Anunt de atribuire numarul 38765/01.09.2008

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
Adresastr.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria , LocalitateaAlexandria , Cod postal140047 , Teleorman , Romania , Emailpipereav@cjteleorman.ro , Tel.0247/314415 , Fax0247/314415
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA
II.1)   Denumire contract    Realizare expertize tehnice in vederea reabilitarii unor drumuri judetene
II.2)   Obiectul contractului    Realizare expertize tehnice in vederea reabilitarii unor drumuri judetene: -DJ 504 lim.jud.Giurgiu-Alexandria- Orbeasca-Tatarastii de Sus, km30+000-110+700 (79,784 km) -DJ 601F, Cosoteni-Vedea-Mavrodin, km 0+000-23+500 (23,500 km)
II.3)   Tip contract    Servicii
II.4)   CPV    74231900-6 - Servicii de expertiza (Rev.1)
II.5)   Criteriu de atribuire    Pretul cel mai scazut
II.6)   Invitatie de participare    156502/07.07.2008 13:08
Sectiunea III: ATRIBUIRE
III.1)   Numar de oferte primite    1
Valoare estimata totala    72,300 RON
III.2)   Lista ofertanti castigatori
Denumire CUI Adresa Valoare contract (fara TVA)
SOCIETATEA DE CONSULTANTA PENTRU INFRASTRUCTURI TERESTRE-CONSIT SA 5405340 str.Daniel Giugureanu, nr.1, sector 1, Bucuresti, 012196, Bucuresti 56,500 RON
Mentiuni:
  Total (fara TVA): 56,500 RON