Anunt de atribuire numarul 44582/15.10.2008

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 59311 / 23.07.2008
Denumire contract: Achizitionarea si distributia produselor lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învatamântul de stat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2008-2009

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Punct(e) de contact:  VICTOR PIPEREA , Tel.  0247/314415 , Email:  pipereav@cjteleorman.ro , Fax:  0247/314415 , Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea si distributia produselor lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învatamântul de stat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2008-2009
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Gradinitele si scolile de pe teritoriul judetului Teleorman.
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea si distributia produselor lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învatamântul de stat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2008-2009-judetul Teleorman.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
15811000-6 - Produse de panificatie (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7,847,066.92 RON     TVA inclus (19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S142-190386 din 24.07.2008
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S143-191838 din 25.07.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 92    Denumirea: Achizitionare si distributie produse lactate si de panificatie, anul scolar 2008-2009-LOT 1
V.1)   Data atribuirii contractului    9/12/2008
V.2)   Numarul de oferte primite    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PAJURA S.A.
Adresa postala:  Str. Jiului, nr. 8 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  1000 , Romania , Tel.  0723558908;0723095378 , Email:  loredana.calinescu@pajura.ro , Fax:  0216673530
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2292906.64     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
Contract nr: 91    Denumirea: Achizitionare si distributie produse lactate si de panificatie, anul scolar 2008-2009-LOT 2
V.1)   Data atribuirii contractului    9/12/2008
V.2)   Numarul de oferte primite    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPICUL S.A.
Adresa postala:  STR. COTELICIC, NR. 18 , Localitatea:  Rosiori de Vede , Cod postal:  145100 , Romania , Tel.  0247-466910 , Email:  daf96ro@yahoo.com , Fax:  0247-460543
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2040196.93     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
Contract nr: 93    Denumirea: Achizitionare si distributie produse lactate si de panificatie, anul scolar 2008-2009-LOT 3
V.1)   Data atribuirii contractului    9/12/2008
V.2)   Numarul de oferte primite    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GERMINO S.A.
Adresa postala:  STR.ION CREANGA ,NR.1 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140042 , Romania , Tel.  0247313727;0247/311848 , Email:  alina@germino.ro , Fax:  0247312213
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1269855.35     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
Contract nr: 93    Denumirea: Achizitionare si distributie produse lactate si de panificatie, anul scolar 2008-2009-LOT 4
V.1)   Data atribuirii contractului    9/12/2008
V.2)   Numarul de oferte primite    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GERMINO S.A.
Adresa postala:  STR.ION CREANGA ,NR.1 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140042 , Romania , Tel.  0247313727;0247/311848 , Email:  alina@germino.ro , Fax:  0247312213
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1446313.08     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
Contract nr: 97    Denumirea: Achizitionare si distributie produse lactate si de panificatie, anul scolar 2008-2009-LOT 5
V.1)   Data atribuirii contractului    9/22/2008
V.2)   Numarul de oferte primite    2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LACTA S.A.
Adresa postala:  Gloriei nr 2 , Localitatea:  Giurgiu , Cod postal:  080556 , Romania , Tel.  0246.21.02.25 , Email:  lacta_sa_gr@bvnet.ro , Fax:  0246.21.02.65
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 797794.92     Moneda: RON    Cu TVA inclus    TVA(%): 19.00
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
Documentatia de atribuire este disponibila in SEAP.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contencios –administrativ si fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.5, sector 4 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  050081 , Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021 310.46.41 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  021 310.46.42 , Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140047 , Romania , Tel.  0247/311201, int.334
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
14.10.2008 16:56