Anunt de atribuire numarul 62760/13.02.2009

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , LocalitateaAlexandria , Cod postal140047 , Teleorman , Romania , Emailpipereav@cjteleorman.ro , Tel.0247/314415 , Fax0247/314415
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA
II.1)   Denumire contract    Servicii de supervizare - Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundatiile din 2005''
II.2)   Obiectul contractului    Servicii de supervizare la obiectivul ,,Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundatiile din perioada aprilie-mai si iulie-august 2005, in judetul Teleorman''.
II.3)   Tip contract    Servicii
II.4)   CPV    71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.5)   Criteriu de atribuire    Pretul cel mai scazut
II.6)   Invitatie de participare    186510/24.11.2008 16:43
Sectiunea III: ATRIBUIRE
III.1) Numar de oferte primite    2
         Valoare estimata totala    17,176 RON
III.2) Lista contracte
Contract Valoare
5  / 16.01.2009 11,400 RON
Castigator CUI Adresa
PFA IORDAN STELA R 21041372 str.Bucuresti, nr.60, bl.805, sc.B, et.3, ap.63, Alexandria, 140067, Teleorman
Total (fara TVA): 11,400 RON