnt.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 50140.65     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14732.58     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
2
Contract nr: 56    Denumirea: Servicii de supervizare pentru implementarea proiectului Reabilitare baraje pe paraul Vijistea
V.1)   Data atribuirii contractului    9/10/2009
V.2)   Numarul de oferte primite    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC STAR CONSTRUCT SRL
Adresa postala:  str. Sperantei nr.31 , Localitatea:  Nanov , Cod postal:  147215 , Romania , Tel.  0743041057 , Fax:  0247319917
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25069.73     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23800.00     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL PHARE CBC 2006 ROMÂNIA – BULGARIA – Cooperare Transfrontaliera România-Bulgaria. Proiectul ,,Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vîjistea în localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Mârzanesti, judetul Teleorman Cod PERSEUS RO 2006/018 - 445.01.03.05
VI.2)   Alte informatii
Documentatia de atribuire este disponibila in SEAP.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contencios –administrativ si fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, sector 4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  050081 , Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021 310.46.41 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  021 310.46.42 , Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  0247/311201, int.334
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
15.09.2009 09:11