Anunt de atribuire numarul 68349/16.09.2009

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 80428 / 19.06.2009
Denumire contract: Achizitionarea si distributia produselor lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învatamântul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore,pentru anul scolar 2009-2010

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTOR PIPEREA , Tel.  0247/314415 , Email:  pipereav@cjteleorman.ro , Fax:  0247/314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea si distributia produselor lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învatamântul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore,pentru anul scolar 2009-2010
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Gradinitele si scolile de pe teritoriul judetului Teleorman.
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea si distributia produselor lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învatamântul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore,pentru anul scolar 2009-2010, judetul Teleorman.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
15811000-6 - Produse de panificatie (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5,592,281.12 RON     TVA inclus (19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S117-169110 din 20.06.2009
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S117-169241 din 20.06.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 50    Denumirea: Achizitionare si distributie produse lactate si de panificatie 2009-2010 LOT 1 ALEXANDRIA
V.1)   Data atribuirii contractului    9/10/2009
V.2)   Numarul de oferte primite    5
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EXPRESS 95 COMIMPEX S.R.L.
Adresa postala:  COM. BUZOESTI, NR.90 , Localitatea:  Podeni , Cod postal:  117170 , Romania , Tel.  0248 690089; 0248/610226 , Email:  EXPRESS95_COMIMPEX@YAHOO.COM;ZABAVA.ION@GMAIL.COM , Fax:  0248 690089; 0248/610226
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2171069.32     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1604507.08     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
1
Contract nr: 50    Denumirea: Achizitionare si distributie produse lactate si de panificatie, 2009-2010-LOT 4 VIDELE
V.1)   Data atribuirii contractului    9/10/2009
V.2)   Numarul de oferte primite    5
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EXPRESS 95 COMIMPEX S.R.L.
Adresa postala:  COM. BUZOESTI, NR.90 , Localitatea:  Podeni , Cod postal:  117170 , Romania , Tel.  0248 690089; 0248/610226 , Email:  EXPRESS95_COMIMPEX@YAHOO.COM;ZABAVA.ION@GMAIL.COM , Fax:  0248 690089; 0248/610226
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1389829.56     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1069934.36     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
4
Contract nr: 49    Denumirea: Achizitionare si distributie produse lactate si de panificatie, 2009-2010-LOT 2 ROSIORII DE VEDE
V.1)   Data atribuirii contractului    9/8/2009
V.2)   Numarul de oferte primite    6
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DINCUDANA S.R.L.
Adresa postala:  Loc. Bradu , Localitatea:  Bradu , Cod postal:  0300 , Romania , Tel.  0745091492 , Email:  dincudana@gmail.com , Fax:  0248/279703
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1968163.61     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1212130.67     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
2
Contract nr: 51    Denumirea: Achizitionare si distributie produse lactate si de panificatie, 2009-2010-LOT 3 TURNU MAGURELE
V.1)   Data atribuirii contractului    9/10/2009
V.2)   Numarul de oferte primite    5
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VEL PITAR S.A.
Adresa postala:  strada Timis, nr. 22, parter, biroul nr. 1 , Localitatea:  Ramnicu Valcea , Cod postal:  240630 , Romania , Tel.  0250.746.001; 0250 4609953 , Email:  licitatie@velpitar.ro , Fax:  0250.746.004; 0250 4609909 , Adresa internet (URL):  www.velpitar.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1186647.77     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 962240.30     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
3
Contract nr: 51    Denumirea: Achizitionare si distributie produse lactate si de panificatie, 2009-2010- LOT 5 ZIMNICEA
V.1)   Data atribuirii contractului    9/10/2009
V.2)   Numarul de oferte primite    5
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VEL PITAR S.A.
Adresa postala:  strada Timis, nr. 22, parter, biroul nr. 1 , Localitatea:  Ramnicu Valcea , Cod postal:  240630 , Romania , Tel.  0250.746.001; 0250 4609953 , Email:  licitatie@velpitar.ro , Fax:  0250.746.004; 0250 4609909 , Adresa internet (URL):  www.velpitar.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 928605.79     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 743468.71     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6)   Lista de Loturi
5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
Documentatia de atribuire este disponibila in SEAP.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contencios –administrativ si fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, sector 4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  050081 , Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021 310.46.41 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  021 310.46.42 , Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  0247/311201, int.334
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
14.09.2009 12:34