Anunt de atribuire numarul 54890/10.12.2008

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , LocalitateaAlexandria , Cod postal140047 , Teleorman , Romania , Emailpipereav@cjteleorman.ro , Tel.0247/314415 , Fax0247/314415
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA
II.1)   Denumire contract    Realizare proiect tehnic, detalii de executie pentru Reabilitare DJ 543 lim.jud.Olt-Prundu-Lunca
II.2)   Obiectul contractului    Realizare proiect tehnic, detalii de executie pentru obiectivul ,,Reabilitare DJ 543 lim.jud.Olt-Prundu-Lunca, km 16+200-23+050''
II.3)   Tip contract    Servicii
II.4)   CPV    71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.5)   Criteriu de atribuire    Pretul cel mai scazut
II.6)   Invitatie de participare    179031/22.10.2008 16:47
Sectiunea III: ATRIBUIRE
III.1)   Numar de oferte primite    1
Valoare estimata totala    62,772 RON
III.2)   Lista ofertanti castigatori
Denumire CUI Adresa Valoare contract (fara TVA)
SC MODUL PROIECT SA RO 2696473 Str.Libertatii, nr.200A, Alexandria, 140017, Teleorman 61,900 RON
Mentiuni:
  Total (fara TVA): 61,900 RON